Mỗi năm, chính phủ Canada sẽ phát hành kế hoạch nhập cư (thường là kế hoạch 3 năm), trong đó đưa ra số lượng người nhập cư Canada mới mà họ dự đoán thông qua các chương trình nhập cư khác nhau của chính phủ. Các chương trình nhập cư bao gồm nhập cư diện kinh tế, đoàn tụ gia đình, tị nạn và các chương trình nhân đạo.

  • 2022: 431.645 thường trú nhân
  • 2023: 447.055 thường trú nhân
  • 2024: 451.000 thường trú nhân

Nhập cư diện kinh tế là chương trình chủ đạo trong việc phát triển kinh tế Canada, nhập cư diện kinh tế chiếm hơn một nửa kế hoạch nhập cư dài hạn.

Trong các chương trình nhập cư diện kinh tế, hơn một nửa chương trình hoạt động dưới sự quản lý của hệ thống Express Entry, bao gồm:

Các chương trình đề cử tỉnh bang chiếm vai trò quan trọng trong hệ thống nhập cư kinh tế. Chương trình này cho phép các tỉnh bang và vùng lãnh thổ đề cử các ứng viên phù hợp với nhu cầu lao động địa phương trở thành thường trú nhân.

Hạng mục nhập cư

2022

2023

2024

Mục tiêu

Giới hạn thấp

Giới hạn cao

Mục tiêu

Giới hạn thấp

Giới hạn cao

Mục tiêu

Giới hạn thấp

Giới hạn cao

Tổng cộng

431,645

360,000

445,000

447,055

380,000

465,000

451,000

390,000

475,000

KINH TẾ

Tay nghề liên bang

55,900

52,000

64,000

75,750

63,000

84,000

111,500

91,000

118,000

Kinh tế liên bang với chính sách cộng đồng

40,000

30,000

48,000

32,000

25,000

42,000

-

-

-

Đầu tư liên bang

1,000

800

1,500

1,000

800

1,500

1,500

1,000

2,000

Thí điểm: Caregivers, AFIP, RNIP, thí điểm, lộ trình linh động

10,250

4,000

10,500

11,250

7,000

18,000

12,750

8,000

20,000

Đại Tây Dương

6,250

4,000

8,000

6,500

4,000

10,000

6,500

4,000

12,000

PNP

83,500

80,000

95,000

86,000

82,000

95,000

93,000

88,000

98,000

Quebec

Kế hoạch Quebec

Chưa xác định

Chưa xác định

Tổng

241,850

210,000

248,000

253,000

222,000

259,000

267,750

235,000

273,000

ĐOÀN TỤ GIA ĐÌNH

Vợ chồng con cái

80,000

68,000

81,000

81,000

70,000

84,000

81,000

70,000

84,000

Cha mẹ ông bà

25,000

19,000

31,000

28,500

22,000

38,000

32,000

27,000

43,000

Tổng

105,000

90,000

109,000

109,500

94,000

113,000

113,000

99,000

117,000

NGƯỜI TỊ NẠN VÀ NGƯỜI ĐƯỢC BẢO VỆ

Người được bảo vệ và người phụ thuộc

24,500

20,000

27,500

25,000

20,500

28,000

25,500

21,000

28,500

Tái định cư tị nạn - Chính phủ hỗ trợ

19,790

15,500

24,000

17,260

13,500

26,000

13,000

10,000

19,500

Tái định cư tị nạn - Tư nhân hỗ trợ

31,255

19,000

34,000

30,795

19,400

34,000

23,000

15,500

28,000

Tái định cư tị nạn - Văn phòng Visa giới thiệu

1,000

100

1,000

1,000

100

1,100

1,000

100

1,100

Tổng

76,545

55,000

79,500

74,055

57,000

82,000

62,500

50,000

75,500

NHÂN ĐẠO VÀ NHÓM KHÁC

Nhân đạo và các nhóm khác

8,250

5,000

8,500

10,500

7,000

11,000

7,750

6,000

9,500

Chương trình diện tay nghề: Chương trình được quản lý bởi hệ thống Express Entry với những yêu cầu về học vấn, kinh nghiệm làm việc, trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp và các kỹ năng cần thiết để sinh sống và làm việc tại Canada.Các chương trình kinh tế:

