Quản trị nhân lực - Canada Plaza

ĐỊNH HƯỚNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Văn hóa doanh nghiệp - Canada Plaza

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP


Tại Canada Plaza, tất cả nhân viên đều được định hướng làm việc theo tầm nhìn của công ty để đưa thương hiệu Canada Plaza trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực tư vấn di trú tại Canada.

Tuyển dụng và đào tạo - Canada Plaza

TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO


Tại Canada Plaza, nhân sự được đặt vào vị trí trung tâm và là nền móng phát triển cho sự thành công của công ty. Chúng tôi đánh cao người tìm ra giải pháp chứ không chấp nhận sự giải thích cho thất bại.

Chính sách phúc lợi - Canada Plaza

CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI


Chính sách phúc lợi tại Canada Plaza đều đáp ứng tiêu chuẩn cao của thị trường. Việc tưởng thưởng được ghi nhận dựa trên hệ thống đánh giá nhân viên và quản lý hiệu quả công việc.