Các lựa chọn giấy phép làm việc Canada cho doanh nhân năm 2021

Các lựa chọn giấy phép làm việc Canada cho doanh nhân năm 2021

Canada đã thực hiện một số thay đổi chính sách ảnh hưởng đến con đường nhập cư cho các doanh nhân bao gồm giấy phép làm việc giúp cho các doanh nhân Canada đến Canada sớm hơn.

Trong những tuần gần đây, Canada đã thông báo rằng hạng mục Chủ sở hữu hoặc người điều hành doanh nghiệp trong các chương trình Giấy phép làm việc tạm thời cho người nước ngoài (TFWP) sẽ bị loại bỏ vào ngày 1 tháng 4 năm 2021.

Hạng mục này cho phép người nộp đơn xin giấy phép làm việc mà không cần phải thực hiện các yêu cầu quảng cáo của Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA).

Ngoài ra còn có một số hướng dẫn mới ảnh hưởng đến các nhà đầu tư của Hiệp định kinh tế và thương mại toàn diện (CETA). Kể từ ngày 1 tháng 1, Canada không xử lý các ứng viên có quốc tịch Vương quốc Anh theo chương trình này. Thay vào đó, hồ sơ của các ứng viên này sẽ được xử lý theo thỏa thuận liên tục thương mại Canada – Anh sau khi nó được phê chuẩn, dự kiến ​​sẽ diễn ra vào đầu năm nay. Cho đến lúc đó, sẽ phải đi kèm với LMIA hoặc đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện của loại giấy phép làm việc được miễn LMIA.

Chuyển giao nội bộ công ty

Giấy phép làm việc diện luân chuyển nhân sự trong doanh nghiệp với những đối tượng muốn mở rộng doanh nghiệp ở Canada. Chương trình này thường được sử dụng bởi các tập đoàn đa quốc gia để di chuyển quản lý và nhân viên chủ chốt giữa các chi nhánh quốc tế, nhưng nó cũng có thể là một lựa chọn cho các doanh nhân muốn mở cửa hàng ở Canada.

Thông qua giấy phép làm việc này, chủ doanh nghiệp có thể phân chia thời gian giữa việc quản lý hoạt động kinh doanh hiện tại ở nước ngoài và mở chi nhánh, công ty con hoặc chi nhánh tại Canada của họ.

Một số tiêu chí cơ bản như sau:

  • Doanh nghiệp mới của Canada phải vượt qua các tiêu chuẩn bao gồm cung cấp thông tin tài chính, bằng chứng rằng cơ sở vật chất đã được bảo đảm và kế hoạch kinh doanh có thuê ít nhất một người Canada trong năm đầu tiên hoạt động.
  • Công ty nước ngoài và các doanh nghiệp Canada phải có liên quan về cơ cấu sở hữu của họ, có nghĩa là họ phải có mối quan hệ công ty mẹ – chi nhánh, công ty mẹ – công ty con hoặc công ty liên kết.
  • Người được chuyển giao để quản lý doanh nghiệp Canada mới phải được thuê bởi doanh nghiệp nước ngoài muốn chuyển giao họ trong ít nhất 1 năm ở một vị trí quản lý hoặc điều hành cấp cao toàn thời gian tương tự.

Nhà đầu tư CUSMA

Công dân Hoa Kỳ hoặc Mexico đầu tư vào các doanh nghiệp mới hoặc hiện có ở Canada có thể đủ điều kiện để xin giấy phép làm việc theo chương trình nhà đầu tư của Hiệp định Canada – Hoa Kỳ – Mexico (CUSMA). Các nhà đầu tư đủ điều kiện, cổ đông đa số hoặc chủ sở hữu duy nhất có thể sử dụng chương trình này để phát triển và định hướng hoạt động kinh doanh của họ từ bên trong Canada.

Để áp dụng, nhà đầu tư phải chuẩn bị một kế hoạch kinh doanh với chi tiết về tổng số vốn cần thiết để thành lập hoặc mua doanh nghiệp. Họ cũng cần chứng minh rằng một phần đáng kể trong số vốn này đã được cam kết cho dự án. Doanh nghiệp cũng được kỳ vọng sẽ tạo ra việc làm hoặc các lợi ích khác cho nền kinh tế địa phương.

Nhà đầu tư CETA

Các nhà đầu tư châu Âu đủ điều kiện tham gia chương trình nhà đầu tư CETA có thể ở lại Canada trong 1 năm mà không cần LMIA.

Các nhà đầu tư có thể đủ điều kiện nếu họ được tuyển dụng, ở vị trí giám sát hoặc điều hành, bởi một doanh nghiệp sẽ cam kết một lượng vốn đáng kể cho một doanh nghiệp Canada.

Các lựa chọn giấy phép làm việc Canada cho doanh nhân năm 2021 1

Các điều khoản tương tự như CUSMA. Các nhà đầu tư cần có một kế hoạch kinh doanh, các quỹ đáng kể đã được cam kết và việc kinh doanh phải mang lại lợi ích cho nền kinh tế Canada.

Người tự làm chủ hoặc doanh nhân

Các đối tượng tự làm chủ sở hữu giấy phép làm việc dành cho doanh nhân sở hữu ít nhất 50% của một doanh nghiệp Canada theo mùa. Nó cũng có thể áp dụng trong trường hợp chủ sở hữu của doanh nghiệp Canada dự định sống bên ngoài Canada. Trong những trường hợp như vậy, giấy phép làm việc có thể được miễn trừ khi cần phải có LMIA.

Những cá nhân này có thể tìm kiếm nơi cư trú tạm thời hoặc vĩnh viễn. Người nộp đơn phải chứng minh rằng hoạt động kinh doanh của họ sẽ mang lại lợi ích kinh tế, xã hội hoặc văn hóa đáng kể cho người Canada.