ĐIỀU KIỆN THAM GIA

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CỦA CANADA PLAZA

THANH TOÁN THEO TIẾN ĐỘ

Thanh toán sau khi ký kết hợp đồng tư vấn và quản lý hồ sơ khởi nghiệp.

Thanh toán sau khi thống nhất Kế hoạch Start-up và hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị gửi cho tổ chức hỗ trợ.

Thanh toán sau khi khách hàng nhận được Chứng nhận cam kết đầu tư (Certificate of Commitment) và Thư hỗ trợ (Letter of Support) của tổ chức hỗ trợ.

Canada Plaza - Thanh toán phí luật sư AIPP

Thanh toán cùng với đợt 3.

Thanh toán sau khi khách hàng nhận được Giấy xác nhận thường trú của IRCC.

Canada Plaza - Thanh toán dễ dàng