Điều khoản và quy định dịch vụ của Canada Plaza

Chào mừng bạn đến với trang web Canada Plaza (“Trang web”). Trang web được sở hữu và điều hành bởi Canada Plaza (“Canada Plaza” “Công ty” hoặc “chúng tôi”). Chúng tôi là đơn vị thiết lập và cung cấp Trang web (gọi chung là “Dịch vụ”) có sẵn cho bạn theo các điều khoản và điều kiện dịch vụ sau đây (“Điều khoản”). Khi bạn chấp nhận tuân thủ các Điều khoản này, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, đã hiểu, đã chấp nhận và đã đồng ý Điều Khoản Sử Dụng. Những Điều Khoản Sử Dụng này cấu thành một thỏa thuận giữa bạn và Canada Plaza và áp dụng cho việc truy cập và sử dụng trang web và ứng dụng của chúng tôi tại www.canada.vn (“sau đây gọi là “Website”), Dịch Vụ (được định nghĩa bên dưới).

Chính sách và điều khoản áp dụng:

 1. Hướng dẫn. Khi sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ phải tuân thủ mọi nguyên tắc hoặc quy tắc và các nội dung được đăng bổ sung áp dụng cho các dịch vụ và tính năng cụ thể có thể được đăng theo thời gian (“Nguyên tắc”). Tất cả các Nguyên tắc như vậy được kết hợp bằng cách tham chiếu vào các Điều khoản.
 2. Chính sách bảo mật. Vui lòng đọc kỹ Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết chi tiết về thông tin và dữ liệu chúng tôi thu thập từ bạn và những người dùng khác và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó trong nội bộ và tiết lộ thông tin đó cho bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn đối với nhà quảng cáo. Chính sách bảo mật của chúng tôi được tích hợp vào các Điều khoản này bằng cách tham chiếu vào các Điều khoản.
 3. Sửa đổi. Khi cần thiết và tùy từng thời điểm, Chúng tôi có quyền sửa đổi Điều khoản trong Bản thoả thuận này và sự sửa đổi này sẽ tức thì có hiệu lực ngay khi thông báo về sự sửa đổi được công bố trên Website và các thông báo đến người dùng được gửi đi. Chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên xem lại các Điều khoản để cập nhận, theo dõi các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi Điều khoản đã sửa đổi có hiệu lực cho biết bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với phiên bản hiện tại của Điều khoản. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào đối với Điều khoản, bạn phải ngừng sử dụng Dịch vụ.
 4. Bạn cam đoan và đảm bảo rằng, về mặt pháp lý, bạn có toàn quyền tham gia giao kết thỏa thuận theo pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, cụ thể là Điều Khoản Sử Dụng này, để sử dụng trang web và rằng bạn phải ít nhất đủ độ tuổi theo Pháp Luật Việt Nam quy định hoặc có sự giám hộ. Nếu không như vậy, chúng tôi hoặc Nhà Cung Cấp Dịch Vụ liên quan, sẽ có toàn quyền theo pháp luật để hủy bỏ bất kỳ thỏa thuận nào đã giao kết với bạn. Ngoài ra bạn cũng cam đoan và đảm bảo rằng bạn có đầy đủ quyền, thẩm quyền và năng lực để sử dụng Dịch Vụ và tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng. Nếu bạn đăng ký đại điện cho một pháp nhân, bạn cũng phải cam đoan và bảo đảm rằng bạn có đủ thẩm quyền để giao kết và ràng buộc pháp nhân tuân thủ với Điều Khoản Sử Dụng và đăng ký Dịch Vụ.

