Mỗi năm, chính phủ Canada sẽ phát hành kế hoạch nhập cư (thường là kế hoạch 3 năm), trong đó đưa ra số lượng người nhập cư Canada mới mà họ dự đoán thông qua các chương trình nhập cư khác nhau của chính phủ. Các chương trình nhập cư bao gồm nhập cư diện kinh tế, đoàn tụ gia đình, tị nạn và các chương trình nhân đạo.

Nhập cư diện kinh tế là chương trình chủ đạo trong việc phát triển kinh tế Canada, nhập cư diện kinh tế chiếm hơn một nửa kế hoạch nhập cư dài hạn.

Trong các chương trình nhập cư diện kinh tế, hơn một nửa chương trình hoạt động dưới sự quản lý của hệ thống Express Entry, bao gồm:

  • Chương trình diện tay nghề cao.
  • Chương trình diện tay nghề nhóm thợ.
  • Chương trình dành cho người có kinh nghiệm tại Canada.

Các chương trình đề cử tỉnh bang chiếm vai trò quan trọng trong hệ thống nhập cư kinh tế. Chương trình này cho phép các tỉnh bang và vùng lãnh thổ đề cử các ứng viên phù hợp với nhu cầu lao động địa phương trở thành thường trú nhân.

Hạng mục nhập cư

2021

2022

2023

Mục tiêu

Giới hạn thấp

Giới hạn cao

Mục tiêu

Giới hạn thấp

Giới hạn cao

Mục tiêu

Giới hạn thấp

Giới hạn cao

Tổng cộng

401,000

300,000

410,000

411,000

320,000

420,000

421,000

330,000

430,000

KINH TẾ

Tay nghề liên bang

108,500

81,000

110,250

110,500

96,250

112,900

113,750

100,000

114,500

Kinh doanh liên bang

1,000

400

1,250

1,000

250

1,250

1,000

500

1,250

Thí điểm: Người chăm sóc, Nông nghiệp thực phẩm, nông thôn và phía bắc

8,500

4,900

9,250

100,00

4,500

10,500

10,250

4,500

11,000

Thí điểm Đại Tây Dương

6,000

3,300

6,250

6,250

3,000

6,750

6,500

3,500

6,750

Đề cử tỉnh bang

80,800

64,000

81,500

81,500

63,600

82,500

83,000

65,000

84,000

Quebec

Kế hoạch Quebec

Chưa xác định

Chưa xác định

Tổng

232,500

180,500

241,500

241,500

199,000

247,000

249,500

207,000

253,500

ĐOÀN TỤ GIA ĐÌNH

Vợ chồng con cái

80,000

61,000

81,000

80,000

60,000

81,000

81,000

60,000

82,000

Cha mẹ ông bà

23,500

15,000

24,000

23,500

14,000

24,000

23,500

14,000

24,000

Tổng

103,500

76,000

105,000

103,500

74,000

105,000

104,500

74,000

106,000

NGƯỜI TỊ NẠN VÀ NGƯỜI ĐƯỢC BẢO VỆ

Người được bảo vệ và người phụ thuộc

23,500

17,000

25,000

24,500

19,000

25,000

25,000

19,500

25,500

Tái định cư tị nạn - Chính phủ hỗ trợ

12,500

7,500

13,000

12,500

7,500

13,000

12,500

8,400

13,000

Tái định cư tị nạn - Tư nhân hỗ trợ

22,500

22,500

23,000

22,500

15,400

23,000

22,500

15,500

23,000

Tái định cư tị nạn - Văn phòng Visa giới thiệu

1,000

100

1,000

1,000

100

1,000

1,000

100

1,000

Tổng

59,500

39,500

62,000

60,500

42,000

62,000

61,000

43,500

62,500

NHÂN ĐẠO VÀ NHÓM KHÁC

Nhân đạo và các nhóm khác

5,500

4,000

6,000

5,500

5,000

6,000

6,000

5,550

8,000

Chương trình diện tay nghề: Chương trình được quản lý bởi hệ thống Express Entry với những yêu cầu về học vấn, kinh nghiệm làm việc, trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp và các kỹ năng cần thiết để sinh sống và làm việc tại Canada.Các chương trình kinh tế:

  • Chương trình diện tay nghề nhóm thợ: Chương trình được quản lý bởi hệ thống Express Entry dành cho các ứng viên nước ngoài có chuyên môn trong các lĩnh vực thiếu hụt lao động.
  • Chương trình diện có kinh nghiệm tại Canada là chương trình được quản lý bởi hệ thống Express Entry dành cho các ứng viên là người lao động nước ngoài có kinh nghiệm làm việc tại Canada hoặc sinh viên quốc tế tốt nghiệp tại một học viện tại Canada.
  • Chương trình nhập cư thí điểm Đại Tây Dương (AIPP): Là chương trình cho phép các nhà tuyển dụng được chỉ định tại vùng Đại Tây Dương được tuyển dụng và thuê người lao động nước ngoài và sinh viên quốc tế tại 4 tỉnh vùng Đại Tây Dương (Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island, Nova Scotia và New Brunswick).
  • Chương trình chăm sóc sức khỏe (Caregivers): Canada cho phép những người nước ngoài có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trẻ em và người dân có thể đăng ký trở thành thường trú nhân Canada.
  • Chương trình kinh doanh (Chương trình thị thực khởi nghiệp (Start-up Visa) kinh doanh và Chương trình tự kinh doanh): Chương trình kinh doanh liên bang cho phép người nước ngoài đủ điều kiện có cơ hội vận hành một doanh nghiệp mới hoặc doanh nghiệp có sẵn tại Canada.
  • Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP): Chương trình cho phép các tỉnh bang và vùng lãnh thồ đề cử các ứng viên đủ điều kiện trở thành thường trú nhân Canada.
  • Chương trình nhập cư diện tay nghề Quebec và nhập cư diện kinh doanh Quebec: Tỉnh bang Quebec vận hành hệ thống chương trình nhập cư riêng, nằm ngoài hệ thống chương trình của chính phủ liên bang. Chính phủ Quebec đã xác định kế hoạch nhập cư năm 2021.