Canada giới thiệu giấy phép lao động và học tập mới

Canada giới thiệu giấy phép lao động và học tập mới, linh hoạt hơn

Ba biện pháp mới đã được đưa ra để giúp các cá nhân theo đuổi các cơ hội học tập và làm việc ở Canada trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Canada vừa công bố ba biện pháp chính để giúp đỡ những cá nhân mong muốn theo đuổi cơ hội học tập và làm việc tại Canada.

Trong một bản tin vừa được phát hành trên trang web của mình, Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã giới thiệu ba biện pháp mới sau đây về điều kiện cấp Giấy phép lao động sau tốt nghiệp (PGWP) cho sinh viên quốc tế theo học các chương trình giáo dục Canada trực tuyến do đại dịch COVID-19.

  • Giờ đây, sinh viên có thể học trực tuyến khi ở nước ngoài cho đến ngày 30 tháng 4 năm 2021 mà không bị trừ thời gian hiệu lực của PGWP, miễn là họ hoàn thành 50% thời gian học tại Canada.
  • Những sinh viên đã đăng ký một chương trình có thời hạn 8-12 tháng với ngày bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2020 sẽ có thể hoàn thành toàn bộ chương trình của mình ở nước ngoài và vẫn đủ điều kiện nhận PGWP.
  • Những sinh viên đã đăng ký vào chương trình có ngày bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2020 và học trực tuyến đến ngày 30 tháng 4 năm 2021 và tốt nghiệp từ nhiều chương trình đủ điều kiện có thể kết hợp thời lượng của các chương trình học khi họ đăng ký PGWP, miễn là 50% các nghiên cứu được hoàn thành ở Canada.

PGWP là chương trình rất hấp dẫn cho những sinh viên mong muốn đến Canada học tập. Sau khi một sinh viên hoàn thành một chương trình đủ điều kiện tại một cơ sở học tập được chỉ định của Canada (ví dụ: một trường đại học hoặc cao đẳng), họ có thể nhận được PGWP trong thời gian tối đa là ba năm. Thời hạn cuối cùng của PGWP phụ thuộc vào khoảng thời gian cá nhân đã học tại một DLI của Canada.

PGWP cho phép những cựu sinh viên quốc tế này sau đó làm việc cho bất kỳ nhà tuyển dụng nào của Canada. Các cựu sinh viên hy vọng trở thành thường trú nhân Canada tìm cách nâng cao kinh nghiệm làm việc từ đó nâng cao cơ hội nhập cư Canada của họ.

Có được kinh nghiệm làm việc tại Canada có thể giúp các cá nhân đủ điều kiện tham gia một số chương trình nhập cư nhất định như chương trình Lớp trải nghiệm Canada của Express Entry . Nó cũng có thể cung cấp cho họ điểm bổ sung theo Hệ thống xếp hạng toàn diện của Express Entry .

7

Vì đại dịch và những hạn chế đi lại hiện tại của Canada, nhiều sinh viên quốc tế không thể nhập cảnh vào Canada vào lúc này. Điều này đã có vấn đề vì một số lý do. Một trong những lý do như vậy là trước đại dịch, học từ xa không thể được tính vào tính đủ điều kiện PGWP.

Điều này đã thay đổi ngay sau đại dịch khi IRCC đưa ra một loạt thông báo cho phép việc học trực tuyến được tính vào tính đủ điều kiện PGWP. Thông báo lớn cuối cùng được đưa ra vào tháng 5 khi IRCC cho biết việc học trực tuyến có được cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 có thể được tính khi cuối cùng đăng ký PGWP.

Để đủ điều kiện áp dụng các biện pháp này, sinh viên cần phải nộp đơn xin giấy phép du học trước khi bắt đầu chương trình học vào học kỳ mùa xuân / hè / mùa thu năm 2020 hoặc học kỳ tháng 1 năm 2021. Học sinh cuối cùng phải được chấp thuận cho giấy phép học tập.

IRCC đã kết thúc thông cáo của mình bằng cách nói rằng các hạn chế liên quan đến COVID-19 của Canada sẽ được nới lỏng dựa trên những tiến bộ đạt được ở Canada và nước ngoài trong việc ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. IRCC sẽ tiếp tục theo dõi tình hình Canada và quốc tế khi họ khám phá những thay đổi bổ sung cần thực hiện.