Canada chấp nhận giấy phép học tập và giấy phép làm việc sau tốt nghiệp chưa hoàn thiện

Canada chap nhan giay phep hoc tap va giay phep lam viec sau tot nghiep chua hoan thien

Cập nhật mới của IRCC cho phép linh hoạt khi xin giấy phép học tập và giấy phép làm việc sau tốt nghiệp.

Một số sinh viên quốc tế không thể gửi đầy đủ tài liệu cần thiết cho giấy phép học tập và giấy phép làm việc sau tốt nghiệp. Vì vậy, Canada hiện đang giữ hồ sơ của họ cho đến khi tài liệu được bổ sung.

Đại dịch COVID-19 đã buộc nhiều trung tâm xử lý đơn đăng ký phải đóng cửa hoặc hạn chế hoạt động. Do đó, một số ứng viên không thể hoàn thành 3 phần thiết yếu sau đây:

  • sinh trắc học;
  • khám sức khỏe;
  • nộp hồ sơ du lịch gốc.

Trước tình hình đó, IRCC cho biết họ sẽ không từ chối các đơn xin giấy phép học tập thiếu tài liệu do sự gián đoạn của đại dịch COVID-19.

Thay vào đó, họ sẽ giữ đơn ở đó và tiếp tục yêu cầu các tài liệu bổ sung hoặc làm những việc cần thiết cho đến khi nhận được tài liệu, hoặc được cung cấp bằng chứng rằng một hành động đã được thực hiện.

Sinh viên quốc tế có thể làm việc trước khi Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP) được phê duyệt.

Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP) đủ điều kiện không bị ảnh hưởng bởi tình trạng bán thời gian.

PGWP rất quan trọng vì nó cho phép sinh viên quốc tế có được kinh nghiệm làm việc tại Canada, giúp họ trở thành đủ điều kiện giam gia nhiều chương trình nhập cư hơn như Express Entry và Chương trình đề cử cấp tỉnh (PNP).

Gần đây Canada đã công bố một cải cách quan trọng cung cấp thêm tính linh hoạt của PGWP cho sinh viên quốc tế bắt đầu hành trình nhập cư Canada vào mùa thu này.

Theo CICNews/Canada.vn biên dịch