Các cộng đồng ở nông thôn và miền bắc Ontario đã cùng nhau vạch ra các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để tăng dân số của họ.

Điều này bao gồm kế hoạch hành động 10 điểm với khẩu hiệu “Come North” được phát hành vào tháng 1 năm 2021.

Bắc Ontario đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động cũng như dân số già và suy giảm dân số gần đây. Vì lý do này, hơn 300 người đại diện cho hơn 100 tổ chức đã cùng nhau tham dự 2 hội nghị vào tháng 2 năm 2020 để giải quyết vấn đề dân số phía bắc Ontario.

Họ đã thảo luận về cách làm cho cộng đồng của họ chào đón người nhập cư và những người Canada khác. 2 hội nghị được tổ chức tại Temiskaming Shores và Thunder Bay.

Các cộng đồng xác định rằng họ phải làm việc cùng nhau, xây dựng kế hoạch và thương hiệu cũng như cập nhật kế hoạch hàng năm.

Một điểm chính trong kế hoạch hành động bao gồm việc tập trung vào việc nỗ lực chào đón hơn đối với những người mới đến cũng như những cư dân hiện tại trong cộng đồng.

Một điểm khác tập trung vào việc chống phân biệt chủng tộc, những người chống lại phân biệt chủng tộc và những người thúc đẩy nhập cư cần phải làm việc cùng với những người mới đến để giảm thiểu phân biệt chủng tộc và thúc đẩy hòa giải với người bản địa.

Các hội nghị này đã được tổ chức trước đại dịch. Ảnh hưởng của đại dịch chỉ làm tăng thêm nhu cầu giải quyết vấn đề dân số và chào đón nhiều người nhập cư hơn để giúp phục hồi kinh tế.

Nhập cư vào các cộng đồng nông thôn ở Ontario

Nếu bạn quan tâm đến việc nhập cư vào các cộng đồng nông thôn ở Ontario, có 2 con đường bạn có thể muốn xem xét: nhập cư thông qua Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) hoặc thông qua Chương trình nhập cư nông thôn và phía Bắc (RNIP).

Ontario gần đây đã mời 1.186 ứng viên Express Entry trong sơ đồ công nghệ đầu tiên của năm 2021 thông qua OINP.

OINP cho phép người lao động có tay nghề cao, sinh viên quốc tế và các cá nhân nước ngoài khác đăng ký đề cử tỉnh bang để thường trú tại Ontario. Họ cũng có một chương trình thí điểm nhập cư tập trung vào việc tăng cường nhập cư vào các cộng đồng nông thôn ở Ontario. Chương trình thí điểm hoạt động theo các diện đề xuất việc làm cho nhà tuyển dụng của OINP.

Để đủ điều kiện cho một trong những tiểu mục chương trình này, bạn sẽ cần có lời mời làm việc toàn thời gian từ một nhà tuyển dụng trong m6o5t cộng đồng đủ điều kiện. Tổng cộng có 150 đề cử cho năm 2021.

Các khu vực phía Bắc của Ontario cải thiện thu hút người nhập cư 1

RNIP là một chương trình nhập cư liên bang hoạt động với các cộng đồng nhỏ và vùng sâu vùng xa trên khắp Canada. Hiện có 11 cộng đồng tham gia RNIP, 5 trong số đó ở Ontario:

Nếu bạn muốn nhập cư vào một trong những cộng đồng đủ điều kiện, bạn phải nhận được lời giới thiệu từ một trong những cộng đồng đó. Bạn cũng phải tốt nghiệp từ một cơ sở giáo dục sau trung học trong cộng đồng hoặc có 1 năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong 3 năm qua.

Ngoài ra, bạn phải có lời mời làm việc từ một nhà tuyển dụng trong cộng đồng, đáp ứng yêu cầu về ngôn ngữ và có đủ tiền để ổn định cuộc sống và nuôi sống bản thân và gia đình.