IRCC sẽ tiếp tục xử lý đơn xin thị thực Canada tạm thời và eTA cũng như các tài liệu khác được nộp trực tuyến cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2021.

Xử lý trực tuyến đối với thị thực Canada tạm thời, eTA

Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã thông báo rằng việc xử lý các đơn xin thị thực Canada tạm thời thông qua trực tuyến (TRV) và giấy phép đi lại điện tử (eTA) sẽ tiếp tục trong năm mới.

Các danh mục ứng viên mới cũng đã được thêm vào danh sách những người được miễn nộp đơn TRV qua điện tử.

Theo các quy định hiện hành, tất cả các đơn xin thị thực Canada tạm thời , giấy phép lao động hoặc giấy phép học tập của công dân nước ngoài đang ở ngoài Canada tại thời điểm nộp đơn phải được nộp bằng phương thức điện tử.

Những người không thể nộp đơn trực tuyến, do khuyết tật, đã được miễn yêu cầu này và sẽ tiếp tục được miễn. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2020, hai nhóm người nộp đơn xin thị thực Canada tạm thời mới từ bên ngoài Canada sẽ được miễn yêu cầu nộp trực tuyến:

  • Công dân nước ngoài có giấy tờ tùy thân hoặc giấy thông hành thuộc loại do một quốc gia cấp cho những người không có quốc tịch, người tị nạn hoặc người không quốc tịch không thể xin hộ chiếu hoặc các giấy tờ thông hành khác từ quốc gia của họ; và
  • Những người nộp đơn theo Chương trình Công nhân Nông nghiệp Thời vụ.

Xử lý các đơn xin TRV

Xử lý trực tuyến đối với thị thực Canada tạm thời, eTA, bổ sung lệnh miễn trừ

Chính phủ Canada cho biết ưu tiên sẽ tiếp tục được dành cho những người có thể đi du lịch theo các hạn chế đi lại hiện tại và cả các đơn đăng ký mới và hiện có sẽ được xem xét.

Để được chấp thuận, ngay cả khi họ đáp ứng các tiêu chí miễn hạn chế đi lại, tất cả người nộp đơn phải tiếp tục đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện theo Đạo luật Bảo vệ Người tị nạn và Nhập cư (IRPA).

Những người đã nộp đơn trước các hạn chế đi lại và muốn được xem xét trên cơ sở ưu tiên được yêu cầu liên hệ với Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) tại IRCC.COVID-Trav[email protected] và cho biết cách họ đáp ứng các tiêu chí để được miễn trừ, giải thích lý do cho chuyến du lịch không tùy ý / không tùy chọn của họ và gửi bằng chứng có thể chấp nhận được.

IRCC cũng tuyên bố rằng, mặc dù ưu tiên là tiếp tục xử lý đơn từ những người đáp ứng các miễn trừ hạn chế đi lại và những người đi du lịch không theo chủ ý, “các đơn xin TRV không ưu tiên có thể tiếp tục được xử lý và được chấp thuận hoặc bị từ chối, phù hợp với xử lý TRV thông thường. ”

IRCC sẽ gửi thông báo đến những người nộp đơn TRV đã được phê duyệt để thông báo rằng mặc dù được chấp thuận nhưng các hạn chế đi lại vẫn có hiệu lực và việc đi lại Canada không được khuyến khích.

Xử lý nhanh các đơn eTA

Xử lý trực tuyến đối với thị thực Canada tạm thời, eTA, bổ sung lệnh miễn trừ

Theo các quy định hiện hành, người nộp đơn sẽ tiếp tục gửi đơn đăng ký Ủy quyền du lịch điện tử (eTA) trực tuyến và việc xử lý các đơn đăng ký eTA yêu cầu sự xem xét của đại lý sẽ tiếp tục, trong phạm vi có thể.

Tuy nhiên, IRCC sẽ đẩy nhanh quá trình xử lý các đơn đăng ký eTA yêu cầu xem xét của viên chức đối với những người nộp đơn đáp ứng các tiêu chí để được miễn các hạn chế đi lại hiện tại. Các cá nhân đủ điều kiện được mời tự nhận dạng và gửi tài liệu để cho biết cách họ đáp ứng các tiêu chí miễn trừ thông qua biểu mẫu web IRCC .

Canada đã tiếp tục xử lý các đơn đăng ký thị thực Canada tạm thời TRV và eTA trực tuyến vào ngày 1 tháng 7.

Hai tuần trước, Canada thông báo gia hạn hạn chế đi lại cho đến ít nhất là ngày 31 tháng 10.

Theo CIC News

>> Xem thêm:

SUV – Chương trình định cư Canada diện đầu tư khởi nghiệp
AIPP – Chương trình định cư Canada thí điểm Đại Tây Dương
BCPNP – Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia