Canada đã điều chỉnh yêu cầu lương trung bình để xác định xem chủ lao động Canada có cần nộp đơn xin LMIA theo mức lương cao hay lương thấp hay không.

Tiền lương trung bình hàng giờ đã tăng lên ở hầu hết các tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada.

Các chủ doanh nghiệp Canada đang thuê nhân viên nước ngoài với mức lương trung bình theo tỉnh và vùng lãnh thổ để đáp ứng cho Chương trình Lao động Nước ngoài Tạm thời (TFWP).

Mức lương mà họ đang đưa ra, và vị trí công việc sẽ xác định xem người sử dụng lao động có cần đăng ký Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA) dưới luồng cho các vị trí lương cao hay lương thấp hay không.

Các yêu cầu lương trung bình mới có hiệu lực vào ngày 11/05

Canada-cap-nhat-muc-luong-trung-binh-theo-gio-trong-nam-2020

Thuê công nhân nước ngoài trong bối cảnh hạn chế đi lại của COVID-19

Chính phủ Canada giúp các nhà tuyển dụng điều hướng băng đỏ liên quan đến việc thuê nhân công nước ngoài để đối phó với đại dịch COVID-19

Phát triển xã hội việc làm Canada (ESDC) đã áp dụng các biện pháp sau đây cho tất cả các ứng dụng LMIA mới và hiện có:

  • sử dụng lao động không cần gửi thay đổi hành chính nhỏ cho LMIA sẽ không thay đổi các điều khoản và điều kiện;
  • yêu cầu tuyển dụng cho LMIA trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm nông nghiệp đang được miễn cho đến ngày 31/10/2020;
  • LMIA cho các ngành nghề trong nông nghiệp và thực phẩm nông nghiệp đang được ưu tiên;
  • thời gian làm việc tối đa theo LMIA đã tăng từ một đến hai năm đối với người sử dụng lao động trong dòng lương thấp như một phần của thí điểm ba năm;
  • sử dụng lao động theo chương trình Dòng nông nghiệp hoặc Chương trình công nhân nông nghiệp theo mùa có thể nộp Báo cáo kiểm tra nhà ở hợp lệ trước đó;
  • quá trình thay đổi tên đã được xúc tiến cho những người sử dụng lao động, những người cần đặt một tên người khác trên LMIA vì những lý do liên quan đến COVID-19.

Canada cũng đang cung cấp các nguồn lực cho các nhà tuyển dụng để làm cho hoạt động của họ an toàn hơn cho các nhân viên nước ngoài mới, bao gồm một sáng kiến ​​trị giá 50 triệu đô la để cho phép người lao động hoàn thành giai đoạn cách ly bắt buộc.

Công nhân được thuê từ nước ngoài sẽ chỉ được phép qua biên giới nếu họ đến vì những gì Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada (CBSA) cho là một lý do thiết yếu. Nếu một công dân nước ngoài đến làm việc trong một nghề nghiệp hỗ trợ cơ sở hạ tầng quan trọng, họ có thể sẽ được nhận, với điều kiện họ có thể chứng minh rằng vị trí của họ yêu cầu họ phải có mặt thực tế ở Canada và họ có kế hoạch kiểm dịch thích hợp.

Theo CICNews/Canada.vn biên dịch