Quy định về Tài khoản của bạn

 1. Thông tin tài khoản. Để sử dụng một số tính năng của Dịch vụ, bạn sẽ phải tạo một tài khoản. Khi tạo tài khoản, bạn phải cung cấp thông tin thực, chính xác, hiện tại và đầy đủ. Bạn cũng phải đảm bảo rằng thông tin này luôn được cập nhật chính xác. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể truy cập, lưu giữ, tiết lộ thông tin tài khoản và Nội dung của bạn trong trường hợp luật pháp yêu cầu hoặc trường hợp chúng tôi tin rằng việc truy cập, bảo quản hoặc tiết lộ là cần thiết và hợp lý nhằm (a) tuân thủ quy định pháp luật; (b) thi hành các Điều khoản; (c) phản hồi khiếu nại (nếu có) về việc Nội dung của bạn vi phạm quyền của bên thứ ba; (d) trả lời nếu bạn liên hệ với chúng tôi; hoặc (e) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của Công ty Canada Plaza, Người dùng và công chúng.
 2. Mật khẩu. Khi bạn đăng ký, bạn sẽ được yêu cầu tạo mật khẩu đăng nhập. Bạn sẽ chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động xảy ra dưới tài khoản đăng nhập bằng mật khẩu của mình, do đó bạn nên giữ bí mật mật khẩu của mình. Bạn tự chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật tài khoản đăng nhập và mật khẩu của mình và để hạn chế quyền truy cập vào máy tính và thiết bị di động của mình và bạn đồng ý chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản hoặc mật khẩu của bạn. Nếu bạn có lý do để tin rằng tài khoản của bạn không còn an toàn (ví dụ, trong trường hợp mất mát, trộm cắp hoặc tiết lộ hoặc sử dụng trái phép ID hoặc mật khẩu tài khoản của bạn), bạn nên thông báo ngay cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với những tổn thất của bạn do việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn, tuy nhiên bạn có thể phải chịu trách nhiệm về những tổn thất của chúng tôi hoặc của những người khác do bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn.
 3. Điều khoản cấm. Khi tạo tài khoản, bạn không được: (a) cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân giả mạo nào cho chúng tôi (bao gồm tên người dùng giả) hoặc tạo bất kỳ tài khoản nào cho bất kỳ ai ngoài chính bạn mà không có sự cho phép của người khác; (b) sử dụng tên người dùng là tên của người khác với mục đích mạo danh người đó; (c) sử dụng tên người dùng thuộc quyền của người khác mà không có sự cho phép hợp lệ; hoặc (d) sử dụng tên người dùng xúc phạm, khiếm nhã hoặc tục tĩu hoặc nói cách khác là có mục đích xấu. Chúng tôi bảo lưu quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn nếu bất kỳ thông tin nào được cung cấp trong quá trình đăng ký hoặc sau đó chứng minh là không chính xác, sai hoặc gây hiểu lầm hoặc đòi lại bất kỳ tên người dùng nào bạn tạo thông qua Dịch vụ vi phạm Điều khoản của chúng tôi.

