Các nhà quản lý cấp trung có ảnh hưởng nhiều nhất đến sự hòa nhập của người nhập cư tại nơi làm việc, đây là theo một báo cáo mới được công bố bởi Hội đồng việc làm nhập cư Toronto.

Báo cáo có tiêu đề Thực hiện hoặc phá vỡ: Cách các nhà quản lý cấp trung và giám đốc điều hành có thể xây dựng các nhóm hòa nhập với người nhập cư. Nghiên cứu ban đầu này chủ yếu dựa trên các cuộc phỏng vấn với các nhà lãnh đạo và các nhà quản lý cấp trung, những người phần lớn là người nhập cư.

Những người quản lý này đóng một vai trò rất lớn trong việc làm cho người nhập cư cho người nhập cư cảm thấy rằng họ là một phần của nhóm, cung cấp cho họ những phản hồi cần thiết để phát triển trong công việc và tiến bộ trong công ty.

Người nhập cư chắc chắn là một tài sản to lớn đối với nền kinh tế đang phát triển của Canada và sẽ có ảnh hưởng đến sự phục hồi kinh tế sau đại dịch của đất nước. Trong suốt đại dịch, những người nhập cư đã chứng tỏ rằng sự đóng góp của họ là vô giá, đặc biệt là những người làm việc ở tuyến đầu.

Tuy nhiên, Canada vẫn cần phải tìm ra những cách thức mới để tối đa hóa tiềm năng của những tài năng mới. Đến Canada và tìm việc làm là một chuyện. Chỉ điều đó không đảm bảo sự thành công của người nhập cư. Những người nhập cư đến Canada từ khắp nơi trên thế giới với các nền văn hóa nơi làm việc khác nhau, và họ phải cảm thấy được chào đón tại nơi làm việc. Giống như bất kỳ ai khác, họ phải có cơ hội để phát triển trong sự nghiệp của mình.

Chính nhờ sự hỗ trợ của các cấp quản lý chủ chốt mà các nhà quản lý cấp trung có thể đưa sự hòa nhập của người nhập cư vào văn hóa công ty một cách hợp lý.

Có thể có một số thay đổi tâm lý cần thiết cho các nhà tuyển dụng Canada để thực sự được hưởng lợi từ tài năng của người mới. Ví dụ, loại bỏ quan niệm rằng người nhập cư trước tiên cần phải có “kinh nghiệm Canada” để có được một công việc xứng đáng.

Việc làm của người nhập cư chịu ảnh hưởng từ quyết định của quản lý cấp trung 1

Làm thế nào để người nhập cư cảm thấy được chào đón?

Các cấp quản lý cần hiểu đầy đủ những thách thức mà người nhập cư phải đối mặt khi họ bắt đầu một công việc mới. Họ phải ưu tiên đưa người nhập cư vào các tổ chức của mình và làm rõ rằng trách nhiệm thuộc về các nhà quản lý cấp trung. Cũng cần phải nói rõ rằng thành công của các nhà quản lý cấp trung phải đồng thời với những nỗ lực của họ để thúc đẩy hành vi hòa nhập.

Đây không phải là tất cả. Bản thân các giám đốc điều hành nên làm gương cho những người khác khi nói đến việc hòa nhập.

Các nhà quản lý cấp trung có ảnh hưởng nhiều nhất đến việc nhân viên nhập cư có cảm thấy được chào đón hay không và mức độ tiến bộ của họ trong tổ chức mà họ làm việc. Theo báo cáo, những người quản lý này phải chịu trách nhiệm “thiết lập các động lực của nhóm làm việc cho tất cả mọi người – bao gồm cả những người có thể mới đến Canada và đã quen với các nền văn hóa và cách làm việc khác nhau tại nơi làm việc.”

Ngoài ra, các nhà quản lý cấp trung có lẽ cần phải xác định lại thành công của một nhân viên. Một người được phỏng vấn gợi ý rằng hệ thống giá trị của các nhà quản lý cấp trung thường phù hợp với “quan điểm Bắc Mỹ, nam giới và quan điểm khác biệt”.

Các nhà quản lý cấp trung cũng nên xem xét cách tổ chức của họ thuê nhân viên mới. Cách thức tuyển dụng và tuyển dụng diễn ra cũng nên bao gồm trước. Điều này bao gồm cách viết mô tả công việc và trình bày rõ ràng các kỹ năng cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ của công việc. Ví dụ, trong một tin tuyển dụng, cần nêu rõ những kỹ năng và trình độ chuyên môn nào được yêu cầu và đâu là tài sản bổ sung.

Việc làm của người nhập cư chịu ảnh hưởng từ quyết định của quản lý cấp trung 2

Điều này không chỉ giúp cho việc hòa nhập của người nhập cư. Nghiên cứu cho thấy rằng phụ nữ ít có khả năng nộp đơn cho một công việc mà họ nghĩ rằng họ không đủ tiêu chuẩn. Làm rõ ràng các tin tuyển dụng có thể khuyến khích nhiều người nộp đơn hơn – đặc biệt là những người không nộp đơn.

Điều này sẽ không xảy ra ngay lập tức

Với sự hỗ trợ của quản lý cấp cao, các nhà quản lý cấp trung có thể tạo ra một nơi làm việc hòa nhập và chào đón, nơi tôn vinh kinh nghiệm quốc tế của họ và nơi họ có thể thành công nhờ nó.

Đó là một lời nhắc nhở rằng sự hòa nhập không phải là điều có thể đạt được trong một sớm một chiều. Đó là một mục tiêu dài hạn mà các giám đốc điều hành, các nhà quản lý cấp trung và tất cả mọi người tại nơi làm việc của Canada nên không ngừng hướng tới.

Tìm hiểu thêm về việc làm tại Canada trên website Chính phủ tại đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn

https://okvip.deals/