Mọi đương đơn xin Thị thực Nhập cư Canada và một số đương đơn xin tình trạng tạm thời ở Canada đều phải trải qua cuộc kiểm tra sức khỏe của nhân viên y tế

Mặc dù khám sức khỏe thường chỉ giới hạn trong một kỳ kiểm tra sức khỏe tiêu chuẩn, bao gồm xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu và chụp X-quang, hồ sơ y tế trước đó và trạng thái tinh thần của người nộp đơn cũng được kiểm tra.

Người nộp đơn có thể bị từ chối Thị thực Nhập cư Canada (Thường trú nhân) chỉ vì lý do y tế, nếu:
  • Tình trạng của họ sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe hoặc sự an toàn của người dân Canada nói chung; hoặc là
  • Việc nhập cảnh của họ có thể gây ra nhu cầu quá mức đối với các dịch vụ xã hội hoặc y tế hiện có do chính phủ cung cấp. *

Khi xác định xem bất kỳ người nào là không thể chấp nhận được vì lý do y tế, nhân viên y tế có nghĩa vụ xem xét tính chất, mức độ nghiêm trọng và thời gian có thể xảy ra của bất kỳ suy giảm sức khỏe nào mà người đó đang mắc phải cũng như các yếu tố khác, chẳng hạn như:

  • Nguy cơ lây nhiễm;
  • Hành vi không lường trước được hoặc bất thường có thể gây nguy hiểm cho an toàn công cộng; và
  • Việc cung cấp các dịch vụ xã hội hoặc y tế mà người đó có thể yêu cầu ở Canada và việc sử dụng các dịch vụ đó có làm ảnh hưởng tiêu cực đến dịch vụ này ở Canada hay không.

Khi nói đến thường trú nhân và bị từ chối vì lý do sức khỏe, có thể cân nhắc tìm kiếm một biện pháp khắc phục về pháp lý bằng cách chứng minh rằng trên thực tế, chi phí điều trị trung bình của người nộp đơn sẽ không vượt quá mức của người Canada hoặc có những cân nhắc nhân đạo, điều này sẽ được xem như một ngoại lệ. Mọi thứ có thể được thực hiện bằng cách phản hồi chi tiết bằng một lá thư từ chính phủ trước khi từ chối hoặc bằng cách yêu cầu xem xét tư pháp tại Tòa án Liên bang nếu quyết định có vẻ không hợp lý.

Trong một số trường hợp nhất định, để tạm trú tại Canada, một cá nhân không đáp ứng các yêu cầu y tế của Canada có thể được cấp Giấy phép cư trú tạm thời (TRP) để vào Canada.

* Một số trường hợp nhất định sẽ được miễn theo danh mục Bảo trợ Gia đình của nhập cư Canada cho vợ / chồng, người chung sống, vợ chồng và con cái phụ thuộc của người bảo lãnh. (Những) người được tài trợ vẫn có thể bị từ chối nếu tình trạng của họ được coi là mối nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng hoặc sự an toàn của Canada.