Nội dung của bạn

 1. Tổng quan. Hiện tại, hoặc trong tương lai, chúng tôi có thể cho phép gửi và đăng hoặc liên kết đến tác phẩm của tác giả, tác phẩm sáng tác, đồ họa, hình ảnh, hình ảnh, video, âm thanh, văn bản và các tính năng tương tác (“Nội dung”) do bạn gửi, bao gồm nhưng không giới hạn để ghi âm giọng nói của bạn và yêu cầu phát âm các từ, cụm từ hoặc câu cụ thể (gọi chung là “Nội dung của bạn”). Chúng tôi có thể, hoặc không thể, sử dụng Nội dung của bạn theo quyết định riêng của chúng tôi. Bạn hiểu rằng việc Nội dung của bạn có được xuất bản hay không, chúng tôi không đảm bảo tính bảo mật với sự tôn trọng.
 2. Trao quyền. Chúng tôi có thể sử dụng Nội dung của bạn theo nhiều cách khác nhau, bao gồm hiển thị công khai, định dạng lại, sử dụng công nghệ để cải thiện công nghệ, tạo các tác phẩm phái sinh từ nó, phân phối và cho phép bên khác quyền sử dụng tương tự trên trang web và nền tảng truyền thông của họ. Để làm rõ, bạn giữ lại tất cả các quyền sở hữu của mình đối với Nội Dung của bạn. Tuy nhiên, bằng việc gửi Nội dung của bạn đến Dịch vụ, bạn thông qua đây cấp cho chúng tôi license toàn cầu, không độc quyền, miễn phí bản quyền, có thể cấp license thứ cấp và có thể chuyển giao để sử dụng, sao chép, truyền đạt, tạo lập các tác phẩm phái sinh, trình bày, và thực hiện Nội dung của bạn liên quan đến Dịch vụ và hoạt động kinh doanh của chúng tôi (và của các bên kế thừa và các công ty liên kết của chúng tôi), bao gồm nhưng không giới hạn cho việc quảng bá và truyền đạt lại một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ (và các tác phẩm phái sinh của Dịch vụ) trong bất kỳ định dạng truyền thông đại chúng nào và thông qua bất kỳ các kênh truyền thông đại chúng nào. Bạn cũng thông qua đây cấp cho từng người dùng Dịch vụ li-xăng không độc quyền để truy cập Nội dung của bạn thông qua Dịch vụ, và để sử dụng, sao chép, truyền đạt, trình bày và thực hiện Nội dung của bạn theo như được cho phép thông qua chức năng của Dịch vụ và theo các Điều khoản này.
 3. Đại diện và bảo đảm về nội dung của bạn. Bạn đại diện và đảm bảo rằng: (a) bạn sở hữu Nội dung của bạn hoặc bạn có quyền sử dụng và cấp cho chúng tôi quyền và giấy phép như được cung cấp trong các Điều khoản này và (b) việc chia sẻ Nội dung của bạn trên hoặc thông qua Dịch vụ không vi phạm quyền riêng tư, quyền công khai, bản quyền, quyền hợp đồng hoặc bất kỳ quyền nào khác của bất kỳ người nào.
 4. Điều khoản cấm vể Nội Dung chia sẻ. Khi gửi Nội dung hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn cam kết sẽ không gửi tài liệu a) Gửi hoặc chuyển các thông tin đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đứng đắn nào, bao gồm nhưng không hạn chế việc truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm pháp luật đia phương, liêng bang, quốc gia hoặc quốc tế; b) Chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, xuyên tạc, kích động hoặc cung cấp thông chống phá Nhà nước Việt Nam; c) Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc; d) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định; e) Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân; f) Quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm đã được pháp luật quy định; g) Đề cập đến các vấn đề chính trị và tôn giáo; h) Sử dụng các từ ngữ vô văn hóa vi phạm truyền thống đạo đức của Việt Nam; i) Hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác; j) Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp;
 5. Điều khoản cấm vể Nội Dung chia sẻ. Chúng tôi có quyền theo dõi, chỉnh sửa và loại bỏ nội dung. Chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc xem xét hoặc bất kỳ Nội dung nào nhưng chúng tôi có quyền giám sát, xóa, chỉnh sửa và chặn Nội dung hoặc tài khoản chứa Nội dung nhằm mục đích điều hành Dịch vụ nhằm đảm bảo sự tuân thủ của bạn với các Điều khoản này; hoặc tuân thủ pháp luật hiện hành; lệnh hoặc yêu cầu của tòa án, cơ quan thẩm quyền khác. Bất kỳ lúc nào và không cần thông báo trước, Chúng tôi sẽ bảo lưu quyền xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào bất kỳ Nội dung nào mà chúng tôi xem xét, theo quyết định của mình, vi phạm các Điều khoản này hoặc có hại cho Dịch vụ.

Quyền sở hữu của chúng tôi

 1. Quyền sở hữu. Dịch vụ của chúng tôi được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác của Việt Nam và các quốc gia khác. Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản này, chúng tôi (hoặc người cấp phép của chúng tôi) độc quyền sở hữu tất cả quyền, quyền sở hữu và quyền lợi đối với Dịch vụ, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan. Bạn không được xóa, thay đổi hoặc che khuất bất kỳ bản quyền, biểu tượng, nhãn hiệu dịch vụ hoặc các thông báo quyền sở hữu khác được đưa vào hoặc đi kèm với Dịch vụ, bao gồm trong bất kỳ Nội dung nào. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ phản hồi, nhận xét hoặc đề xuất nào mà bạn có thể cung cấp liên quan đến Dịch vụ sẽ là tài sản độc quyền của Canada Plaza và bạn không thể hủy bỏ chuyển nhượng cho chúng tôi tất cả quyền, danh hiệu và lợi ích của bạn.
 2. Hạn chế về việc sở hữu. Bạn không được: (a) sao chép, sửa đổi hoặc phân phối Dịch vụ cho mọi mục đích; (b) chuyển nhượng, cấp phép lại, cho thuê, cho mượn, thuê hoặc phân phối Dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba nào; (c) dịch ngược, đảo ngược cấu trúc, chia tách hoặc tạo các tác phẩm phái sinh của Dịch vụ hoặc tìm cách khám phá mã nguồn của Dịch vụ; (d) thực hiện chức năng của Dịch vụ có sẵn cho nhiều người dùng thông qua bất kỳ phương tiện nào; hoặc (e) sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách thức bất hợp pháp nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào hoặc bất kỳ cách nào không phù hợp với các Điều khoản này.

