GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

 
Cờ New Brunswick

Chương trình đầu tư định cư New Brunswick là tiểu mục thuộc Chương trình đề cử tỉnh bang New Brunswick (NB PNP). Chương trình hướng đến các đối tượng là các nhà đầu tư nước ngoài có vốn và kinh nghiệm trong việc sở hữu và quản lý doanh nghiệp. 

Tìm hiểu thêm

TẠI SAO NÊN CHỌN ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ NEW BRUNSWICK

 
Tại sao chọn đầu tư định cư New Brunswick
Tại sao chọn đầu tư định cư New Brunswick

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 
Canada Plaza - Chương trinh đề cử tỉnh bang New Brunswick - Điều kiện tham gia 1

Độ tuổi

Độ tuổi yêu cầu: 22-55 tuổi

Canada Plaza - Chương trinh đề cử tỉnh bang New Brunswick - Điều kiện tham gia 5

Trình độ học vấn

Đương đơn phải học ít nhất 2 năm sau Trung học phổ thông.

Canada Plaza - Chương trinh đề cử tỉnh bang New Brunswick - Điều kiện tham gia 6

Ngôn ngữ

Đương đơn phải đạt được ít nhất CLB 5: IELTS General Training Đọc: 4.0, Nghe: 5.0, Nói: 5.0 và Viết: 5.0.

Canada Plaza Chương trinh đề cử tỉnh bang New Brunswick Điều kiện tham gia 4

Đầu tư

Đầu tư ít nhất 250.000CAD và ký quỹ cho chính phủ 100.000CAD, số tiền đặt cọc sẽ được chính phủ hoàn lại sau một năm kinh doanh tại Canada.

Canada Plaza - Chương trinh đề cử tỉnh bang New Brunswick - Điều kiện tham gia 3

Kinh nghiệm

Có kinh nghiệm làm chủ doanh nghiệp 3 năm trong vòng 5 năm gần nhất (Yêu cầu cổ phần ít nhất 33.3%). Kinh nghiệm quản lý cấp cao 5 năm gần nhất. Đương đơn phải tham gia vào việc quản lý thường nhật của doanh nghiệp với tư cách là người đưa ra các quyết định chính, chịu trách nhiệm giám sát ít nhất 2 nhân viên.

Canada Plaza - Chương trinh đề cử tỉnh bang New Brunswick - Điều kiện tham gia 2

Chứng minh tài chính

Đương đơn phải chứng minh tổng tài sản cá nhân số tiền ít nhất 600.000CAD trong đó có số tiền 300.000CAD là vốn lưu động.

Canada Plaza - Chương trinh đề cử tỉnh bang New Brunswick - Điều kiện tham gia 7

Khảo sát

Đi khảo sát trong 5 ngày làm việc tại New Brunswick hoặc tham gia hội thảo được chỉ định bởi chính phủ Canada.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

 
Canada Plaza Quy trình NB PNP Entrepreneurial Stream 1

Chuẩn bị

Thi IELTS và tiến hành thẩm định bằng cấp ECA.

Canada Plaza Quy trình NB PNP Entrepreneurial Stream 2

Thư mời

 • Thư mời nộp đơn đăng ký và khảo sát 5 ngày làm việc.
 • Nộp hồ sơ doanh nhân và các hồ sơ liên quan khác.
Canada Plaza Quy trình NB PNP Entrepreneurial Stream 3

Phỏng vấn

Tiến hành phỏng vấn

Quy trình NB PNP Entrepreneurial Stream 4

Ký quỹ

Ký quỹ 100.000CAD cho Chính Phủ Canada.

Canada Plaza Quy trình NB PNP Entrepreneurial Stream 5

Chấp thuận

Chờ phê duyệt đơn đề cử của tỉnh bang.

