Canada gần đây đã đổi mới cam kết sẽ hỗ trợ các gia đình đoàn tụ – một mục tiêu trọng tâm của hệ thống nhập cư tại xứ sở lá phong.

Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) đã đưa vào thực hiện các thủ tục mới nhằm đẩy nhanh quá trình đoàn tụ của các gia đình, đảm bảo rằng những người phụ thuộc và vợ/chồng, những người có thể không đủ điều kiện đến Canada, hiện có một con đường để đoàn tụ với gia đình.

rimudfPNzOckW5ANrbcR9c2bpKgiN7xRtOdbxvNlJU HI1hdlzRofdeh3ruQcnDJ2N7pw

Các biện pháp bổ sung đã được cựu Bộ trưởng Nhập cư Sean Fraser công bố vào ngày 26/5 và bao gồm:

  • Thời gian xử lý nhanh đối với Thị thực cư trú tạm thời (TRV) cho người nộp đơn là vợ/chồng, với việc giới thiệu các chương trình mới được thiết kế đặc biệt để xử lý đơn xin TRV của vợ/chồng;
  • Việc tổ chức Chương trình giấy phép lao động mở – Open Work Permit mới cho cả người nộp đơn thuộc diện vợ chồng và gia đình;
  • Mở rộng tính đủ điều kiện của Open Work Permit (OWP) cho vợ/chồng và thành viên gia đình của thường trú nhân, công dân Canada, người lao động tạm thời và sinh viên (hiện đang ở Canada).

Thời gian xử lý nhanh và các chương trình mới

Các chương trình và biện pháp xử lý mới này nhằm mục đích tăng hiệu quả, đặc biệt là khi có liên quan đến các đơn đăng ký không phức tạp. Các biện pháp này đã dẫn đến kết quả thuận lợi, với những người nộp đơn TRV là vợ/chồng nhận được tỷ lệ chấp thuận là 98% (bao gồm cả vợ/chồng và người phụ thuộc). Phần lớn hiệu quả này là nhờ IRCC đã triển khai các phân tích mới trong quá trình xử lý đơn đăng ký, có thể sử dụng phân tích đa yếu tố của các đơn đăng ký để giúp các Quan chức di trú xác định liệu một người nộp đơn có đủ điều kiện xin Thường trú nhân (PR) hay không, có thể chỉ định đơn đăng ký này vào một điều kiện mà nó có nhiều khả năng được chấp thuận dễ dàng hơn (tùy thuộc vào tính đủ điều kiện của người nộp đơn), hợp lý hóa đáng kể thời gian xử lý.

Giấy phép làm việc mở mới cho người nộp đơn theo diện vợ chồng và gia đình

Kể từ ngày 30/1/, OWP đã được cung cấp trong một khoảng thời gian tạm thời cho vợ hoặc chồng của những cá nhân tham gia Chương trình Lao động Nước ngoài Tạm thời (TFWP) và Chương trình Lưu động Quốc tế (IMP). Sáng kiến ​​này sẽ tiếp tục cho đến năm 2025, IRCC tin rằng việc cấp giấy phép lao động cho vợ/chồng, người phụ thuộc và bạn đời chung của những người lao động này sẽ giúp giảm bớt một số căng thẳng cho người lao động bằng cách cải thiện sự ổn định tài chính và tạo điều kiện đoàn tụ gia đình và dễ dàng hòa nhập với cộng đồng.

7IO7myObIUlfzQM5AkAg9djU0Ex5rJV dJ QRwmpQcBM3H15JOLzA H6vUR GSROY5sw1HETqJzw Jk5

Sáng kiến ​​​​cũng bao gồm trẻ em trong độ tuổi lao động từ 16 tuổi trở lên trong số những người nộp đơn chính ở tất cả các cấp độ kỹ năng. Theo ước tính của IRCC, chương trình này sẽ tạo điều kiện cho hơn 200.000 gia đình lao động nước ngoài gia nhập lực lượng lao động Canada, từ đó hỗ trợ giảm tình trạng thiếu lao động quốc gia và thúc đẩy nền kinh tế.

