Chính phủ liên bang đã đưa ra một số biện pháp bổ sung nhằm đẩy chương trình Quyền Lợi ứng phó khẩn cấp Canada (CERB) cho sinh viên quốc tế và người lao động nước ngoài tạm thời.

Để thay đổi CERB cho cư dân tạm thời, Chính phủ Canada từ bỏ điều kiện yêu cầu cung cấp bằng chứng về giấy phép làm việc hợp lệ hoặc gia hạn giấy phép hết hạn qua email để nhận được Quyền lợi ứng phó khẩn cấp Canada (CERB).

Biện pháp mới bắt đầu có hiệu lực trong tuần này, đã được công bố dưới dạng một chỉ thị được gửi tới các quan chức Việc làm và Phát triển Xã hội Canada, những người được giao nhiệm vụ xem xét và phê duyệt các ứng dụng CERB. Các đại lý chính phủ sẽ không cần phải có bằng chứng về giấy phép làm việc hợp lệ qua email, chỉ cần xác nhận bằng lời từ những người yêu cầu là đầy đạt yêu cầu.

Thay đổi này cho thấy chính phủ liên bang đã sẵn sàng hỗ trợ người nhập cư và cung cấp càng nhiều hỗ trợ càng tốt cho người lao động nước ngoài và sinh viên quốc tế trong thời gian khó khăn này để khuyến khích họ ở lại Canada.

Với biện pháp mới này, quy trình nộp đơn xin trợ cấp sẽ được đơn giản hóa và tăng tốc để những người nhập cư gặp hoàn cảnh tài chính khó khăn do đại dịch COVID-19 có thể nhận được sự giúp đỡ mà họ cần.

Trong những tuần gần đây, chính phủ Canada đã đưa ra vô số thông báo tài trợ để giúp người Canada đối phó với đại dịch COVID-19. Cư dân tạm thời, chẳng hạn như sinh viên quốc tế và người lao động tạm thời, đã được đưa vào các chương trình tài trợ.

Canada-tao-dieu-kien-cho-cu-dan-tam-thoi-tham-gia-chuong-trinh-CERB

Chẳng hạn, cư dân tạm thời có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ thu nhập của chính phủ, như Bảo hiểm Việc làm hoặc Phúc lợi Ứng phó Khẩn cấp mới của Canada.

Để đủ điều kiện nhận trợ cấp khẩn cấp, được cung cấp bởi chính phủ Canada, người lao động nước ngoài tạm thời và sinh viên quốc tế phải đáp ứng các tiêu chí giống như người Canada. Ngoài ra, cư dân tạm thời được yêu cầu sống ở Canada và có Số Bảo hiểm Xã hội hợp lệ.

Chính phủ liên bang đã ra mắt CERB để cung cấp hỗ trợ thu nhập cho những người ở Canada bị ảnh hưởng tiêu cực bởi COVID-19.

CERB hỗ trợ $ 500 mỗi tuần trong tối đa 16 tuần cho những người lao động đủ điều kiện. Sinh viên quốc tế đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện của CERB cũng có thể được hưởng lợi từ hỗ trợ thu nhập này.

Theo CICNews/ Canada.vn biên dịch