Quy định về Hạn chế.

Bạn đồng ý không (a) can thiệp, làm hỏng, làm suy yếu hoặc vô hiệu hóa hoạt động của Dịch vụ, bằng bất kỳ phương tiện nào (kể cả thông qua phương tiện tự động hoặc cách khác), bao gồm tải lên hoặc phổ biến vi-rút, sâu, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc mã độc hại khác; (b) đưa ra các đề nghị, quảng cáo, đề xuất hoặc gửi thư rác hoặc thư rác không mong muốn cho Người dùng khác hoặc sử dụng Dịch vụ vì mục đích thương mại; (c) sử dụng bất kỳ “tool”, “bug”, “thiết bị đọc ngoại tuyến” hoặc các phương tiện tự động khác để truy cập Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý rõ ràng của chúng tôi hoặc bỏ qua các tiêu đề loại trừ “tool” hoặc các biện pháp tương tự; (d) xóa, phá vỡ, vô hiệu hóa, làm hỏng hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Dịch vụ, các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc các tính năng thực thi Hạn chế dịch vụ; (e) cố gắng truy cập trái phép vào Dịch vụ, các tài khoản Người dùng khác, hệ thống máy tính hoặc mạng được kết nối với Dịch vụ thông qua hoạt động truy cập trái phép, khai thác mật khẩu hoặc bất kỳ phương tiện nào khác; (f) liên kết sâu tới Dịch vụ và bạn đồng ý rằng bạn sẽ nhanh chóng xóa mọi liên kết mà Công ty thấy có thể bị phản đối theo quyết định riêng của mình; (g) gửi email hàng loạt, khảo sát hoặc thông điệp hàng loạt khác, dù là thương mại hay phi thương mại; (h) gạ gẫm lấy thông tin cá nhân từ trẻ vị thành niên, hoặc gửi hoặc truyền tải nội dung khiêu dâm; (i) định dạng lại hoặc tái cấu trúc bất kỳ phần nào của Dịch vụ; (k) thực hiện bất kỳ hành động nào để áp đặt, hoặc mang tính áp đặt, theo quyết định riêng của chúng tôi, một lượng tải lớn không hợp lý hoặc không cân xứng trên cơ sở hạ tầng công nghệ của chúng tôi hoặc tạo ra nhu cầu lưu lượng quá mức của Dịch vụ; (l) mạo danh một người khác hoặc đại diện cho chính mình như là liên kết với chúng tôi, nhân viên của chúng tôi hoặc các chuyên gia trong ngành khác; (m) thu thập mật khẩu hoặc thông tin tài khoản khác của Người dùng; hoặc (n) thu thập Tên người dùng, địa chỉ hoặc địa chỉ email cho bất kỳ mục đích nào.

Nội dung và trang web của bên thứ ba.

