ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

 

DỊCH VỤ CANADA PLAZA

 

HIGH-TECH

AGRICULTURE

MEDICAL-TECH

MUSIC APPS

Thẩm định hồ sơ với luật sư Canada

Tìm kiếm việc làm cho đương đơn

Nộp hồ sơ nhập cư cho chính phủ

Gửi hồ sơ sang Canada

Dịch thuật hồ sơ

Công chứng hồ sơ

Chích ngừa

Sinh trắc vân tay

Lý lịch tư pháp

Giấy phép làm việc (Work Permit) nếu muốn đi sớm

Khám sức khỏe

Tìm việc làm cho người đi cùng

Vé máy bay

Lệ phí chính phủ

Đưa đón sân bay

Hỗ trợ đăng ký số an sinh xã hội

Hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng

Hỗ trợ đăng ký thi bằng lái xe

Hỗ trợ tìm trường cho con

Hỗ trợ tìm nhà tại Canada

Tư vấn bảo lãnh gia đình

Lựa chọn công việc

Thời gian đi nhanh nhất

Tiềm năng sinh lợi từ dự án

Rất Cao

Cao

Cao

Cao

HIGH-TECH

AGRICULTURE

INFO-TECH

Thẩm định hồ sơ với luật sư Canada

Tìm kiếm việc làm cho đương đơn

Nộp hồ sơ nhập cư cho chính phủ

Gửi hồ sơ sang Canada

Dịch thuật hồ sơ

Công chứng hồ sơ

Chích ngừa

Sinh trắc vân tay

Lý lịch tư pháp

Giấy phép làm việc (Work Permit) nếu muốn đi sớm

Khám sức khỏe

Tìm việc làm cho người đi cùng

Vé máy bay

Lệ phí chính phủ

Đưa đón sân bay

Hỗ trợ đăng ký số an sinh xã hội

Hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng

Hỗ trợ đăng ký thi bằng lái xe

Hỗ trợ tìm trường cho con

Hỗ trợ tìm nhà tại Canada

Tư vấn bảo lãnh gia đình

Lựa chọn công việc

Thời gian đi nhanh nhất

Tiềm năng sinh lợi từ dự án

Rất Cao

Cao

Cao

ĐĂNG KÝ

THANH TOÁN

 

Thanh toán sau khi ký kết hợp đồng.

Thanh toán trong vòng 15 ngày sau khi khách hàng nhận được Giấy cam kết hỗ trợ (Certificate of Commitment) Thư hỗ trợ (Letter of Support).

Canada Plaza - Thanh toán phí luật sư AIPP

Thanh toán cùng với đợt 2.

Thanh toán trong vòng 15 ngày sau khi khách hàng nhận được giấy CoPR của IRCC.

Canada Plaza - Thanh toán dễ dàng

TIN TỨC