Canada Plaza Quy trình NB PNP Entrepreneurial Stream 6

Hoàn thiện

 • Nộp đơn đăng ký thẻ thường trú.
 • Khám sức khỏe, nhập cảnh, mở doanh nghiệp tại New Brunswick.
 • Sau một năm điều hành doanh nghiệp, khoản tiền đặt cọc sẽ được hoàn lại.

THANH TOÁN

 
thanh toán nb pnp
Canada Plaza - Thanh toán NB PNP ES đợt 01

Thanh toán khi ký kết hợp đồng.

Canada Plaza - Thanh toán NB PNP ES đợt 02

Thanh toán khi đương đơn nhận được Thư mời đăng ký tham gia chương trình (Invitation to Apply – ITA)

Canada Plaza - Thanh toán NB PNP ES đợt 04

Thanh toán khi đương đơn nhận được thông báo ký quỹ (Business Performance Agreement – BPA) của Chính Phủ Canada

Canada Plaza - Thanh toán NB PNP ES đợt 03

Thanh toán cùng với đợt 3.

TỔNG QUAN CÁCH TÍNH ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH

 
1. Tuổi tác
 • Bằng hoặc dưới 21 tuổi
 • Từ 22 đến 34 tuổi
 • Từ 35 đến 50 tuổi
 • Từ 51 đến 55 tuổi

0

5

10

5

2. Ngôn ngữ thứ nhất

Cộng các điểm thành phần tương ứng với kết quả từng kỹ năng. Điểm quy đổi là điểm IELTS General Training.

 • Nghe: 6.0 – Nói: 6.0 – Đọc: 6.0 – Viết 6.0
 • Nghe: 5.5 – Nói: 5.5 – Đọc: 5.0 – Viết 5.5
 • Nghe: 5.0 – Nói: 5.0 – Đọc: 4.0 – Viết 5.0.

5

4


3


3. Ngôn ngữ thứ hai

Ngôn ngữ thứ hai có tổng điểm CLB 5.0 trở lên

5

4. Trình độ Học vấn
 • Bằng Thạc sĩ sau Đại học hoặc Tiến sĩ: Được cấp bằng tốt nghiệp của trường Cao đẳng hoặc Đại học, sau khi có bằng Cử nhân hoặc bằng Thạc sĩ.

25

 • Bằng cấp sau Trung học Phổ Thông:C ó bằng Cao đẳng chính quy hoặc Cử nhân chính quy Đại học (Ít nhất ba năm học toàn thời gian).

20

 • Bằng Tốt nghiệp sau Trung học Phổ Thông: Có bằng Thương mại (Trade) cụ thể yêu cầu ít nhất hai năm học toàn thời gian sau Trung học Phổ Thông.

15

5. Kinh nghiệm kinh doanh

Chủ Doanh Nghiệp (ít nhất 33.3% cổ phần), trực tiếp tham gia vào các hoạt động hàng ngày của Doanh Nghiệp với tư cách là người ra quyết định chính, chịu trách nhiệm giám sát ít nhất hai người:

 • 10 năm trong 10 năm gần nhất.

20

 • 6-9 năm trong 10 năm gần nhất.

18

 • 3 năm trong 5 năm gần nhất.

15

6. Kinh nghiệm làm quản lý cấp cao của doanh nghiệp

Người Quản Lý Cấp Cao, trực tiếp tham gia vào các hoạt động hàng ngày với tư cách là người ra quyết định chính và chịu trách nhiệm giám sát ít nhất hai người.

 • 10 năm trong 10 năm gần nhất.

12

 • 6-9 năm trong 10 năm gần nhất.

5

 • 3 năm trong 5 năm gần nhất.

15

7. Lộ trình và chi tiết thực hiện kế hoạch kinh doanh
 • Ứng viên sẽ chuyển 10 năm kinh nghiệm sở hữu doanh nghiệp hoặc quản lý cấp cao mình sẽ đầu tư cùng ngành và cùng lĩnh vực tại New Brunswick.

3

 • Ứng viên sẽ tự thành lập hoặc mua lại một doanh nghiệp trong nhóm ngành công nghiệp trọng điểm.

