Bất kỳ ai xin visa vào Canada, như là định cư, du học, tị nạn hay thậm chí là du lịch, thăm người thân, cũng phải trải qua các bước xét duyệt về khả năng nhập cảnh (admissibility). Nói cách khác, một người được xem là không thể nhập cảnh vào Canada (inadmissible) nếu mắc phải các vấn đề:

Vấn đề an ninh:

 • Trực tiếp tham gia hoặc có dính líu tới tội trạng hoặc hành vi phản quốc đối với Canada hoặc đi ngược lại các lợi ích của Canada.
 • Tham gia hoặc xúi giục lật đổ một chính phủ, thể chế, quy trình dân chủ (được hiểu như ở Canada).
 • Dính líu tới khủng bố.
 • Là mối nguy hiểm đối với an ninh Canada.
 • Dính líu đến các hành động bạo lực có thể gây hại đến sự an toàn hoặc mạng sống của những người đang sống ở Canada.
 • Là thành viên của các tổ chức có dính líu tới các hành động trên

Vi phạm nhân quyền

 • Phạm các tội liên quan đến nhân quyền và luật pháp quốc tế ở ngoài Canada.
 • Là một quan chức cấp cao trong một (cơ quan của) chính phủ đã hoặc đang dính líu tới khủng bố, vi phạm các quyền con người, diệt chủng, tội ác chiến tranh hoặc tội ác chống lại loài người.
 • Là công dân đến từ một nước đang bị cấm vận (ngoại trừ thường trú nhân Canada).
2

Tội phạm nghiêm trọng

 • Phạm tội ở Canada và nhận khung hình phạt từ 6 tháng trở lên.
 • Phạm tội ngoài Canada mà nếu cùng với tội danh đó mà khung hình phạt ở Canada tối thiểu 10 năm.

Ghi chú: Lái xe trong tình trạng say rượu bia hoặc đang sử dụng các chất kích thích bị xem là tội nặng ở Canada. Ngoài các hình thức phạt bình thường, người mắc tội này có thể bị xem là tội phạm nghiêm trọng, hậu quả là sẽ bị cấm nhập cảnh, đặc biệt với các người nước ngoài đang đi du lịch, du học hoặc làm việc tạm thời ở Canada.

Tuy nhiên, ở một số trường hợp cụ thể, người bị mắc phải những tội danh này vẫn có thể xin nhập cảnh lại sau một thời gian nhất định.

Tội phạm có tổ chức

 • Tham gia hoặc có dính líu đến các tổ chức tội phạm.
 • Dính líu đến các hình vi phạm tội xuyên quốc gia: buôn người, vận chuyển hoặc rửa tiền hoặc các tội danh khác.
1

Vấn đề sức khỏe

 • Tình hình sức khoẻ gây ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng
 • Tình hình sức khoẻ gây ảnh hưởng tới an toàn cộng đồng
 • Gây ảnh hưởng đến tài chính phục vụ dịch vụ y tế và xã hội.

Các diện miễn trừ:

 • Thuộc diện được bảo lãnh gia đình, bao gồm vợ hoặc chồng, người sống chung hợp pháp, con cái phụ thuộc của người được bảo lãnh.
 • Thuộc diện được bảo vệ, bao gồm vợ hoặc chồng, người sống chung hợp pháp, con cái phụ thuộc của người được bảo vệ.

Vấn đề tài chính

Một người có thể bị từ chối nhập cảnh nếu họ không chứng minh được khả năng tự thiết lập tài chính để có thể tự nuôi sống bản thân.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn

https://okvip.deals/

Hitclub