Giới thiệu tỉnh bang British Columbia


British Columbia, tỉnh bang cực tây của Canada, đây là trung tâm của sự đa dạng văn hóa và tăng trưởng kinh tế vùng bờ tây Canada.

British Columbia là nơi tọa lạc của thành phố lớn thứ 3 của đất nước, Vancouver. British Columbia cũng là một trong những tỉnh bang đa dạng về kinh tế và văn hóa nhất của Canada. Nền kinh tế của British Columbia tập trung vào lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên với trọng tâm là lâm nghiệp và khai thác mỏ. Môi trường tự nhiên nơi đây với những khu rừng rộng lớn và khí hậu ven biển độc đáo, nổi tiếng là một trong những nơi đẹp nhất ở Canada và trên thế giới.

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP)


Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP) là chương trình nhập cư chủ lực của tỉnh bang British Columbia. Thông qua chương trình này, những người nhập cư tiềm năng với các kỹ năng và kinh nghiệm được tỉnh bang nhắm mục tiêu có thể nhận được Giấy đề cử tỉnh bang British Columbia, cho phép công dân nước ngoài đó đăng ký thường trú tại Canada. 

BCPNP chấp nhận đơn đăng ký theo 2 chương trình nhập cư chính:

 • Nhập cư diện tay nghề (bao gồm Express Entry British Columbia).
 • Nhập cư diện doanh nhân.

Các chương trình này được chia thành nhiều loại.

Nhập cư diện tay nghề

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BC PNP) diện tay nghề được chia thành các loại sau:

 • Diện người lao động tay nghề: Hạng mục này dành cho những cá nhân đã nhận được lời mời làm việc trong một ngành nghề đủ điều kiện. Người lao động phải có vài năm kinh nghiệm trong nghề nghiệp của họ.
 • Diện chuyên gia lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe: Thuộc hạng mục này bao gồm các cá nhân có kinh nghiệm và được mời làm việc với tư cách là bác sĩ,điều dưỡng, điều dưỡng tâm lý hoặc các chuyên gia y tế. Bạn phải có một lời mời làm việc đủ điều kiện thuộc 1trong 11 ngành nghề đủ điều kiện.
 • Diện sinh viên quốc tế tốt nghiệp: Hạng mục này dành cho những cá nhân đã tốt nghiệp từ một trường đại học hoặc cao đẳng đủ điều kiện của Canada trong 3 năm gần nhất. Bạn phải nhận được lời mời làm việc từ nhà tuyển dụng British Columbia để đủ điều kiện theo danh mục này.
 • Diện sinh viên quốc tế tốt nghiệp hệ sau đại học: Hạng mục này dành cho sinh viên tốt nghiệp với bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ từ một cơ sở giáo dục đủ điều kiện ở British Columbia trong các chương trình nghiên cứu khoa học tự nhiên, ứng dụng hoặc sức khỏe. Không có lời mời làm việc nào được yêu cầu để nộp đơn theo danh mục này.
 • Diện trình độ sơ cấp và bán chuyên nghiệp: Người lao động ở một số vị trí sơ cấp hoặc bán chuyên nghiệp nhất định trong ngành du lịch, khách sạn, chế biến thực phẩm hoặc vận tải đường dài hoặc những người ở các vị trí sơ cấp hoặc bán nghiệp sống và làm việc trong khu vực phát triển Đông Bắc của tỉnh bang British Columbia, có thể đủ điều kiện để nhập cư thông qua chương trình này.

Express Entry British Columbia

Express Entry BC sử dụng hệ thống Express Entry của chính phủ liên bang, cho phép những người nộp đơn được ưu tiên xử lý đơn xin tham gia Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BC PNP) của họ và trong trường hợp họ được đề cử, Express Entry sẽ xử lý đơn xin thường trú của họ.

Các tiểu mục chương trình có thể được xử lý thông qua Express Entry British Columbia:

 • Diện người lao động tay nghề.
 • Diện chuyên gia lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe.
 • Diện sinh viên quốc tế tốt nghiệp.
 • Diện sinh viên quốc tế tốt nghiệp hệ sau đại học.

Tìm hiểu thêm yêu cầu chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia diện tay nghề.

Hệ thống đăng ký nhập cư diện tay nghề (SIRS)

Vào ngày 27/1/2016, chính phủ British Columbia đã công bố Hệ thống đăng ký nhập cư diện tay nghề (SIRS) cho Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BC PNP).

Hệ thống dựa trên điểm này cung cấp cho các ứng viên điểm đăng ký để xác định xem họ có thể được mời nộp hồ sơ hay không. Điểm dựa trên một số yếu tố, chẳng hạn như trình độ học vấn, số năm kinh nghiệm làm việc và lời mời làm việc tại British Columbia, các yếu tố phản ánh khả năng thành công tại thị trường lao động và đóng góp vào nền kinh tế của tỉnh bang.

Nhập cư diện doanh nhân

Những cá nhân có ý định định cư và đầu tư vào British Columbia có thể đủ điều kiện để định cư Canada theo diện nhập cư này. Chương trình này được chia thành 2 tiểu mục:

 • Diện nhập cư dành cho doanh nhân: Hạng mục này dành cho các nhà quản lý cấp cao hoặc chủ doanh nghiệp có ý định đầu tư tiền vào một doanh nghiệp tại British Columbia.
 • Diện nhập cư tại các vùng đô thị nhỏ dành cho doanh nhân (Thí điểm): Chương trình này dành cho các doanh nhân quốc tế muốn thành lập một doanh nghiệp mới trong một cộng đồng dân cư nhỏ tại British Columbia.
 • Diện dự án chiến lược: Thông qua hạng mục này, các công ty do nước ngoài kiểm soát có thể thiết lập hoạt động tại British Columbia. Có thể đề cử tối đa 5 nhân sự quản lý, chuyên môn, kỹ thuật chủ chốt người nước ngoài về thường trú tại tỉnh bang.

Tìm hiểu thêm về chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP) trên website Chính phủ tại đây.