Giới thiệu tỉnh bang New Brunswick


New Brunswick là một trong những tỉnh bang hàng hải nằm ờ vùng đông nam Canada. New Brunswick là tỉnh bang song ngữ chính thức duy nhất ở Canada, với khoảng 30% dân số chọn tiếng Pháp là ngôn ngữ đầu tiên của mình. New Brunswick là nơi tọa lạc của các thành phố lớn như Fredericton, MonctonSaint John.

Chương trình đề cử tỉnh bang New Brunswick (NBPNP)


Thông qua Chương trình đề cử tỉnh bang New Brunswick (NBPNP), những người nhập cư tiềm năng với khả năng và kinh nghiệm mà tỉnh bang chọn làm đối tượng nhận được chứng chỉ đề cử tỉnh bang New Brunswick. Với sự đề cử này, người nước ngoài có thể nộp đơn xin thường trú nhân Canada.

Chương trình thị trường lao động Express Entry

Chương trình này cho phép Chương trình đề cử tỉnh bang New Brunswick (NBPNP) sử dụng hệ thống Express Entry của liên bang để đáp ứng nhu cầu về dân số và thị trường lao động cụ thể của New Brunswick. Chương trình này hoạt động theo mô hình Bày tỏ nguyện vọng (EOI).

Chương trình diện tay nghề hỗ trợ bởi chủ lao động

New Brunswick chấp nhận các đơn xin việc thuộc danh mục này từ những cá nhân đã nhận được lời mời làm việc toàn thời gian, lâu dài từ nhà tuyển dụng tại New Brunswick.

Chương trình nhập cư diện doanh nhân là sinh viên quốc tế

New Brunswick chấp nhận đơn đăng ký theo diện này từ những cá nhân đã tốt nghiệp từ một cơ sở giáo dục được công nhận ở New Brunswick và sẽ thành lập hoặc mua lại một doanh nghiệp trong tỉnh bang.

Chương trình nhập cư diện doanh nhân

New Brunswick chấp nhận các đơn đăng ký thuộc danh mục này từ những cá nhân có kế hoạch sở hữu và quản lý một doanh nghiệp ở New Brunswick. Các ứng viên phải đầu tư tiền vào doanh nghiệp.

Chương trình nhập cư kết nối kế thừa

Chương trình nhập cư kết nối kế thừa là một chương trình nhập cư thí điểm mới ở New Brunswick nhằm mục đích kết nối người nhập cư với các doanh nghiệp đã thành lập trong tỉnh bang.

Chương trình thí điểm nhập cư Đại Tây Dương 

New Brunswick là 1 trong 4 tỉnh bang Đại Tây Dương tham gia với Chính phủ Canada để tuyển dụng lao động nước ngoài nhằm đáp ứng tình trạng thiếu hụt của thị trường lao động ở Đại Tây Dương Canada. Công dân nước ngoài muốn tham gia Chương trình nhập cư thí điểm Đại Tây Dương có thể đang cư trú ở nước ngoài hoặc tạm trú tại Canada vào thời điểm nộp đơn. 

Tất cả các ứng viên tham gia chương trình phải có lời mời làm việc từ một nhà tuyển dụng được chỉ định đã đáp ứng các yêu cầu của chương trình.

Tìm hiểu thêm về chương trình đề cử tỉnh bang New Brunswick (NBPNP) trên website chính phủ tại đây.