3

 • Doanh nghiệp có vị trí nằm ngoài vùng Fredericton, Saint John và Moncton.

3

 • Chi phí đầu tư đủ điều kiện phải lớn hơn 500.000CAD.

4

 • Chi phí đầu tư đủ điều kiện phải từ 351.000CAD đến 499.000CAD.

3

 • Chi phí đầu tư đủ điều kiện phải từ 250.000CAD đến 350.000CAD.

2

 • Ứng viên có kiến thức về các đạo luật, quy định và luật pháp, và đã xác định được các nguồn lực kinh doanh có liên quan.

2

 • Doanh nghiệp sẽ tăng cường nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa công nghệ, dùng kiến thức và chuyên môn tại New Brunswick, thu hút các hoạt động kinh doanh mới đến New Brunswick và xúc tiến quan hệ đầu tư giữa New Brunswick với các thị trường và chuỗi doanh nghiệp giá trị trên toàn cầu.

2

8. Khả năng thích ứng đối với vợ/chồng hoặc người chung sống hợp pháp
 • Hoàn thành chương trình học toàn thời gian ít nhất một năm tại một cơ sở giáo dục sau trung học Phổ Thông được công nhận ở New Brunswick sau 17 tuổi và có giấy phép học tập hợp lệ.

5

 • Hoàn thành ít nhất sáu tháng làm việc toàn thời gian liên tục ở New Brunswick.

5

 • Đạt tối thiểu mức điểm CLB 5 ở tiếng Anh hoặc NCLC 5 ở tiếng Pháp, với bốn kĩ năng (nghe, đọc, nói, viết).

5

9. Tài sản ròng cá nhân
 • Đạt mức tối thiểu 600.000CAD trong tổng số Tài sản ròng cá nhân.
 • Ít nhất 300.000CAD trong tổng số Tài sản ròng cá nhân, có sẵn và lưu động, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi các khoản nợ, vay hay những khoản tương tự.
 • Tài sản ròng cá nhân phải được tích lũy, kế thừa, được quyên góp, trao tặng một cách hợp pháp ít nhất là 6 tháng trước khi nộp hồ sơ.
1. Tuổi tác
 • Bằng hoặc dưới 21 tuổi
 • Từ 22 đến 34 tuổi
 • Từ 35 đến 50 tuổi
 • Từ 51 đến 55 tuổi

0

5

10

5

2. Ngôn ngữ thứ nhất

Cộng các điểm thành phần tương ứng với kết quả từng kỹ năng. Điểm quy đổi là điểm IELTS General Training.

 • Nghe: 6.0 – Nói: 6.0 – Đọc: 6.0 – Viết 6.0
 • Nghe: 5.5 – Nói: 5.5 – Đọc: 5.0 – Viết 5.5
 • Nghe: 5.0 – Nói: 5.0 – Đọc: 4.0 – Viết 5.0.

5

4


3


3. Ngôn ngữ thứ hai

Ngôn ngữ thứ hai có tổng điểm CLB 5.0 trở lên

5

4. Trình độ Học vấn
 • Bằng Thạc sĩ sau Đại học hoặc Tiến sĩ: Được cấp bằng tốt nghiệp của trường Cao đẳng hoặc Đại học, sau khi có bằng Cử nhân hoặc bằng Thạc sĩ.

25

 • Bằng cấp sau Trung học Phổ Thông:C ó bằng Cao đẳng chính quy hoặc Cử nhân chính quy Đại học (Ít nhất ba năm học toàn thời gian).

20

 • Bằng Tốt nghiệp sau Trung học Phổ Thông: Có bằng Thương mại (Trade) cụ thể yêu cầu ít nhất hai năm học toàn thời gian sau Trung học Phổ Thông.

