Việc làm tại Canada: Kỹ sư điện toán đám mây (Cloud Specialist)

Việc làm Canada - Kỹ sư điện toán đám mây - Cloud Specialist 1
Chức danhKỹ sư điện toán đám mây (Cloud Specialist)
Địa điểm British Columbia
Mức lương  $32-$36/giờ
Loại vị trí  Công việc toàn thời gian
Hạn tuyển dụng28/02/2021

Mô tả công việc

  • Thiết kế các quy trình và thủ tục để tích hợp điện toán đám mây công cộng, riêng tư và kết hợp.
  • Phân tích các yêu cầu bảo mật để triển khai và tích hợp điện toán đám mây.
  • Triển khai các giải pháp công nghệ dành riêng cho việc bảo vệ dữ liệu trên điện toán đám mây.
  • Tích hợp và cấu hình bảo mật.

Yêu cầu

  • Bằng cử nhân về khoa học máy tính hoặc một ngành khác tương tự.
  • Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực điện toán đám mây công cộng (Azure, AWS hoặc Google Cloud), bảo mật công nghệ điện toán đám mây,
  • Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề, sự cố.
  • Kỹ năng giao tiếp, tổ chức và đưa ra quyết định.
  • Làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt.
  • Có khả năng làm ngoài giờ, tăng ca để đảm bảo an toàn hệ thống hoặc sửa chữa bảo trì hệ thống khi cần thiết.

Việc làm tại Canada và cơ hội định cư