 1. Trang web của bên thứ ba. Dịch vụ có thể chứa liên kết, thông tin và tham chiếu đến các sản phẩm, dịch vụ và trang web của bên thứ ba mà chúng tôi không kiểm soát hoặc duy trì (“Trang web của bên thứ ba”). Việc truy cập và sử dụng bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào cũng có nguy cơ đối với bạn và chúng tôi không chịu trách nhiệm về (a) tính chính xác hoặc độ tin cậy của thông tin trên Trang web của bên thứ ba, (b) các hành vi hoặc thiếu sót của nhà điều hành Trang web của bên thứ ba (hoặc đối tác hoặc chi nhánh của họ), (c) bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào, hoặc (d) bất kỳ giao dịch nào bạn thực hiện liên quan đến việc sử dụng hoặc truy cập của bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào. Chúng tôi cung cấp các liên kết này chỉ đơn thuần là một sự tiện lợi và việc đưa các liên kết như vậy không có nghĩa là xác nhận. Bạn nên xem lại mọi điều khoản và chính sách hiện hành của Trang web bên thứ ba đó, vì các điều khoản và chính sách này (không phải của chúng tôi) áp dụng cho các tương tác của bạn với Trang web bên thứ ba đó.
 2. Nội dung của bên thứ ba. Bạn hiểu rằng khi sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ được tiếp xúc với Nội dung do Người dùng khác cung cấp và bởi các bên thứ ba khác (gọi chung là “Nội dung của bên thứ ba”). Chúng tôi không kiểm soát hoặc xác nhận việc gửi Nội dung của bên thứ ba, chúng tôi cũng không có nghĩa vụ giám sát nội dung đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về (a) tính chính xác, tính toàn vẹn, chất lượng, tính hợp pháp, tính hữu ích, hoặc sự an toàn hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm liên quan đến Nội dung của bên thứ ba đó, (b) xóa Nội dung của bên thứ ba không phù hợp hoặc (c) bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào. Bạn từ bỏ, bất kỳ quyền hoặc biện pháp pháp lý hoặc công bằng nào bạn có hoặc có thể có chống lại Canada Plaza với sự tôn trọng đó. Bạn tự mình chịu trách nhiệm về sự tham gia của bạn với Người dùng khác và nhà cung cấp Nội dung của bên thứ ba. Công ty bảo lưu quyền, nhưng không có nghĩa vụ giám sát các bất đồng giữa bạn và những Người dùng khác và nhà cung cấp Nội dung của bên thứ ba, miễn là Công ty loại trừ mọi trách nhiệm liên quan đến bất kỳ sự bất đồng nào như vậy.
 3. Tranh chấp với các bên thứ ba. Nếu bạn có tranh chấp với (a) Người dùng khác, (b) nhà cung cấp của bất kỳ Trang web bên thứ ba hoặc Nội dung bên thứ ba nào, (c) bất kỳ bên thứ ba nào liên hệ với bạn do sử dụng Dịch vụ hoặc (d) bất kỳ bên thứ ba nào khác phát sinh liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của bạn, chúng tôi (và nhân viên, giám đốc, đại lý, công ty con, liên doanh và nhân viên của chúng tôi) sẽ không bị liên đới đến các đòi hỏi, yêu cầu và thiệt hại (thực tế và hậu quả về sau) của mọi loại và tự nhiên, được biết và chưa biết, phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến các tranh chấp đó.

Sự bồi hoàn; Trách nhiệm Vô can.

Trong các trường hợp pháp luật cho phép, bạn đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và giữ cho Canada Plaza, viên chức, giám đốc, nhân viên và bên đại lý của Canada Plaza (gọi chung là “Các bên Canada Plaza”) vô hại khỏi bất kỳ và tất cả các khiếu nại, thiệt hại, nghĩa vụ, tổn thất, trách nhiệm, chi phí, và phí tổn (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư) phát sinh từ: (i) việc bạn sử dụng hoặc truy cập vào Dịch vụ, (ii) việc bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này; (iii) việc bạn vi phạm bất kỳ quyền bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền tác giả, quyền tài sản hoặc quyền bảo mật riêng tư; (iv) bất kỳ yêu cầu nào rằng Nội Dung của bạn đã gây ra thiệt hại cho bên thứ ba. (v) vi phạm bất kỳ luật, quy tắc, quy định, quy chế, pháp lệnh hoặc lệnh của bất kỳ cơ quan chính phủ; hoặc (vi) bất kỳ sự trình bày sai nào của bạn. Bạn sẽ hợp tác theo yêu cầu của Công ty trong việc bảo vệ mọi khiếu nại. Chúng tôi có quyền đảm nhận sự bảo vệ và kiểm soát độc quyền đối với bất kỳ vấn đề nào do bạn bồi hoàn, và bạn sẽ không trong bất kỳ trường hợp nào giải quyết khiếu nại mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Nghĩa vụ bảo vệ và bồi hoàn vẫn còn tiếp tục có hiệu lực sau khi các Điều khoản này và việc bạn sử dụng Dịch vụ chấm dứt.

