QUYỀN LỢI NGƯỜI LÀM VIỆC TẠI CANADA

HỆ THỐNG PHÂN LOẠI NGÀNH NGHỀ TẠI CANADA

Canada Plaza - Work Permit - NOC O

NOC A: NHÓM NGÀNH QUẢN LÝ

Nhóm ngành quản lý, điều hành bao gồm các nhân sự cấp cao, nhân sự chủ chốt với vai trò quản lý và điều hành doanh nghiệp. Nhóm ngành này thường đòi hỏi cáo về kinh nghiệm, đặc biệt là kinh nghiệm làm chủ hoặc quản lý, điều hành doanh nghiệp trong quá khứ.

Ví dụ: Giám đốc điều hành, Kế toán tưởng, Giám đốc tài chính, Giám đốc vận hành, Giám đốc kỹ thuật…

Canada Plaza - Work Permit - NOC A

NOC A: NHÓM NGÀNH CHUYÊN GIA

Nhóm ngành chuyên gia bao gồm nhân sự trong các lĩnh vực đòi hỏi nhiều kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm như y tế, kỹ thuật, kiến trúc, giáo dục. Nhóm ngành này thường đòi hỏi nhân sự phải tốt nghiệp tối thiểu từ một chương trình đại học trong một chuyên ngành nhất định.

Ví dụ: Bác sỹ, Kiến trúc sư, Kỹ sư xây dựng, Luật sư, Giảng viên – giáo viên, Nhà nghiên cứu…

Canada Plaza - Work Permit - NOC B

NOC B: NHÓM NGÀNH CHUYÊN MÔN

Nhóm ngành chuyên môn bao gồm các nhân sự làm việc trong các ngành nghề đòi hỏi kinh nghiệm và kiến thức sơ bộ về công việc. Nhóm ngành này thường đòi hỏi nhân sự phải tốt nghiệp từ một chương trình cao đẳng trong một chuyên ngành nhất định.

Ví dụ: Đầu bếp, Thợ sửa điện, Thợ sửa ống nước, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên…

Canada Plaza - Work Permit - NOC C

NOC C: NHÓM NGÀNH TAY NGHỀ

Nhóm ngành diện tay nghề gồm các nhân sự làm việc trong các ngành nghề không có yếu tố chuyên môn cao. Nhóm ngành này thường đòi hỏi nhân sự phải tốt nghiệp phổ thông và trải qua một khóa học hoặc khóa huấn luyện của doanh nghiệp.

Ví dụ: Lễ tân, Thu ngân, Nhân viên cửa hàng, Tài xế xe tải, Nhân viên phục vụ…

Canada Plaza - Work Permit - NOC D

NOC D: NHÓM NGÀNH LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Nhóm ngành lao động phổ thông gồm các nhân sự làm việc trong các ngành nghề không đòi hỏi kinh nghiệm và chuyên môn. Nhóm ngành này thường đòi hỏi nhân sự tham gia khóa huấn luyện nội bộ trước khi làm việc.

Ví dụ: Công nhân nhà máy, Quét dọn vệ sinh, Người nhặt trái cây trang trại…

DANH SÁCH VIỆC LÀM ĐANG TUYỂN DỤNG TẠI CANADA

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Work Permit - Điều kiện 1

Tuổi tác

Ứng viên tối thiểu 22 tuổi và không quá 55 tuổi.

Work Permit - Điều kiện 2

Lý lịch tư pháp

Lý lịch tư pháp tốt, không có tiền án, tiền sự.

Work Permit - Điều kiện 3

Sức khỏe

Sức khỏe tốt, không có bệnh truyền nhiễm hoặc bệnh thế kỷ.

Work Permit - Điều kiện 4

Kinh nghiệm

Không yêu cầu hoặc chỉ yêu cầu tối đa 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ứng tuyển.

Work Permit - Điều kiện 5

Việc làm

Được tuyển dụng bởi chủ lao động đủ điều kiện tuyển dụng lao động nước ngoài.

Work Permit - Điều kiện 6

Tài chính

Chứng minh trong tài khoản ngân hàng có 3.240 CAD (tài khoản ngân hàng Việt Nam).

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Work Permit Quy trình 1

Thẩm định hồ sơ

Thẩm định hồ sơ, lý lịch của đương đơn và gia đình. Thực hiện kiểm tra sức khỏe để đảm bảo đáp ứng yêu cầu cơ bản của chương trình.

Work Permit Quy trình 2

Ký kết hợp đồng

Ký kết hợp đồng về việc Tư vấn và quản lý hồ sơ nhập cư Chương trình Work Permit.

Work Permit Quy trình 3

Tìm kiếm việc làm

Xác định nhu cầu, khả năng để tìm kiếm việc làm phù hợp với ứng viên.

Work Permit Quy trinh 4

Tiến hành phỏng vấn

Sau khi tìm kiếm được nhà tuyển dụng phù hợp. Ứng viên tiến hành tập luyện phỏng vấn và thực hiện phỏng vấn chính thức với nhà tuyển dụng.

Work Permit Quy trình 5

LMIA

Lập hồ sơ xin Đánh giá tác động từ việc tuyển dụng lao động nước ngoài (LMIA) cùng nhà tuyển dụng.

Work Permit Quy trình 6

Giấy phép làm việc

Lập hồ sơ xin Giấy phép làm việc với Bộ Di Trú Canada (IRCC).

* Tổng thời gian để ứng viên đến Canada thông thường từ 6 – 8 tháng. Trong một số trường hợp thời gian xử lý hồ sơ có thể kéo dài nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày 2 bên ký hợp đồng.

Thanh toán

thanh toan dot 1

Thanh toán sau khi ký kết hợp đồng.

thanh toan dot 2

Thanh toán sau khi khách hàng nhận được Thư tuyển dụng (Job Offer)Giấy chỉ định của tỉnh bang (Designation).

thanh toan dot 3

Thanh toán sau khi khách hàng nhận Giấy chứng thực từ Tỉnh bang (Endorsement).

Canada Plaza - Thanh toán phí luật sư AIPP

Thanh toán cùng với đợt 3.

thanh toan dot 4

Thanh toán sau khi khách hàng đóng dấu thị thực tại Lãnh sự quán Canada.

Dịch vụ của canada plaza

Thẩm định hồ sơ với luật sư Canada

Work Permit Dich vu 1

Tìm kiếm việc làm cho đương đơn

Work Permit Dich vu 1

Đào tạo phỏng vấn với nhà tuyển dụng

Work Permit Dich vu 1

Nộp hồ sơ cho Chính phủ (IRCC)

Work Permit Dich vu 1

Dịch vụ của canada plaza

Thẩm định hồ sơ với luật sư Canada

Work Permit Dich vu 1

Tìm kiếm việc làm cho đương đơn

Work Permit Dich vu 1

Đào tạo phỏng vấn với nhà tuyển dụng

Work Permit Dich vu 1

Nộp hồ sơ cho Chính phủ (IRCC)

Work Permit Dich vu 1