Bộ trưởng Bộ Di trú cam kết đẩy nhanh quá trình xử lý giấy phép làm việc

GIẤY PHÉP LÀM VIỆC

Giấy phép làm việc là 1 trong 5 ưu tiên trong ngân sách 85 triệu USD của IRCC trong năm nay.

Bộ trưởng Bộ Di trú Canada đã nhắc lại lời hứa cải thiện thời gian xử lý giấy phép làm việc trong các cuộc họp với Ủy ban Thường vụ về vấn đề quốc tịch và di trú.

Tuần trước, Bộ trưởng Bộ Di trú Sean Fraser nói với ủy ban rằng Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) sẽ sử dụng ngân sách 85 triệu USD để giảm thời gian xử lý hồ sơ do đại dịch gây ra. Bộ trưởng trước đó đã thông báo rằng các quy trình xử lý đối với giấy phép làm việc, giấy phép học tập, chứng minh quốc tịch và gia hạn thẻ thường trú nhân sẽ trở lại bình thường vào cuối năm 2022.

IRCC ước tính thời gian xử lý giấy phép làm việc được nộp từ hầu hết các quốc gia hiện không đáp ứng tiêu chuẩn xử lý. Tuy nhiên, IRCC đang xử lý cấp giấy phép làm việc cao hơn. Năm 2021, Canada đã cấp khoảng 420.000 giấy phép theo Chương trình Lưu động Quốc tế (IMP) Chương trình Lao động Nước ngoài Tạm thời (TFWP). Năm 2019, tổng số là khoảng 405.000.

TFWP cho phép người sử dụng lao động Canada thuê công dân nước ngoài để lấp đầy tình trạng thiếu lao động ở Canada. Còn mục tiêu của IMP là thúc đẩy các lợi ích kinh tế, xã hội và văn hóa của Canada.

Tiêu chuẩn xử lý đối với giấy phép làm việc được nộp bên ngoài Canada là 60 ngày, ngoại trừ giấy phép làm việc International Experience Canada (IEC), được cho là sẽ được xử lý trong 56 ngày. Gia hạn giấy phép làm việc được nộp ở Canada có tiêu chuẩn xử lý là 120 ngày. Trước đại dịch, IRCC đã đáp ứng các tiêu chuẩn này hơn 87% thời gian. Dữ liệu chính thức về tần suất IRCC đáp ứng các tiêu chuẩn dịch vụ trong giai đoạn 2020-2021 vẫn chưa được công bố.

GIẤY PHÉP LÀM VIỆC

Khi đại dịch xảy ra vào năm 2020, các hoạt động của IRCC trên khắp thế giới đã tạm dừng hoạt động. Kết quả cuối cùng dẫn đến tình trạng tồn đọng hồ sơ. Tính đến ngày 1 tháng 2, IRCC tồn đọng hơn 85.000 đơn xin giấy phép làm việc. 

Trợ lý IRCC – Thứ trưởng Daniel Mills cũng có mặt tại cuộc họp của ủy ban. Mills nói bằng tiếng Pháp rằng ngân sách 85 triệu USD sẽ không cải thiện thời gian xử lý cho thường trú nhân, nhưng sẽ cho phép IRCC phát triển các công cụ như hệ thống đơn đăng ký điện tử và trình theo dõi đơn đăng ký trực tuyến. Bộ trưởng Fraser trước đó đã lưu ý rằng việc xử lý các đơn xin bảo lãnh vợ/ chồng hoạt động trở lại. 

Tầm quan trọng của việc đẩy nhanh quá trình xử lý giấy phép làm việc

Canada đã có gần 900.000 việc làm trong tháng 11 vừa qua, theo báo cáo việc làm mới nhất . Nhập cư từ lâu đã được coi là một chiến lược hỗ trợ tăng trưởng thị trường lao động ở Canada.

Vì các nhà tuyển dụng trong một số ngành nhất định từ lâu đã chứng minh rằng có nhu cầu nhất quán về nhân tài nước ngoài, nên có một số giấy phép làm việc đã xúc tiến các quy trình cho người lao động trong một số lĩnh vực nhất định. Ví dụ: Dòng nhân tài toàn cầu có tiêu chuẩn xử lý là 10 ngày làm việc. Đây là thời gian hợp lý để các nhà tuyển dụng trong lĩnh vực công nghệ có thể tìm kiếm nhân tài nước ngoài.

GIẤY PHÉP LÀM VIỆC

Tỉnh bang Quebec đưa ra một danh sách các ngành nghề miễn cho người sử dụng lao động không cần phải thực hiện Đánh giá Tác động Thị trường Lao động (LMIA).

LMIA là bắt buộc đối với việc thuê một số công dân nước ngoài. Đây là một bài kiểm tra thị trường lao động mà chính phủ Canada có thể yêu cầu để chứng minh ở Canada không có sẵn người lao động để làm công việc này. Canada cung cấp quy trình xử lý LMIA được theo dõi nhanh chóng cho danh sách nghề nghiệp được hỗ trợ bởi GTS và Quebec. 

Vào năm 2021, khoảng 1/4 số giấy phép làm việc được cấp yêu cầu phải có LMIA. 75% còn lại không yêu cầu LMIA.

Ở lại Canada 

Nếu một người lao động xin gia hạn trước khi giấy phép làm việc hết hạn, họ có thể ở lại Canada cho đến khi IRCC đưa ra quyết định. Họ được phép làm việc với các điều kiện giống như giấy phép làm việc, miễn là họ ở lại Canada trong thời gian chờ đợi. Tình trạng được duy trì cũng có thể áp dụng cho người có giấy phép du học và khách xin gia hạn tình trạng tạm thời. 

Nếu người lao động nộp đơn xin thường trú, họ có thể nhận được Giấy phép Làm việc Mở rộng Cầu nối (BOWP), cho phép ở lại Canada cho đến khi đơn được xử lý.