Cách thêm người phụ thuộc vào đơn xin Giấy phép làm việc mở

Cách thêm người phụ thuộc vào đơn xin Giấy phép làm việc mở

Các thành viên gia đình đủ điều kiện cũng có thể làm việc tại Canada theo chính sách giấy phép lao động mở mới.

Giấy phép lao động mở (Open Work Permit) mới dành cho người lao động thiết yếu và sinh viên quốc tế tốt nghiệp có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Người nộp đơn theo con đường từ chuyển đổi từ tạm trú sang thường trú (TR sang PR) cũng có thể thêm thành viên gia đình của họ vào giấy phép lao động mở bắc cầu.

Giấy phép lao động mở mới được mở vào ngày 26 tháng 7, đặc biệt dành cho các ứng viên TR đến PR ở Canada. Nó cho phép họ tiếp tục làm việc trong khi chờ đợi kết quả của đơn xin thường trú nếu họ không nhận được quyết định trước khi tình trạng hiện tại của họ hết hạn.

Những người nộp đơn chính này cũng có thể bao gồm các thành viên gia đình của họ trên Giấy phép làm việc. Các thành viên gia đình cũng phải ở Canada và đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện của giấy phép lao động.

Cách thêm người phụ thuộc vào đơn xin Giấy phép làm việc mở

Điều kiện để thêm người phụ thuộc vào đơn xin Giấy phép làm việc mở

Thứ nhất, người nộp đơn chính phải ghi tên bạn là thành viên gia đình trực tiếp trong đơn xin thường trú của họ. Theo chính phủ Canada, gia đình trực hệ áp dụng cho vợ chồng, người bạn đời chung sống và con cái phụ thuộc.

Trẻ em từ 18 tuổi trở lên có thể được bao gồm trong giấy phép lao động. Trẻ nhỏ hơn có thể có Giấy phép học tập (Study Permit) hoặc học mà không cần giấy phép nếu cả cha và mẹ đều ở Canada và không có thị thực du lịch .

Các thành viên trong gia đình cũng sẽ phải nộp các tài liệu tại thời điểm người nộp đơn chính nộp đơn. Tùy thuộc vào tình huống của bạn, bạn có thể cần giấy chứng nhận kết hôn, giấy khai sinh hoặc Tuyên bố theo luật định của Liên minh Thông luật nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ thông luật. Bạn cũng sẽ cần một bản sao của mẫu đơn nhập cư chung, IMM 0008, trong đó người nộp đơn chính đã liệt kê bạn là thành viên gia đình.

Nếu nhân viên di trú có bất kỳ lo ngại nào về tính chân thật của mối quan hệ, họ có thể hỏi thêm thông tin. Họ sẽ muốn xác nhận rằng mối quan hệ của bạn là chân chính và không phải là mối quan hệ thuận tiện cho mục đích nhập cư.