ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

 

DỊCH VỤ CANADA PLAZA

 

HIGH-TECH

AGRICULTURE

MEDICAL-TECH

MUSIC APPS

Thẩm định hồ sơ với luật sư Canada

Tick
Tick
Tick
Tick
Tìm kiếm việc làm cho đương đơn
Tick
Tick
Tick
Tick

Nộp hồ sơ nhập cư cho chính phủ

Tick
Tick
Tick
Tick

Gửi hồ sơ sang Canada

Tick

Dịch thuật hồ sơ

Tick

Công chứng hồ sơ

Tick

Chích ngừa

Tick

Sinh trắc vân tay

Tick

Lý lịch tư pháp

Tick

Giấy phép làm việc (Work Permit) nếu muốn đi sớm

Tick

Khám sức khỏe

Tick

Tìm việc làm cho người đi cùng

Tick

Vé máy bay

Tick

Lệ phí chính phủ

Tick

Đưa đón sân bay

Tick

Hỗ trợ đăng ký số an sinh xã hội

Tick

Hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng

Tick

Hỗ trợ đăng ký thi bằng lái xe

Tick

Hỗ trợ tìm trường cho con

Tick

Hỗ trợ tìm nhà tại Canada

Tick

Tư vấn bảo lãnh gia đình

Tick

Lựa chọn công việc

Tick

Thời gian đi nhanh nhất

Tick

Tiềm năng sinh lợi từ dự án

Rất Cao

Cao

Cao

Cao

HIGH-TECH

AGRICULTURE

INFO-TECH

Thẩm định hồ sơ với luật sư Canada

Tick
Tick
Tick
Tìm kiếm việc làm cho đương đơn
Tick
Tick
Tick

Nộp hồ sơ nhập cư cho chính phủ

Tick
Tick
Tick

Gửi hồ sơ sang Canada

Tick
Tick

Dịch thuật hồ sơ

Tick
Tick

Công chứng hồ sơ

Tick
Tick

Chích ngừa

Tick
Tick

Sinh trắc vân tay

Tick
Tick

Lý lịch tư pháp

Tick
Tick

Giấy phép làm việc (Work Permit) nếu muốn đi sớm

Tick
Tick

Khám sức khỏe

Tick

Tìm việc làm cho người đi cùng

Tick

Vé máy bay

Tick

Lệ phí chính phủ

Tick

Đưa đón sân bay

Tick

Hỗ trợ đăng ký số an sinh xã hội

Tick

Hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng

Tick

Hỗ trợ đăng ký thi bằng lái xe

Tick

Hỗ trợ tìm trường cho con

Tick

Hỗ trợ tìm nhà tại Canada

Tick

Tư vấn bảo lãnh gia đình

Tick

Lựa chọn công việc

Tick

Thời gian đi nhanh nhất

Tick

Tiềm năng sinh lợi từ dự án

Rất Cao

Cao

Cao

ĐĂNG KÝ

THANH TOÁN

 
thanh toan dot 1

Thanh toán sau khi ký kết hợp đồng.

thanh toan dot 2

Thanh toán trong vòng 15 ngày sau khi khách hàng nhận được Giấy cam kết hỗ trợ (Certificate of Commitment) Thư hỗ trợ (Letter of Support).

Canada Plaza - Thanh toán phí luật sư AIPP

Thanh toán cùng với đợt 2.

thanh toan dot 3

Thanh toán trong vòng 15 ngày sau khi khách hàng nhận được giấy CoPR của IRCC.

Canada Plaza - Thanh toán dễ dàng