Khước từ bảo đảm.

 1. Tuyên bố khước từ trách nhiệm bảo đảm. Bạn xác nhận rằng bạn chấp nhận các rủi ro khi sử dụng dịch vụ. Các bên Canada Plaza không chịu trách nhiệm, bao gồm và không giới hạn, trách nhiệm bảo đảm Dịch vụ và việc bạn sử dụng Dịch vụ, không vi phạm và không liên quan đến vi-rút máy tính. Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “có sẵn”. Các bên Canada Plaza, trong mọi trường hợp được pháp luật cho phép, không thực hiện bất kỳ hoạt động đại diện hoặc bảo đảm hoặc xác nhận nào đối với: (a) dịch vụ; (b) nội dung của Canada Plaza; (c) nội dung của người dùng hoặc bên thứ ba; hoặc (d) bảo mật liên quan đến việc truyền thông tin đến Canada Plaza hoặc thông qua dịch vụ.
 2. Trang web của bên thứ ba. Các bên Canada Plaza không tuyên bố hoặc đảm bảo rằng (a) dịch vụ sẽ không có lỗi hoặc không bị gián đoạn, (b) các lỗi sẽ được sửa chữa, (c) dịch vụ hoặc máy chủ cung cấp dịch vụ miễn phí bao gồm, không giới hạn, vi-rút hoặc (d) thông tin (bao gồm bất kỳ hướng dẫn nào) về dịch vụ là chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích.
 3. Không bảo về đảm kỹ thuật. Không chịu trách nhiệm về tính hợp pháp. Các bên Canada Plaza không chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc sử dụng dịch vụ tại bất kỳ khu vực, quốc giao nào mà bạn đang truy cập. Một số khu vực pháp lý giới hạn hoặc không cho phép quyền tuyên bố từ chối hoặc bảo đảm khác, vì vậy tuyên bố từ chối trách nhiệm có thể không áp dụng cho bạn và các điều khoản sử dụng này trong phạm vi áp dụng pháp luật khu vực đó. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng dịch vụ, bạn đại diện và đảm bảo rằng hành vi của bạn là hợp pháp trong mọi khu vực pháp lý nơi bạn truy cập hoặc sử dụng dịch vụ.

Giới hạn trách nhiệm; Miễn trừ.

