Canada cần phải tập trung vào người nhập cư nếu muốn phục hồi kinh tế sau đại dịch

Canada phục hồi kinh tế sau đại dịch

Tài chính của người nhập cư bị ảnh hưởng tiêu cực vì những ảnh hưởng của đại dịch

Một kế hoạch phục hồi tài chính tập trung vào người nhập cư được đặt lên hàng đầu trong các mục tiêu sau đại dịch của Canada.

Nhu cầu này được nhấn mạnh trong một nghiên cứu gần đây do Dịch vụ Giáo dục Thế giới (WES) thực hiện. Vào tháng 6, WES đã khảo sát 1.800 thường trú nhân, sinh viên quốc tế và người lao động nước ngoài tạm thời ở Canada để hiểu tác động của COVID đối với sức khỏe kinh tế của họ.

WES là một trong những nhà cung cấp chính cho Đánh giá Thông tin Giáo dục (ECA) . ECA được sử dụng để xác minh rằng bằng chứng xác thực nước ngoài tương đương với chứng chỉ của Canada. Họ thường được yêu cầu bởi các ứng cử viên nhập cư khi họ nộp đơn đăng ký hạng kinh tế cho chính phủ liên bang hoặc một tỉnh hoặc vùng lãnh thổ.

Mất hoàn toàn khả năng chi trả

Theo nghiên cứu, 15% tổng số người bị mất việc làm do đại dịch COVID-19. Nhiều người trong số họ cũng gặp khó khăn trong việc trả tiền thuê nhà hoặc trả tiền thế chấp.

2 7

Khoảng 24% số thường trú nhân đã mất nguồn thu nhập chính của họ. Đối với người lao động tạm thời, tỷ lệ đó là 22%. Đối với sinh viên quốc tế, 34% cảm thấy khó khăn để trả tiền thuê nhà hoặc chi trả cho các dịch vụ tiện ích.

Do đó, thường trú nhân đủ điều kiện, người lao động nước ngoài tạm thời và sinh viên quốc tế, đã nộp đơn để nhận trợ cấp khẩn cấp nhằm bù đắp thu nhập bị mất do đại dịch. Điều này bao gồm Phúc lợi Ứng phó Khẩn cấp Canada (CERB) và Bảo hiểm Việc làm (EI) .

Gói hỗ trợ CERB đã có thể tiếp cận đến người Canada có việc làm cũng như tự kinh doanh và thường trú nhân. CERB đã được giới thiệu sau khi bắt đầu đại dịch.

Mặt khác, EI cung cấp các quyền lợi tạm thời cho những cá nhân (đủ điều kiện) bị mất việc làm. EI không có sự ràng buộc bởi đại dịch và một số hình thức phúc lợi liên quan đến việc làm đã có từ 80 năm nay.

Vào tháng 6, khoảng 33% số người tuyên bố đủ điều kiện EI đã nhận được quyền lợi. Đây là một mức tăng đáng kể so với tháng 4, khi nó chỉ là 13%. 

Khoảng một nửa (48%) những người đủ điều kiện cho CERB đã nhận được quyền lợi vào tháng 6. Điều này cũng cho thấy một sự gia tăng đáng kể so với tháng 4, con số này chỉ là 19%.

Cuộc khảo sát của WES cho thấy những người nhận EI hoặc CERB phần lớn là những người thường trú và người lao động tạm thời (90%). 

Rất ít sinh viên quốc tế có thể nhận được cả hai lợi ích này. Điều này là do các yêu cầu về tính đủ điều kiện của các chương trình này. Để đủ điều kiện cho CERB, sinh viên quốc tế phải kiếm được hơn CAD $ 5.000 trong năm 2019.

CERB dự kiến ​​kết thúc vào tháng 10 và những cá nhân đủ điều kiện sẽ nhận được EI thay thế. 

Điều này có nghĩa là nhiều dịch giả tự do và những người làm việc theo “nền kinh tế hợp đồng” sẽ không thể nhận được phúc lợi. Điều này là do nhiều người trong số những công nhân này không đủ điều kiện cho EI.

Để giải quyết vấn đề này, chính phủ Canada sẽ giới thiệu một lợi ích chuyển tiếp. Đây là tin tốt cho những người nhập cư và sinh viên, nhiều người trong số họ có việc làm không ổn định và do đó không đủ tiêu chuẩn cho EI.

Nền kinh tế Canada đã phục hồi trong những tháng gần đây với khoảng 2 triệu việc làm bị mất do đại dịch kể từ khi phục hồi.

Theo CIC News