Danh sách việc làm tại Canada

NOC 0: Việc làm quản Lý, điều hành

Quản lý thu mua
Quản lý thu mua

Mức lương: $28-30 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 0113

Nơi làm việc:

Quản lý nhà hàng
Quản lý nhà hàng

Mức lương: $30-32 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 0631

Nơi làm việc:

Quản lý xây dựng - Job
Quản lý xây dựng

Mức lương: $40-50 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 0711

Nơi làm việc:

Quản lý bất động sản - Job
Quản lý bất động sản

Mức lương: $30-35 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 0121

Nơi làm việc:

1 2
Quản lý nhân sự

Mức lương: $30-35 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 0112

Nơi làm việc:

2
Quản lý tiếp thị

Mức lương: $32-34 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 0124

Nơi làm việc:

3 2
Quản lý dịch vụ kinh doanh

Mức lương: $30-32 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 0125

Nơi làm việc:

5
Quản lý khách sạn và du lịch

Mức lương: $30-32 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 0632

Nơi làm việc:

6 1
Quản lý cơ sở dịch vụ chăm sóc tóc

Mức lương: $30-32 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 0651

Nơi làm việc:

NOC A: Việc làm chuyên gia

Lập trình viên
Lập trình viên

Mức lương: $28-30 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 2174

Nơi làm việc:

Chuyên viên thiết kế phần mềm
Chuyên viên thiết kế phần mềm

Mức lương: $24-26 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 2173

Nơi làm việc:

Kỹ sư phần mềm máy tính
Kỹ sư phần mềm máy tính

Mức lương: $36-38 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 2173

Nơi làm việc:

Kỹ sư điện
Kỹ sư điện

Mức lương: $40-42 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 2133

Nơi làm việc:

Nhân viên tiếp thị
Nhân viên tiếp thị

Mức lương: $24-26 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 1123

Nơi làm việc:

Chuyên viên kế toán
Chuyên viên kế toán

Mức lương: $18-20 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 1111

Nơi làm việc:

Quản lý cửa hàng thời trang
Quản lý cửa hàng thời trang

Mức lương: $20-22 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 0621

Nơi làm việc:

Bác sỹ vật lý trị liệu - Job
Bác sỹ vật lý trị liệu

Mức lương: $40-45 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 3142

Nơi làm việc:

Quản lý Spa - Job
Quản lý Spa

Mức lương: $25-30 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 0651

Nơi làm việc:

Chuyên viên Marketing
Chuyên viên tư vấn Marketing

Mức lương: $20-22 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 4163

Nơi làm việc:

NOC B: Việc làm chuyên môn

Giám sát vận hành trang trại
Giám sát vận hành trang trại

Mức lương: $18-22 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 8252

Nơi làm việc:

Thợ sửa máy giặt
Thợ sửa máy giặt

Mức lương: $16-18 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 7332

Nơi làm việc:

Thợ sửa xe
Thợ sửa xe

Mức lương: $16-18 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 7321

Nơi làm việc:

Thợ điện
Thợ điện

Mức lương: $20-22 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 7241

Nơi làm việc:

Giám sát vận tải
Giám sát vận tải

Mức lương: $20-22 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 6421

Nơi làm việc:

Đầu bếp làm bánh
Đầu bếp làm bánh

Mức lương: $18-20 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 6332

Nơi làm việc:

Đầu bếp
Đầu bếp

Mức lương: $20-22 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 6322

Nơi làm việc:

Giám sát giặt ủi
Giám sát giặt ủi

Mức lương: $20-22 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 6316

Nơi làm việc:

Giám sát rửa xe
Giám sát rửa xe

Mức lương: $20-22 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 6315

Nơi làm việc:

Giám sát khách sạn
Giám sát khách sạn

Mức lương: $20-22 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 6313

Nơi làm việc:

NOC C: Việc làm tay nghề

Thợ mộc
Thợ mộc

Mức lương: $16-18 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 7271

Nơi làm việc:

Thợ cơ khí
Thợ cơ khí

Mức lương: $14-16 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 9526

Nơi làm việc:

Công nhân nhà máy thủy sản
Công nhân nhà máy thủy sản

Mức lương: $14-16 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 9463

Nơi làm việc:

Tài xế giao hàng
Tài xế giao hàng

Mức lương: $14-16 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 7514

Nơi làm việc:

Tài xế xe tải
Tài xế xe tải

Mức lương: $18-20 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 7511

Nơi làm việc:

Thợ làm móng
Thợ làm móng

Mức lương: $16-18 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 6562

Nơi làm việc:

Nhân viên bán vé
Nhân viên bán vé

Mức lương: $14-16 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 6524

Nơi làm việc:

Phục vụ nhà hàng
Phục vụ nhà hàng

Mức lương: $14-16 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 6513

Nơi làm việc:

Nhân viên quầy pha chế
Nhân viên quầy pha chế

Mức lương: $14-16 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 6512

Nơi làm việc:

Đại diện bán hàng xe hơi
Nhân viên kinh doanh xe hơi

Mức lương: $14-16 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 6421

Nơi làm việc:

NOC D: việc làm lao động phổ phông

Công nhân vận hành máy
Công nhân vận hành máy

Mức lương: $14-16 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 9619

Nơi làm việc:

Công nhân đóng gói (Nhà máy kẹo)
Công nhân đóng gói (Nhà máy kẹo)

Mức lương: $12-14 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 9617

Nơi làm việc:

Thu hoạch trái cây
Thu hoạch trái cây

Mức lương: $12-14 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 8611

Nơi làm việc:

cosmetologist doing face treatment applying face mask
Nhân viên thẩm mỹ viện

Mức lương: $14-16 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 6742

Nơi làm việc:

Lau don buong phong
Lau dọn buồng phòng

Mức lương: $12-14 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 6731

Nơi làm việc:

Công nhân nhà máy bia
Công nhân nhà máy bia

Mức lương: $12-14 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 9617

Nơi làm việc:

portrait asian farmer woman holding wooden box full fresh raw vegetables organic farm concept
Công nhân trang trại

Mức lương: $12-14 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 8611

Nơi làm việc:

Phụ bếp
Phụ bếp

Mức lương: $12-14 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 6711

Nơi làm việc:

Chuyên viên tiếp thị qua điện thoại
Chuyên viên tiếp thị qua điện thoại

Mức lương: $14-16 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 6623

Nơi làm việc:

Thu ngân rạp chiếu phim
Thu ngân rạp chiếu phim

Mức lương: $14-16 CAD/h

Mã công việc:

Yêu cầu kĩ năng: 6611

Nơi làm việc:

https://okvip.deals/