 1. Tuyên bố khước từ trách nhiệm bảo đảm. Không chịu trách nhiệm về tổn thất hoặc thiệt hại. Trong mọi trường hợp, Các bên Canada Plaza sẽ không chịu trách nhiệm với bạn cho bất kỳ thiệt hại và tổn thất: trực tiếp, gián tiếp, liên quan, đặc biệt, mang tính xử phạt; hoặc hậu quả liên quan đến, phát sinh từ (a) dịch vụ và hoạt động của nó; (b) nội dung Canada Plaza; (c) nội dung của người dùng hoặc bên thứ ba; (d) không có khả năng sử dụng dịch vụ; (e) bất kỳ hành động nào được thực hiện liên quan đến việc điều tra bởi Các bên Canada Plaza hoặc cơ quan thực thi pháp luật về việc sử dụng dịch vụ của bạn hoặc của bất kỳ bên nào khác; (f) bất kỳ thiệt hại nào đối với máy tính, thiết bị di động hoặc thiết bị hoặc công nghệ khác của bất kỳ người dùng nào; hoặc (g) mất lợi nhuận, mất thiện chí, mất dữ liệu, ngừng việc, tính chính xác của kết quả, tử vong, thương tích cá nhân, hoặc lỗi máy tính hoặc sự cố. Các bên Canada Plaza sẽ không chịu trách nhiệm về những tổn thất hoặc thiệt hại nêu trên (x) ngay cả khi có thể lường trước hoặc thậm chí nếu Các bên Canada Plaza đã được thông báo hoặc nên biết về khả năng thiệt hại đó và (y) cho dù là trên cơ sở bảo hành, hợp đồng trách nhiệm, trách nhiệm ngoài hợp đồng, hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác (bao gồm, không giới hạn, cho dù gây ra toàn bộ hoặc một phần do sơ suất, do thiên tai , sự cố viễn thông, hoặc trộm cắp hoặc phá hủy dịch vụ). Giới hạn trách nhiệm trên đây áp dụng trong phạm vi đầy đủ nhất mà pháp luật tại quốc gia liên quan cho phép.
 2. Tuyên bố khước từ trách nhiệm bảo đảm. Giới hạn số tiền bồi thường. Trong phạm vi pháp luật hiện hành cho phép, mức trách nhiệm pháp lý của Các bên Canada Plaza đối với bạn hoặc bất kỳ bên nào đối với bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào do khiếu kiện, yêu cầu hoặc hành động phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản này không vượt quá một trăm đô la mỹ ($100.00).
 3. Không có lệnh cấm. bạn đồng ý rằng trong trường hợp bạn gặp bất kỳ thiệt hại, tổn thất hoặc hư hỏng phát sinh từ hành vi hoặc thiếu sót của Các bên Canada Plaza, thì các thiệt hại đó, nếu có, là không thể không khắc phục hoặc không đủ để bạn phải nhận một lệnh cấm bất kỳ.
 4. Hành vi hoặc thiếu sót của bên thứ ba. Canada Plaza không chịu trách nhiệm về các hành động, nội dung, thông tin hoặc dữ liệu của bên thứ ba và bạn giải phóng Các bên Canada Plaza khỏi mọi khiếu nại và thiệt hại, đã biết và chưa biết, phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào của bạn với các bên thứ ba.

Thông báo và thủ tục khiếu nại vi phạm bản quyền

 1. Thông báo vi phạm. Canada Plaza tôn trọng về quyền và tài sản trí tuệ của người khác. Nếu bạn cho rằng tác phẩm của mình đã được sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin sau:
 • Văn bản ủy quyền trong trường hợp bạn thay mặt chủ sở hữu bản quyền;
 • Mô tả tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là đã bị xâm phạm;
 • Mô tả về nơi tài liệu mà bạn khiếu nại là vi phạm nằm trên Trang web;
 • Địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn;
 • Cam kết của bạn rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép;
 • Cam kết của bạn rằng thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền.
 1. Xin lưu ý rằng quy trình này chỉ dành riêng cho việc thông báo cho Canada Plaza rằng tài liệu có bản quyền của bạn đã bị vi phạm.

Điều khoản chung

Các Điều khoản này là toàn bộ thỏa thuận giữa các bên về Dịch vụ. Mối quan hệ của các bên dưới đây là mối quan hệ giữa các chủ thể hoàn toàn độc lập, và các Điều khoản này sẽ không được hiểu để ám chỉ rằng một trong hai bên là đại lý, nhân viên hoặc liên doanh của bên kia. Trong trường hợp có bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này được xem là vô hiệu, thì sự vô hiệu của điều khoản đó sẽ không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại trong Thỏa thuận này. Các Điều khoản này sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Việt Nam. Bạn không được chuyển nhượng Thỏa thuận này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty Canada Plaza mọi chuyển nhượng bị cấm sẽ bị vô hiệu. Trong trường hợp do một trong hai bên vi phạm bất kỳ điều nào của các Điều khoản này; khi một trong hai bên không thể thực hiện bất kỳ quyền nào dưới đây, khi có bất kỳ vi phạm quyền nào liên quan hoặc khi từ bỏ bất kỳ quyền nào khác thì sẽ không được xem như được miễn trừ, hoặc từ bỏ bất cứ quyền nào khác trong điều khoản. Bạn và Canada Plaza thỏa thuận rằng bất kỳ nguyên nhân khiếu kiện nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Dịch vụ phải bắt đầu trong vòng một (1) năm sau khi nảy sinh nguyên nhân khiếu kiện, nếu không, nguyên nhân khiếu kiện đó bị loại bỏ vĩnh viễn.