Giấy phép lao động mở cho người nộp đơn ở nước ngoài

Vào ngày 26/5 , IRCC cũng đã công bố chính sách tài trợ gia đình được cập nhật cho các khoản tài trợ ở nước ngoài.

Chính sách cập nhật cho phép vợ/chồng, đối tác và người phụ thuộc của thường trú nhân, công dân Canada, người lao động tạm thời và sinh viên (hiện đang ở Canada) có khả năng đủ điều kiện nhận OWP. Những thành viên gia đình này được định nghĩa là vợ/chồng, người chung sống như vợ/chồng, người sống chung vợ chồng và con cái phụ thuộc trên 18 tuổi.

Trước đây, OWP chỉ dành riêng cho những người nộp đơn thông qua tài trợ nội địa hoặc cho các cá nhân đã cư trú tại Canada bằng TRV. Tuy nhiên, biện pháp sửa đổi cho phép các đơn đăng ký từ bên ngoài Canada, còn được gọi là đơn đăng ký tài trợ từ nước ngoài, được coi là khiến những cá nhân này đủ điều kiện nhận OWP.

NFDFEBQCF1r8 ncizls hDH ZNTsVCjpqvC9Ru8FPv QBwoUKoyTNiwZOL3TGiGIDqwVXBtVWIKSl7zvGFCEYQtN55Y 83Rj ZUrTUZV7aSb0KhnNYUp8SVOPRU ZuV31qeTwgOlcC0171PMnPaZ6Lc

IRCC dự định xử lý tất cả các đơn xin bảo lãnh vợ/chồng trong khung thời gian 12 tháng theo chính sách mới này. Tiêu chí đủ điều kiện quy định rằng các thành viên gia đình có tư cách cư trú tạm thời hợp lệ , những người đã duy trì tình trạng của họ hoặc những người đủ điều kiện và đã nộp đơn xin khôi phục tình trạng, và những người có chung địa chỉ cư trú với đương đơn ở Canada tại thời điểm nộp đơn OWP , có thể hội đủ điều kiện để được cấp Giấy phép lao động.

Theo chính sách công của IRCC, các viên chức có thể cấp OWP cho công dân nước ngoài đáp ứng 1 trong 2 nhóm điều kiện.

Trong một trường hợp, công dân nước ngoài có thể là đương đơn chính đã nộp đơn xin thường trú theo diện vợ/chồng hoặc đối tác thông luật ở Canada, hoặc với tư cách là vợ/chồng, chung sống như vợ hoặc chồng theo diện gia đình đã được chấp nhận đơn đăng ký bởi IRCC.

Những ứng viên như vậy nên:

  • Cũng đã nộp đơn xin giấy phép lao động trong thời hạn tối đa là 2 năm;
  • Phải là đối tượng của đơn xin tài trợ được gửi bởi công dân Canada hoặc vợ/chồng thường trú nhân, luật chung hoặc đối tác vợ chồng của họ;
  • Chia sẻ địa chỉ cư trú với nhà tài trợ của họ ở Canada tại thời điểm nộp đơn; Và
  • Có tình trạng cư trú tạm thời hợp lệ ở Canada hoặc đủ điều kiện và đã nộp đơn xin khôi phục tình trạng.

Trong một trường hợp khác, công dân nước ngoài có thể là một đứa trẻ phụ thuộc được đưa vào như một thành viên gia đình trong đơn xin thường trú. Người nộp đơn nên có:

  • Đã nộp đơn xin giấy phép lao động trong thời hạn tối đa là 2 năm;
  • Chia sẻ cùng một địa chỉ cư trú với người nộp đơn chính và nhà tài trợ của họ ở Canada tại thời điểm nộp đơn; Và
  • Duy trì tình trạng cư trú tạm thời hợp lệ ở Canada hoặc đủ điều kiện và đã nộp đơn xin khôi phục tình trạng.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn

https://okvip.deals/