Việc làm tại Canada giảm lần đầu tiên kể từ tháng 4 – 2020

Việc làm tại Canada giảm lần đầu tiên kể từ tháng 4 - 2020 1

Lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2020, số lượng việc làm tại Canada đã giảm 63.000 trong tháng 12, tương đương 0,3%.

Các hạn chế đi lại của Covid-19 trên toàn quốc đang tác động đến thị trường việc làm tại Canada.

Vào tháng 12 năm 2020, 1,1 triệu công nhân ở Canada đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi việc đóng cửa kinh tế để hạn chế sự lây lan của Covid-19. Con số này là 5,5 triệu vào tháng 4 năm 2020.

Việc làm bán thời gian giảm 99.000, tương đương 2,9% trong tháng 12. Nhiều người trong số những người mất việc làm bán thời gian là thanh niên từ 15 đến 24 tuổi, cũng như những người từ 55 tuổi trở lên. Ngoài ra, hoạt động tự kinh doanh giảm 62.000. Số người làm việc tại Canada diện tự do hiện là mức thấp nhất kể từ đầu đại dịch – thấp hơn 6,8% so với hồi tháng Hai.

Tỷ lệ thất nghiệp là 8,6% trong tháng 12, thực tế không thay đổi so với tháng 11 khi nó là 8,5%. Vào tháng 2, tỷ lệ thất nghiệp là 5,6%.

Việc làm tại Canada trong lĩnh vực sản xuất dịch vụ giảm lần đầu tiên kể từ tháng 4. Việc làm đã giảm 74.000 trong tháng 12. Con số này lớn hơn mức mất việc làm nói chung trong tháng 12, có nghĩa là các lĩnh vực khác có thể đã có sự gia tăng việc làm. Việc mất việc làm trong lĩnh vực này dường như là do các biện pháp y tế cộng đồng bị thắt chặt khiến các ngành như dịch vụ lưu trú và ăn uống, thông tin, văn hóa và giải trí bị ảnh hưởng tiêu cực.

Ngược lại, việc làm tại Canada trong lĩnh vực sản xuất tăng 15.000 trong tháng 12.

Thị trường việc làm tại Canada cấp tỉnh bang bị ảnh hưởng

Các biện pháp y tế công cộng khác nhau được thực hiện ở các tỉnh bang khác nhau được phản ánh trong điều kiện của thị trường làm việc ở tỉnh bang này.

Việc làm tại Canada giảm ở các tỉnh bang Nova Scotia, Manitoba, Saskatchewan và Prince Edward Island. Tỷ lệ việc làm không đổi ở 6 tỉnh khác.

Ontario đã chứng kiến ​​mức tăng trưởng việc làm trung bình hàng tháng là 2,2% từ tháng 6 đến tháng 11. Tuy nhiên, vào tháng 12, tăng trưởng việc làm đã bị đình trệ.

Việc làm tại Canada giảm lần đầu tiên kể từ tháng 4 - 2020

Việc làm ở Quebec không thay đổi trong tháng thứ 3 liên tiếp, với các biện pháp y tế công cộng chặt chẽ được áp dụng kể từ tháng 10. Quebec thắt chặt các biện pháp hơn nữa vào tháng 1 năm 2021, bằng cách đưa ra lệnh giới nghiêm toàn tỉnh bang từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng. Biện pháp này có thể tác động tiêu cực đến tỷ lệ việc làm của Quebec.

Không có mất việc làm đã được đăng ký trong các vùng lãnh thổ. Tại Yukon, việc làm đã tăng 800 người trong quý 4 năm 2020. Việc làm ở các vùng lãnh thổ Northwest Territories tăng 1.300 trong cùng thời kỳ. Ở Nunavut, việc làm vẫn ổn định.

Nhiều người vẫn tìm việc làm tại Canada

Tỷ lệ sử dụng lao động dưới mức 17,1% trong tháng 12 và thực tế không thay đổi kể từ tháng 11. Tỷ lệ này đã giảm kể từ tháng 4, khi nó là 36,1%.

Tỷ lệ này phản ánh tỷ lệ những người thuộc lực lượng lao động tiềm năng, nhưng thất nghiệp, có việc làm nhưng làm việc dưới một nửa số giờ bình thường của họ hoặc muốn có việc làm nhưng không tìm kiếm được.

Tổng số 41,2% lao động được sử dụng ít hơn là những người đang tìm việc làm. Hơn 36,4% thất nghiệp nhưng làm việc ít hơn số giờ bình thường của họ. Những người muốn có việc làm nhưng không tích cực tìm kiếm một công việc khác chiếm 14,3%. Những người còn lại đã tạm thời nghỉ việc, hoặc đang có ý định bắt đầu công việc trong tương lai gần.

Tăng mức độ làm việc tại nhà

Một trong những tác động chính mà Covid-19 đã gây ra, đó là số người làm việc tại nhà ngày càng tăng. Điều này nhằm cân bằng giữa việc làm cũng như sức khỏe và sự an toàn.

Làm việc tại nhà chiếm tỷ lệ cao trong các ngành mà ít hoặc không cần phải đi làm thêm. Ví dụ bao gồm các ngành tài chính, bảo hiểm, bất động sản, cho thuê và cho thuê cũng như ngành hành chính công.

Việc làm tại Canada giảm lần đầu tiên kể từ tháng 4 - 2020 2

Tỷ lệ người làm việc tại nhà giảm từ mức cao nhất là 41,6% vào tháng 4, xuống còn 25,6% vào tháng 9.

Kể từ khi các biện pháp y tế công cộng Covid-19 được thắt chặt để đối phó với số ca nhiễm Covid-19 ngày càng tăng, số người làm việc tại nhà đã tăng lên 28,6% vào tháng 12.

Trong những nghề mà sự gần gũi về thể chất là rất quan trọng, chẳng hạn như trong ngành dịch vụ ăn uống và lưu trú, làm việc tại nhà ít phổ biến hơn.

Tìm hiểu thêm thông tin việc làm tại Canada trên website chính phủ tại đây.