British Columbia mời 237 ứng cử viên đề cử cấp tỉnh

British-Columbia-moi-237-ung-cu-vien-de-cu-cap-tinh

Các ứng cử viên Express Entry, công nhân lành nghề và bán lành nghề, cũng như sinh viên tốt nghiệp quốc tế đã được mời nộp đơn ở vòng mời mới nhất của BC PNP.

Tổng cộng 237 ứng cử viên nhập cư được mời vào ngày 7/5.

Chương trình đề cử tỉnh British Columbia (BC PNP) đã mời các ứng cử viên trong nhóm Express Entry BC và Nhập cư Kỹ năng.

Mỗi tỉnh sẽ có yêu cầu khác nhau về điểm số tùy vào từng loại.

Nhóm Express Entry được chia thành hai loại:

  • Công nhân lành nghề, yêu cầu điểm tỉnh 108;
  • Tốt nghiệp quốc tế, yêu cầu điểm tỉnh 106.

Những ứng cử viên này có hồ sơ hợp lệ trong hệ thống Express Entry Liên bang. Nếu thành công nhận được đề cử cấp tỉnh, họ sẽ nhận được Thư mời đăng ký (ITA) cho thường trú nhân Canada.

British-Columbia-moi-237-ung-cu-vien-de-cu-cap-tinh

Có ba loại phụ trong nhóm Nhập cư Kỹ năng, chẳng hạn như:

  • Công nhân lành nghề, yêu cầu điểm tỉnh là 102;
  • Tốt nghiệp quốc tế, yêu cầu điểm tỉnh là 106;
  • Trình độ đầu vào và Bán tay nghề, yêu cầu điểm tỉnh là 83.

Vòng mời này đã chịu ảnh hưởng bởi tác động của COVID-19 đối với các doanh nghiệp British Columbia. Một số nghề bán hàng và dịch vụ không được bao gồm trong chương trình.

Những người nhận được thư mời nộp đơn có tối đa 30 ngày để gửi đơn đăng ký đề cử tỉnh hoàn chỉnh cho BC PNP.

Theo CICNews/ Canada.vn biên dịch