Công dân hoặc thường trú nhân Canada có thể bảo lãnh vợ chồng hoặc người sống chung hợp pháp để nhập cư Quebec.

Vì Quebec có thêm quyền hạn đối với việc nhập cư vào tỉnh bang của họ, nên Quebec cũng có một bước bổ sung trong quá trình nộp đơn. Điều này có nghĩa là những người muốn nhập cư vào tỉnh bang Quebec của Canada phải trải qua một quy trình yêu cầu nộp đơn ở cấp liên bang với Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc tịch Canada (IRCC), và sau đó là ở cấp tỉnh bang, với Bộ Di Trú Pháp hóa và Hội nhập (MIFI) của Quebec.

Bước đầu tiên khi bạn quyết định bảo lãnh cho người thân của bạn để nhập cư đến Canada là xin bảo lãnh và nộp đơn xin thường trú với Chính phủ Canada.

Điều này sẽ liên quan đến việc gửi các biểu mẫu đã hoàn thành cụ thể, các tài liệu hỗ trợ và phí xử lý bắt buộc đến IRCC. Ngoài ra, bạn sẽ cần phải nộp đơn xin thường trú của người được bảo lãnh cùng với các tài liệu hỗ trợ và các khoản phí bắt buộc.

Khi đơn đăng ký của bạn được IRCC coi là đủ điều kiện, bạn sẽ cần phải nộp đơn xin cam kết với MIFI. Cam kết là một thỏa thuận ràng buộc bạn với tư cách là người bảo lãnh cho vợ chồng hoặc người sống chung hợp pháp của bạn và chính phủ Quebec. Bạn sẽ cần tải xuống bộ tài liệu cụ thể từ website của MIFI và điền vào các biểu mẫu, đính kèm tài liệu hỗ trợ và các khoản phí bắt buộc.

Nếu đơn của bạn được MIFI chấp thuận, nó sẽ được chuyển trực tiếp đến văn phòng IRCC đang xử lý đơn xin thường trú của những người bạn đang bảo lãnh. Những người bạn đang tài trợ sẽ phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe, hình sự và an ninh để IRCC cấp cho họ thường trú.

Khi đến Quebec, người mà bạn đã bảo lãnh có thể được hưởng lợi từ nhiều dịch vụ do MIFI cung cấp (bao gồm các buổi cung cấp thông tin, khóa học tiếng Pháp, hỗ trợ từ nhân viên nhập cư) và sẽ có quyền truy cập vào những dịch vụ được cung cấp bởi các tổ chức chào đón và tạo điều kiện cho những người mới đến.

Dựa trên thời gian xử lý đã công bố, IRCC mất khoảng 12 tháng để xử lý đơn xin bảo lãnh vợ chồng, bao gồm cả thời gian chờ đợi 2 hoặc 3 tháng trong đó đơn xin bảo lãnh được xem xét.

Bảo lãnh vợ chồng nhập cư Quebec như thế nào 1

Những gì bạn cần biết về bảo lãnh vợ chồng tại Quebec

Bất kỳ ai muốn bảo lãnh vợ chồng hoặc người sống chung hợp pháp của họ phải đảm bảo rằng họ đủ điều kiện. Đặc biệt, họ phải là công dân Canada hoặc thường trú nhân trên 18 tuổi.

Những trường hợp còn lại, không có ngưỡng tối thiểu cụ thể đối với việc bảo lãnh vợ chồng, vì đối với việc bảo lãnh cha mẹ, ông bà, người phụ thuộc có con, bạn phải chứng minh rằng bạn có đủ nguồn lực tài chính trong suốt thời gian thực hiện. Tuy nhiên, bạn sẽ phải chứng minh với IRCC và MIFI rằng bạn có thể hỗ trợ bản thân, người bạn đang bảo lãnh và bất kỳ trẻ em phụ thuộc nào.

Để chứng minh rằng bạn có ý định sống hoặc trở lại Quebec và có đủ khả năng tài chính để làm như vậy, bạn có thể:

  • Cung cấp sao kê ngân hàng cho thấy rằng bạn có đủ tiền để hỗ trợ bản thân.
  • Thư giải thích các bước bạn và vợ chồng bạn dự định thực hiện để nhanh chóng tìm được việc làm hoặc cung cấp thông tin về bằng cấp và kinh nghiệm của bạn, có tham chiếu cụ thể đến lời mời làm việc hiện tại ở Quebec.
Bảo lãnh vợ chồng nhập cư Quebec như thế nào 2

Hãy nhớ, những thông tin cung cấp cho Chính phủ càng cụ thể và chính xác càng tốt.

Ngay cả khi bạn đáp ứng tất cả các điều kiện trên, có một số yếu tố có thể ngăn cản bạn bảo lãnh vợ chồng hoặc người sống chung hợp pháp của mình. Ví dụ, nếu bạn đã phạm tội bạo lực, bạn không thể là người bảo lãnh. Nếu bạn vẫn chịu trách nhiệm về tài chính đối với vợ chồng cũ hoặc người sống chung hợp pháp cũ và bạn vẫn bị ràng buộc bởi cam kết 3 năm của mình, hoặc nếu bạn đã tuyên bố phá sản và chưa thể phục hồi tình trạng của mình, những điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng bảo lãnh của bạn.

Mặc dù những yếu tố này có thể đóng một vai trò trong khả năng trở thành người bảo lãnh của bạn, nhưng cũng có những điều kiện mà người được bảo lãnh của bạn sẽ phải đáp ứng, chẳng hạn như trên 18 tuổi và vượt qua chương trình kiểm tra an ninh và y tế.

Cuối cùng, lưu ý rằng tất cả các biểu mẫu được sử dụng bởi chính phủ Quebec chỉ bằng tiếng Pháp, vì vậy hãy sắp xếp để được giúp đỡ để điền chúng nếu bạn không thông thạo ngôn ngữ đó.

Tìm hiểu thêm chương trình bảo lãnh vợ chồng tại website chính phủ Quebec tại đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn