Các múi giờ tại Canada

Các múi giờ tại Canada

Đất nước Canada là một đất nước có diện tích rất lớn, lớn thứ 2 trên thế giới, chỉ sau nước Nga, vậy nên Canada dùng đến 6 múi giờ khác nhau, không như Việt Nam chúng ta chỉ có duy nhất 1 múi giờ.

Múi giờ Canada (UTC -8:00)

Múi giờ Canada (UTC -8:00) chậm hơn so với Vietnam 15 giờ. Áp dụng cho vùng BritishColumbia có thành phố Vancouver và khu vực Thái Bình Dương. Giờ Canada ở vùng British Columbia so với Việt Nam chênh nhau 15 giờ. Nghĩa là khi Việt Nam là 7 giờ sáng thì ở Canada là 10 giờ tối.

Múi giờ miền Trung ở Canada (UTC -6:00)

Múi giờ miền Trung ở Canada (UTC -6:00) chậm hơn so với Vietnam 13 giờÁp dụng cho cả vùng Manitoba và một phần nhỏ vùng tây bắc của tỉnh bang #Ontario mà tiêu biểu trong đó là thành phố Winipeg – thành phố được xem có mùa đông lạnh nhất Canada. Giờ Canada ở vùng Manitoba và tây bắc tỉnh bang Ontario so với Việt Nam cách nhau 13 giờ. Ở Việt Nam 12 giờ trưa thì ở Canada là 1 giờ sáng.

Múi giờ Đại Tây Dương ở Canada (UTC-4:00)

Múi giờ Đại Tây Dương ở Canada (UTC-4:00) chậm hơn Vietnam 11 giờÁp dụng cho vùng tỉnh bang ven biển Newbruswick và bán đảo Nova Scotia. Giờ Canada ở hai vùng này so với Việt Nam cách nhau 11 giờ đồng hồ.

Múi giờ miền Đông ở Canada (UTC-5:00)

Múi giờ miền Đông ở Canada (UTC-5:00) chậm hơn Vietnam 12 giờÁp dụng cho các tỉnh bang: Ontario, Québec và đông trung Nuvanut. Tỉnh bang này có thủ đô Ottawa và thành phố lớn Toronto, thành phố Québec và Montreal. Múi giờ ở những khu vực này so với Việt Nam cách nhau 12 giờ đồng hồ (ví dụ ở Việt Nam đang là 12 giờ trưa, thì ở Canada đang là 12 giờ đêm).

Múi giờ miền Đông Nam, Đông Bắc ở Canada (UTC-7:00)

Múi giờ miền Đông Nam, Đông Bắc ở Canada (UTC-7:00) chậm hơn Vietnam 14 giờÁp dụng cho các tỉnh bang, các vùng lãnh thổ như : Alberta, Northwest Territories, đông nam và đông bắc British Columbia. Một số thành phố Canada thuộc múi giờ này đó là: Calgary và Edmonton. Giờ Canada ở những khu vực này so với Việt Nam cách nhau 14 giờ vào mùa thu và mùa đông, 13 giờ vào mùa xuân và mùa hè.

Múi giờ Newfoundland (UTC -3:30)

Múi giờ Newfoundland (UTC -3:30) chậm hơn Vietnam khoảng 10 giờ 30 phútMúi giờ này áp dụng cho tỉnh bang Newfoundland và Labrador Tỉnh này thuộc khu vực Đại Tây Dương của Canada, gồm đảo Newfoundland và phần lãnh thổ Labrador tại đại lục. Một số thành phố Canada thuộc múi giờ này đó là thành phố ST. John’s.

Do có 6 múi giờ khác nhau nên giờ ở các tỉnh của Canada cũng có chênh lệnh. Lấy thủ đô Ottawa ở tỉnh bang Ontario là múi giờ gốc của Canada và nếu thủ đô Ottawa là 6 giờ sáng thì các tỉnh bang khác chênh giờ nhau như trong hình.