Danh sách việc làm tại Canada

NOC 0: Việc làm quản Lý, điều hành

Quan ly van phong
Quản lý văn phòng

Mức lương: $20-22 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 1221

Nơi làm việc:

Chuyên viên hành chính
Chuyên viên hành chính

Mức lương: $16-18 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 1241

Nơi làm việc:

Chuyen gia tao mau toc
Chuyên gia tạo mẫu tóc

Mức lương: $16-18 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 6341

Nơi làm việc:

Công nhân đóng gói (Nhà máy kẹo)
Công nhân đóng gói (Nhà máy kẹo)

Mức lương: $12-14 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 9617

Nơi làm việc:

Giám sát giặt ủi
Giám sát giặt ủi

Mức lương: $20-22 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 6316

Nơi làm việc:

Tho quay phim
Thợ quay phim

Mức lương: $16-18 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 5222

Nơi làm việc:

Kỹ sư điện
Kỹ sư điện

Mức lương: $40-42 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 2133

Nơi làm việc:

Công nhân nhà máy bia
Công nhân nhà máy bia

Mức lương: $12-14 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 9617

Nơi làm việc:

Điều phối viên chuỗi cung ứng
Điều phối viên chuỗi cung ứng

Mức lương: $14-16 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 1523

Nơi làm việc:

Thợ làm móng
Thợ làm móng

Mức lương: $16-18 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 6562

Nơi làm việc:

NOC A: Việc làm chuyên gia

Chuyên viên tiếp thị qua điện thoại
Chuyên viên tiếp thị qua điện thoại

Mức lương: $14-16 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 6623

Nơi làm việc:

Chuyên viên kế toán
Chuyên viên kế toán

Mức lương: $18-20 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 1111

Nơi làm việc:

Kỹ thuật viên dược - Job
Kỹ thuật viên dược

Mức lương: $25-28 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 3219

Nơi làm việc:

Nhiep anh gia
Nhiếp ảnh gia

Mức lương: $16-18 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 5221

Nơi làm việc:

Quan ly van phong
Quản lý văn phòng

Mức lương: $20-22 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 1221

Nơi làm việc:

Giám sát cửa hàng tiện lợi - NOC B
Giám sát cửa hàng tiện lợi

Mức lương: $20-22 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 6211

Nơi làm việc:

cosmetologist doing face treatment applying face mask
Nhân viên thẩm mỹ viện

Mức lương: $14-16 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 6742

Nơi làm việc:

Chuyen gia tao mau toc
Chuyên gia tạo mẫu tóc

Mức lương: $16-18 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 6341

Nơi làm việc:

portrait asian farmer woman holding wooden box full fresh raw vegetables organic farm concept
Công nhân trang trại

Mức lương: $12-14 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 8611

Nơi làm việc:

Nhân viên chế biến thịt
Nhân viên chế biến thịt (cửa hàng bán lẻ)

Mức lương: $18-20 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 6331

Nơi làm việc:

NOC B: Việc làm chuyên môn

Chuyen gia tao mau toc
Chuyên gia tạo mẫu tóc

Mức lương: $16-18 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 6341

Nơi làm việc:

Chuyên viên thiết kế phần mềm
Chuyên viên thiết kế phần mềm

Mức lương: $24-26 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 2173

Nơi làm việc:

Nhân viên tiếp thị
Nhân viên tiếp thị

Mức lương: $24-26 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 1123

Nơi làm việc:

Kế toán viên - Job
Kế toán viên

Mức lương: $22-24 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 1311

Nơi làm việc:

6 1
Quản lý cơ sở dịch vụ chăm sóc tóc

Mức lương: $30-32 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 0651

Nơi làm việc:

Quản lý cửa hàng thời trang
Quản lý cửa hàng thời trang

Mức lương: $20-22 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 0621

Nơi làm việc:

Công nhân đóng gói (Nhà máy kẹo)
Công nhân đóng gói (Nhà máy kẹo)

Mức lương: $12-14 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 9617

Nơi làm việc:

Nhân viên chế biến thịt
Nhân viên chế biến thịt (cửa hàng bán lẻ)

Mức lương: $18-20 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 6331

Nơi làm việc:

Nhân viên bán vé
Nhân viên bán vé

Mức lương: $14-16 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 6524

Nơi làm việc:

Quan ly van phong
Quản lý văn phòng

Mức lương: $20-22 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 1221

Nơi làm việc:

NOC C: Việc làm tay nghề

Giám sát dịch vụ ăn uống
Giám sát dịch vụ ăn uống

Mức lương: $20-22 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 6311

Nơi làm việc:

Thợ làm móng
Thợ làm móng

Mức lương: $16-18 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 6562

Nơi làm việc:

Giám sát khách sạn
Giám sát khách sạn

Mức lương: $20-22 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 6313

Nơi làm việc:

Quản lý thu mua
Quản lý thu mua

Mức lương: $28-30 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 0113

Nơi làm việc:

Thu hoạch trái cây
Thu hoạch trái cây

Mức lương: $12-14 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 8611

Nơi làm việc:

young mom her daughter using tablet living room
Chăm sóc trẻ em

Mức lương: $14-16 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 4411

Nơi làm việc:

Thu ngân
Thu ngân

Mức lương: $14-16 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 6611

Nơi làm việc:

Thu ngân rạp chiếu phim
Thu ngân rạp chiếu phim

Mức lương: $14-16 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 6611

Nơi làm việc:

Thợ điện
Thợ điện

Mức lương: $20-22 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 7241

Nơi làm việc:

Nhân viên chế biến thịt
Nhân viên chế biến thịt (cửa hàng bán lẻ)

Mức lương: $18-20 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 6331

Nơi làm việc:

NOC D: việc làm lao động phổ phông

Công nhân đóng gói (Nhà máy kẹo)
Công nhân đóng gói (Nhà máy kẹo)

Mức lương: $12-14 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 9617

Nơi làm việc:

Giám sát khách sạn
Giám sát khách sạn

Mức lương: $20-22 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 6313

Nơi làm việc:

5
Quản lý khách sạn và du lịch

Mức lương: $30-32 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 0632

Nơi làm việc:

Điều phối viên
Điều phối viên

Mức lương: $14-16 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 1215

Nơi làm việc:

Điều phối viên chuỗi cung ứng
Điều phối viên chuỗi cung ứng

Mức lương: $14-16 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 1523

Nơi làm việc:

Đại diện bán hàng xe hơi
Nhân viên kinh doanh xe hơi

Mức lương: $14-16 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 6421

Nơi làm việc:

Thu hoạch trái cây
Thu hoạch trái cây

Mức lương: $12-14 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 8611

Nơi làm việc:

Giám sát rửa xe
Giám sát rửa xe

Mức lương: $20-22 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 6315

Nơi làm việc:

Quản lý nhà hàng
Quản lý nhà hàng

Mức lương: $30-32 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 0631

Nơi làm việc:

3 2
Quản lý dịch vụ kinh doanh

Mức lương: $30-32 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 0125

Nơi làm việc: