Canada gần đây đã công bố một chính sách mới cho phép con cái của ứng viên tham gia Chương trình lao động nước ngoài tạm thời (TFWP) đủ điều kiện xin giấy phép lao động (Work permit). Biện pháp này nhằm giảm thiểu tình trạng thiếu lao động kinh niên tại Canada, tạo nhiều cơ hội hơn cho các gia đình ở cùng nhau và hòa nhập vào cộng đồng Canada.

Theo chính sách mới, các thành viên gia đình đáp ứng các tiêu chí nhất định sẽ đủ điều kiện để được cấp giấy phép lao động. Điều này bao gồm vợ/chồng và con cái phụ thuộc của những người có giấy phép lao động đang làm công việc thuộc bất kỳ loại Đào tạo, Giáo dục, Kinh nghiệm và Trách nhiệm (TEER) nào hoặc là những người nộp đơn chính của chương trình TFWP có giấy phép lao động mở (Open Work Permit). Chương trình cũng bao gồm các thành viên gia đình của những người nộp đơn thường trú thuộc tầng lớp kinh tế có giấy phép lao động.

1uYlC KrJJFx6ojEBT3Lt1aiNi7ogQJ8E4O3DnS1tmik4JAm2

Tuy nhiên, các thành viên gia đình của người lao động làm công việc TEER 4 hoặc 5 thuộc diện lương thấp của Chương trình Công nhân Nông nghiệp Thời vụ và diện Nông nghiệp của Chương trình Lao động Nước ngoài Tạm thời (TFWP) không đủ điều kiện tại thời điểm này.

Lưu ý rằng các danh mục TEER (từ 1 đến 5) tương ứng với số lượng hoặc loại hình đào tạo, giáo dục, kinh nghiệm và trách nhiệm cần thiết để làm việc trong một nghề nghiệp:

  • TEER 0: Danh mục này bao gồm các công việc quản lý đòi hỏi trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc cao.
  • TEER 1: Nghề nghiệp trong danh mục này thường yêu cầu bằng đại học. 
  • TEER 2: Danh mục này bao gồm các công việc thường yêu cầu bằng tốt nghiệp đại học, đào tạo học nghề từ 2 năm trở lên hoặc các công việc giám sát. 
  • TEER 3: Các công việc trong danh mục này thường yêu cầu bằng tốt nghiệp đại học, thời gian đào tạo tập sự dưới 2 năm hoặc hơn 6 tháng đào tạo tại chỗ.
  • TEER 4: Những công việc trong danh mục này thường yêu cầu bằng tốt nghiệp trung học hoặc vài tuần đào tạo tại chỗ. Yêu cầu dành cho TEER 4 thường là những vị trí cấp đầu vào không yêu cầu giáo dục chuyên sâu hoặc kỹ năng chuyên môn. 
  • TEER 5: Các công việc trong danh mục này thường không yêu cầu giáo dục hoặc đào tạo chính thức và thay vào đó dựa vào các buổi trình diễn công việc ngắn hạn. Những công việc này thường liên quan đến lao động thủ công hoặc các nhiệm vụ dịch vụ cơ bản. 

Trước đây, giấy phép lao động chỉ dành cho vợ/chồng và thành viên gia đình của những người nộp đơn chính đang làm những công việc đòi hỏi kỹ năng cao. Bằng cách mở rộng giấy phép lao động cho vợ/chồng, người phụ thuộc và đối tác thông luật của TFW, Canada nhằm mục đích cải thiện sự ổn định tài chính và giúp các gia đình hòa nhập cộng đồng dễ dàng hơn, đồng thời bổ sung lực lượng lao động Canada thông qua những tài năng chưa được khai thác đã sống ở Canada.

Người ta ước tính rằng chính sách mới này sẽ cho phép gia đình của hơn 200.000 công nhân nước ngoài gia nhập lực lượng lao động của Canada.

Đủ điều kiện

Con cái của người phụ thuộc là con của chính bạn, của vợ/chồng bạn hoặc của người chung sống như vợ/chồng của bạn. Để đủ điều kiện tham gia chương trình, con bạn phải:

  • Dưới 22 tuổi; Và
  • Chưa kết hôn, và không có đối tác pháp luật chung.

Nếu đứa trẻ từ 22 tuổi trở lên đủ điều kiện là người phụ thuộc. Nếu chúng phụ thuộc vào sự hỗ trợ tài chính của cha mẹ từ trước khi bước sang tuổi 22 và không thể tự nuôi sống bản thân do tình trạng thể chất hoặc tinh thần. Các tình trạng y tế này phải tồn tại cho đến khi quá trình xử lý hoàn tất.

Đối với trẻ em đủ điều kiện về độ tuổi được thiết lập vào hoặc trước ngày 23/10/2017 thì sẽ áp dụng theo luật phụ thuộc trước đó. Những đứa trẻ đang được cha/mẹ giám hộ độc quyền vẫn phải được đưa vào đơn xin tài trợ, mặc dù có thỏa thuận bằng văn bản hoặc lệnh của tòa án cho thấy người được bảo trợ thiếu quyền giám hộ hoặc trách nhiệm. Những đứa trẻ này cũng phải vượt qua mọi cuộc kiểm tra bắt buộc về y tế, an ninh và lý lịch nếu cần.

Lưu ý: dành cho Thường trú nhân rằng hành động bao gồm con cái phụ thuộc trong đơn đăng ký của bạn sẽ cho bạn cơ hội tiềm năng bảo lãnh đứa trẻ trong tương lai với tư cách là một thành viên trong gia đình, nếu có những thay đổi về điều kiện sống hoặc nuôi dưỡng. Thường trú nhân không khai báo tất cả các thành viên gia đình trong đơn đăng ký có thể có nguy cơ mất tư cách Thường trú nhân. Do đó, những đứa trẻ được vợ/chồng hoặc bạn đời trước đó giám hộ cũng được coi là con cái phụ thuộc.

Nếu con cái phụ thuộc của TFWs muốn làm việc tại Canada, họ phải xin giấy phép lao động cùng với gia đình hoặc riêng lẻ. Họ có thể đủ điều kiện để được cấp giấy phép lao động mở nếu họ được tài trợ bởi một công dân Canada hoặc thường trú nhân, hoặc nếu họ là người lao động nước ngoài ở Canada. Tuy nhiên, nếu họ không đủ điều kiện để được cấp giấy phép lao động mở, chủ lao động của họ có thể cần phải có được Đánh giá Tác động Thị trường Lao động (LMIA) từ Cơ quan Việc làm và Phát triển Xã hội Canada (ESDC). Đánh giá này thường được yêu cầu trước khi thuê một công nhân nước ngoài cho một công việc cụ thể.

Điều quan trọng đối với trẻ em phụ thuộc muốn làm việc ở Canada là phải kiểm tra các yêu cầu về độ tuổi tối thiểu đối với loại công việc mà chúng đang tìm kiếm, và ở tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ mà chúng dự định làm việc. Ngoài ra, trong một số trường hợp, có thể cần phải khám sức khoẻ trước khi trẻ em phụ thuộc có thể làm việc tại Canada.

Chương trình Lao động Nước ngoài tạm thời

Chương trình Lao động Nước ngoài Tạm thời (TFWP) là chương trình nhập cư nhằm tạo điều kiện cho các nhà tuyển dụng ở một quốc gia có thể tuyển dụng công dân nước ngoài làm việc. 

Chương trình Lao động Nước ngoài tạm thời (TFWP) Canada là một chương trình được tạo ra bởi Chính phủ Canada. Thông qua chương trình này, các nhà tuyển dụng Canada có thể tuyển dụng người nước ngoài có thời hạn với mục đích cải thiện lực lượng lao động và năng suất của các doanh nghiệp. Chương trình công nhân nước ngoài tạm thời của Canada mang đến những người nước ngoài là công nhân nước ngoài tạm thời tại Canada.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn

https://okvip.deals/