Việc làm tại Canada: Kỹ sư tin sinh học (Bioinformatician)

Việc làm Canada - Kỹ sư tin sinh học - Bioinformatician 1
Chức danhKỹ sư tin sinh học (Bioinformatician)
Địa điểm British Columbia
Mức lương  $36-$38/giờ
Loại vị trí  Công việc toàn thời gian
Hạn tuyển dụng28/02/2021

Mô tả công việc

 • Nghiên cứu tin sinh học trong các lĩnh vực như dược phẩm, công nghệ y tế, công nghệ sinh học, sinh học tính toán, khoa học thông tin máy tính, sinh học và tin học y tế.
 • Thiết kế cơ sở dữ liệu và phát triển các thuật toán để xử lý và phân tích thông tin bộ gen hoặc thông tin sinh học khác.
 • Phát triển các ứng dụng phần mềm mới hoặc tùy chỉnh các ứng dụng hiện có để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của dự án khoa học.
 • Truyền đạt kết quả nghiên cứu thông qua các bài thuyết trình, ấn phẩm khoa học hoặc báo cáo dự án.
 • Tạo các phương pháp tính toán mới và các công cụ phân tích theo yêu cầu của mục tiêu nghiên cứu.
 • Tham khảo ý kiến ​​của các nhà nghiên cứu để phân tích vấn đề, đề xuất các giải pháp dựa trên công nghệ hoặc xác định các chiến lược tính toán.
 • Bám sát các công nghệ sinh hóa, thiết bị đo đạc hoặc phần mềm mới bằng cách đọc tài liệu khoa học và tham dự các hội nghị chuyên môn.
 • Phát triển mô hình dữ liệu và cơ sở dữ liệu.

Yêu cầu

 • Bằng cử nhân về công nghệ sinh học hoặc một ngành khác tương tự.
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương.
 • Kỹ năng về toán học, khoa học sinh học và sinh học phân tử là điều bắt buộc.
 • Có kỹ năng quản lý nhóm làm việc.
 • Có khả năng dịch dữ liệu nghiên cứu thành các báo cáo.

Việc làm tại Canada và cơ hội định cư