Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) đã gửi thư mời cho 5.500 ứng viên có điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) tối thiểu là 507. Các ứng viên đủ điều kiện đã được mời từ Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC), Chương trình tay nghề liên bang (FSWP) và Chương trình tay nghề liên bang nhóm thợ (FSTP). Tất cả đều là các chương trình hoạt động theo hệ thống Express Entry.

Vòng mời này đánh dấu sự gia tăng số lượng ITA được phát hành và là vòng mời hệ thống Express Entry cho tất cả các chương trình lớn nhất kể từ khi Express Entry được khôi phục vào tháng 7 năm ngoái. Canada ghi nhận có thêm 750 lời mời trong vòng mời ngày 23/11, mời 4.750 ứng viên, cũng như điểm CRS cao hơn so với vòng mời ngày 28/9.

Qh0h8rGWjbfF SYknbLvVblwnD9yoHxLmJNoIAXoFtwHBYM6B5LH91o4WtZksLLCFBCIBDgZSs08IiKuD168uA3oU TvoxmZqXB5B jnXtioPEUhYzhZyAVVdcAC Pzqg3K7G9DU cdL0UIBHOEIuk

Express Entry 2022

Năm ngoái là một năm đặc biệt đối với Express Entry. Trong 23 vòng mời vào năm 2022, đã có 46.538 ITA được cấp cho các ứng viên trong hệ thống Express Entry. Con số này bao gồm các vòng mời từ tháng 1 đến tháng 7, dành riêng cho các ứng viên trong các Chương trình đề cử tỉnh bang  (PNP). Các vòng mời của hệ thống Express Entry cho tất cả các chương trình đã bị tạm dừng trong hơn 18 tháng kể từ tháng 12/2020. Việc tạm dừng là do tồn đọng đơn đăng ký bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Trong thời gian này, chỉ những ứng viên từ CEC hoặc PNP mới được cấp Lời mời nộp đơn (ITA). Tuy nhiên, vào tháng 9/2021, IRCC cũng đã tạm dừng các vòng mời cho CEC. Tổng ITA cho các vòng mời tất cả các chương trình, bắt đầu vào tháng 7 và kéo dài đến hết năm là 35.750.

Các vòng mời của hệ thống Express Entry gần đây nhất có điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) tối thiểu thấp nhất là 491.

AH Y1j7iookfYP7VlqDlrmtnLF80CQyZyiLISU7VdGtytgFErAuxtVZXxY5mgOmLpO8TbbYX1 jKk6G6oinYs5K7jY

Express Entry sẵn sàng cho những thay đổi

Trong nửa cuối năm 2022, IRCC tạo tiền đề cho những thay đổi dự kiến của hệ thống Express Entry vào năm 2023. Ví dụ: Vào tháng 11, IRCC đã triển khai NOC 2021, một bản cập nhật của NOC 2016. Hệ thống Phân loại ngành nghề quốc gia (NOC) được sử dụng để xác định nghề nghiệp và trình độ kỹ năng của ứng viên hệ thống Express Entry. 

IRCC đã chuyển từ phân loại kỹ năng ở cấp độ 0-D sang một Hệ thống dựa trên Đào tạo, Giáo dục, Kinh nghiệm và Trách nhiệm (TEER). Hệ thống TEER mới đã sửa đổi các cấp độ kỹ năng của NOC 2016 từ 0-E và tạo ra 5 TEERS tương đương. Theo NOC 2021, 16 ngành nghề mới hiện đủ điều kiện đăng ký các chương trình nhập cư kinh tế do hệ thống Express Entry quản lý, chẳng hạn như FSWP hoặc CEC.  

Các ứng viên có hồ sơ đã được gửi đến IRCC Express Entry đã được chuyển NOC 2016 sang NOC mới 2021 một cách độc lập. Việc cập nhật phải được thực hiện cho từng công việc có trong hồ sơ IRCC. Việc làm như vậy sẽ khiến các ứng viên không đủ điều kiện nhận được Lời mời nộp đơn (ITA).

Canada cũng sẽ tăng số lượng ứng viên được mời thông qua các chương trình thuộc hệ thống Express Entry, dựa trên Kế hoạch mức độ nhập cư 2023-2025 được công bố vào ngày 1/11. Vào năm 2023, 82.880 người nhập cư sẽ được nhận vào Canada với tư cách thường trú nhân thông qua hệ thống Express Entry. Con số này sẽ tăng lên 109.020 vào năm 2024 và 114.000 vào năm 2025, tương đương khoảng 1/5 tổng số mục tiêu chào đón thường trú nhân của Canada. Những mục tiêu cao hơn này nhấn mạnh tầm quan trọng của Canada đối với nhập cư diện kinh tế khi đối mặt với tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng tại quốc gia này. Nhập cư chiếm tới 90% tăng trưởng lực lượng lao động ở Canada và khoảng 75% tăng trưởng dân số. 

30y4SjCXgYVma3YHx2uXf3ENIsOonmHyTQL86PieK9elow 6B1SqNPoZdZ87dqV ySAIBS B3cBx9FvitU VHCYNVYJocS9q4pewLU79 RK A5 PchoYqfrw6bbNsFjfr3sIcO6b4 VSC3Vbm58qR74

Express Entry là gì?

Express Entry là hệ thống quản lý hồ sơ cho 3 chương trình nhập cư Canada: Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC), Chương trình tay nghề liên bang (FSWP) và Chương trình tay nghề liên bang nhóm thợ (FSTP). Các ứng viên của Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) trong hệ thống Express Entry đã đủ điều kiện tham gia ít nhất một trong các chương trình này.

Express Entry sử dụng Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) để xếp hạng hồ sơ của ứng viên. Các ứng viên đạt điểm cao nhất sẽ nhận được Lời mời nộp đơn (ITA) và sau đó có thể đăng ký thường trú.

Sau khi ứng viên nộp đơn, IRCC sẽ xem xét đơn đăng ký và quyết định xem ứng viên có được chấp thuận hay không. Khi điều này hoàn tất, nếu được chấp thuận, ứng viên hiện là thường trú nhân của Canada và tiến một bước gần hơn để trở thành công dân Canada.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0967.998.998
Email: canadaplaza@canada.vn