15

5. Kinh nghiệm kinh doanh

Chủ Doanh Nghiệp (ít nhất 33.3% cổ phần), trực tiếp tham gia vào các hoạt động hàng ngày của Doanh Nghiệp với tư cách là người ra quyết định chính, chịu trách nhiệm giám sát ít nhất hai người:

 • 10 năm trong 10 năm gần nhất.

20

 • 6-9 năm trong 10 năm gần nhất.

18

 • 3 năm trong 5 năm gần nhất.

15

6. Kinh nghiệm làm quản lý cấp cao của doanh nghiệp

Người Quản Lý Cấp Cao, trực tiếp tham gia vào các hoạt động hàng ngày với tư cách là người ra quyết định chính và chịu trách nhiệm giám sát ít nhất hai người.

 • 10 năm trong 10 năm gần nhất.

12

 • 6-9 năm trong 10 năm gần nhất.

5

 • 3 năm trong 5 năm gần nhất.

15

7. Lộ trình và chi tiết thực hiện kế hoạch kinh doanh
 • Ứng viên sẽ chuyển 10 năm kinh nghiệm sở hữu doanh nghiệp hoặc quản lý cấp cao mình sẽ đầu tư cùng ngành và cùng lĩnh vực tại New Brunswick.

3

 • Ứng viên sẽ tự thành lập hoặc mua lại một doanh nghiệp trong nhóm ngành công nghiệp trọng điểm.

3

 • Doanh nghiệp có vị trí nằm ngoài vùng Fredericton, Saint John và Moncton.

3

 • Chi phí đầu tư đủ điều kiện phải lớn hơn 500.000CAD.

4

 • Chi phí đầu tư đủ điều kiện phải từ 351.000CAD đến 499.000CAD.

3

 • Chi phí đầu tư đủ điều kiện phải từ 250.000CAD đến 350.000CAD.

2

 • Ứng viên có kiến thức về các đạo luật, quy định và luật pháp, và đã xác định được các nguồn lực kinh doanh có liên quan.

2

 • Doanh nghiệp sẽ tăng cường nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa công nghệ, dùng kiến thức và chuyên môn tại New Brunswick, thu hút các hoạt động kinh doanh mới đến New Brunswick và xúc tiến quan hệ đầu tư giữa New Brunswick với các thị trường và chuỗi doanh nghiệp giá trị trên toàn cầu.

2

8. Khả năng thích ứng đối với vợ/chồng hoặc người chung sống hợp pháp
 • Hoàn thành chương trình học toàn thời gian ít nhất một năm tại một cơ sở giáo dục sau trung học Phổ Thông được công nhận ở New Brunswick sau 17 tuổi và có giấy phép học tập hợp lệ.

5

 • Hoàn thành ít nhất sáu tháng làm việc toàn thời gian liên tục ở New Brunswick.

5

 • Đạt tối thiểu mức điểm CLB 5 ở tiếng Anh hoặc NCLC 5 ở tiếng Pháp, với bốn kĩ năng (nghe, đọc, nói, viết).

5

9. Tài sản ròng cá nhân
 • Đạt mức tối thiểu 600.000CAD trong tổng số Tài sản ròng cá nhân.
 • Ít nhất 300.000CAD trong tổng số Tài sản ròng cá nhân, có sẵn và lưu động, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi các khoản nợ, vay hay những khoản tương tự.
 • Tài sản ròng cá nhân phải được tích lũy, kế thừa, được quyên góp, trao tặng một cách hợp pháp ít nhất là 6 tháng trước khi nộp hồ sơ.

TỈNH BANG NEW BRUNSWICK

 
Bản đồ New Brunswick

New Brunswick là một trong những tỉnh bang ở vùng Đại Tây Dương của canada. New Brunswick có lịch sử lâu đời từ khi người châu Âu khám phá ra Canada. Trải qua nhiều thăng trầm, New Brunswick hiện đang là một trong những tỉnh bang phát triển tốc độ nhanh nhất Canada.

Tìm hiểu tỉnh bang New Brunswick