  • Chương trình tay nghề liên bang nhóm thợ (FSTC): Chương trình được quản lý bởi hệ thống Express Entry dành cho các ứng viên nước ngoài có chuyên môn trong các lĩnh vực thiếu hụt lao động.
  • Chương trình kinh nghiệm Canada là chương trình được quản lý bởi hệ thống Express Entry dành cho các ứng viên là người lao động nước ngoài có kinh nghiệm làm việc tại Canada hoặc sinh viên quốc tế tốt nghiệp tại một học viện tại Canada.
  • Chương trình nhập cư Đại Tây Dương (AIP): Là chương trình cho phép các nhà tuyển dụng được chỉ định tại vùng Đại Tây Dương được tuyển dụng và thuê người lao động nước ngoài và sinh viên quốc tế tại 4 tỉnh vùng Đại Tây Dương (Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island, Nova Scotia và New Brunswick).
  • Chương trình chăm sóc sức khỏe (Caregivers): Canada cho phép những người nước ngoài có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trẻ em và người dân có thể đăng ký trở thành thường trú nhân Canada.
  • Chương trình kinh doanh (Chương trình thị thực khởi nghiệp (Start-up Visa) kinh doanh và Chương trình tự kinh doanh): Chương trình kinh doanh liên bang cho phép người nước ngoài đủ điều kiện có cơ hội vận hành một doanh nghiệp mới hoặc doanh nghiệp có sẵn tại Canada.
  • Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP): Chương trình cho phép các tỉnh bang và vùng lãnh thồ đề cử các ứng viên đủ điều kiện trở thành thường trú nhân Canada.
  • Chương trình nhập cư diện tay nghề Quebec và nhập cư diện kinh doanh Quebec: Tỉnh bang Quebec vận hành hệ thống chương trình nhập cư riêng, nằm ngoài hệ thống chương trình của chính phủ liên bang. Chính phủ Quebec đã xác định kế hoạch nhập cư năm 2022.

Tại sao Canada cần người nhập cư?


Canada luôn đòi hỏi mức độ nhập cư cao để giữ cho nền kinh tế phát triển mạnh.

Canada là một trong những quốc gia có dân số già nhất thế giới và cũng là một trong những quốc gia có tỷ lệ sinh tự nhiên thấp nhất thế giới. Điều này tạo ra áp lực lên nền kinh tế và xã hội của đất nước. Canada có tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp, dẫn đến tỷ lệ lực lượng lao động và tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp. Tăng trưởng kinh tế thấp khiến Canada khó tăng thuế để hỗ trợ chi tiêu xã hội cho các dịch vụ như giáo dục, chăm sóc sức khỏe và các lĩnh vực quan trọng khác mang lại mức sống cao trong nước.

Do đó, Canada đã tăng mức nhập cư kể từ cuối những năm 1980 để tăng tỷ lệ dân số, lực lượng lao động và qua đó là tăng trưởng kinh tế. Canada hiện phụ thuộc vào nhập cư để phát triển dân số và tăng trưởng lực lượng lao động.

Hãy xem xét rằng Canada việc 9 triệu trẻ em được sinh ra trong thời kỳ bùng nổ dân số (sau Chiến tranh thế giới thứ 2 năm 1945) sẽ đến tuổi nghỉ hưu vào năm 2030. Điều này có nghĩa là Canada sẽ có ít lao động hơn vào thời điểm này. Khi đó, chi tiêu xã hội cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sẽ tăng lên.

Để giảm bớt thách thức này, Canada đã chủ động nâng các mục tiêu nhập cư của mình trong hơn 30 năm nay.

Canada đã thường xuyên chào đón hơn 200.000 người nhập cư mỗi năm kể từ năm 1988. Trong những năm gần đây, Canada đã quyết định tăng mức độ lên hơn 300.000 người mỗi năm. Tỷ lệ nhập cư của Canada hiện ở mức khoảng 0,9% trên tổng dân số. Canada chào đón lượng người nhập cư tính theo đầu người nhiều hơn gấp 3 lần so với Hoa Kỳ.

Immigration Levels Canada 1867 2021.png

Dựa trên thực tế nhân khẩu học và xu hướng nhập cư, Canada có thể sẽ tiếp tục tăng dần mức độ nhập cư của mình trong tương lai gần. Nhập cư vẫn sẽ là yếu tố quan trọng để hỗ trợ một nền kinh tế và xã hội phát triển bền vững.

Hơn nữa, tầm quan trọng của nhập cư đã tăng lên do đại dịch coronavirus. Covid-19 đã làm suy yếu nền kinh tế Canada trong ngắn hạn và tăng chi tiêu của Chính phủ cho các dịch vụ xã hội. Ngoài ra, tỷ lệ sinh của Canada đã giảm xuống mức thấp nhất từ ​​trước đến nay là 1,47 trẻ em trên một phụ nữ vào năm 2019.

Với tỷ lệ sinh thấp trước đại dịch và sẽ giảm sâu hơn nữa do kinh tế không đảm bảo, Canada thậm chí trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào nhập cư vì sự gia tăng dân số tự nhiên sẽ thấp hơn nữa trong những năm tới. Nếu tỷ lệ sinh của Canada vẫn thấp, thì nhập cư sẽ chiếm tỷ trọng lớn hơn trong việc tăng trưởng lao động ở những thập kỷ tới. Cuối cùng, Canada sẽ cần tăng thuế thông qua nhập cư để hỗ trợ chi tiêu của Chính phủ sau đại dịch Covid-19.