Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) phân bổ số lượng nhập cư

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) phân bổ số lượng nhập cư 1

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) đã phát hành hơn 8.000 đề cử cho các ứng cử viên nhập cư trong năm nay, nhiều hơn số lượng mà tỉnh bang dự kiến ban đầu.

Chính phủ liên bang ban đầu đã phân bổ 7.600 đề cử tỉnh bang riêng cho Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) trong số 61.000 đề cử dự kiến theo kế hoạch được thông qua trong Kế hoạch nhập cư của Canada trong giai đoạn 2020 – 2022.

Nhưng, Ontario đã kết thúc năm nay với 8.050 đề cử thành công trên tất cả các tiểu mục chương trình, trong đó có 400 đề cử bổ sung mà tỉnh bang đã nhận được thông qua việc tái phân bổ trong năm, và 50 ngành nghề có kỹ năng trung bình thuộc NOC nhóm C.

Tất cả các hồ sơ nhập cư mới và những hồ sơ đang trong quá trình xử lý sẽ được xem xét theo phân bổ đề cử năm 2021. Phân bổ của Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) cho năm 2021 vẫn chưa được công bố, nhưng chúng tôi biết rằng PNP dự kiến sẽ thu hút hơn 80.800 người nhập cư trong 3 năm tới, theo kế hoạch nhập cư mới giai đoạn 2021 – 2023.

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) đã tổ chức công bố kết quả đợt cuối cùng trong năm nay vào ngày 15 tháng 12 năm 2020. Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario đã công bố kết quả lĩnh vực công nghệ và cấp 668 lời mời cho các ứng viên Express Entry, những ứng viên này có kinh nghiệm làm việc trong một số ngành công nghệ nhất định. Cùng ngày, Ontario đã mời 19 người nộp đơn theo Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) diện doanh nhân.

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) phân bổ số lượng nhập cư 2

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) ra mắt hệ thống EOI vào năm 2021

Tiểu mục lời mời làm việc của Ontario hiện đang hoạt động trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước, tuy nhiên điều này đã gây ra nhiều vấn đề cho tỉnh bang và các ứng viên tiềm năng trong quá khứ. 

Điều gì xảy ra là, Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) sẽ thông báo khi nào các cổng thông tin đăng ký sẽ mở ra. Ứng viên tràn ngập hệ thống đang cố gắng gửi hồ sơ của họ. Sau đó, cổng trực tuyến sẽ đóng lại trong vòng vài phút, hoặc hệ thống bị hỏng.

Ví dụ gần đây nhất về điều này xảy ra vào cuối tháng 11. Ontario đã mở cửa sổ đăng ký Diện lời mời làm việc dành cho sinh viên quốc tế, nhưng đã đóng lại do các vấn đề kỹ thuật. Sau đó, Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) xác nhận rằng 1.426 người đăng ký đã đăng ký trong thời gian cổng thông tin mở ra và họ sẽ liên hệ với những người nhận được thông báo lỗi khi gửi hồ sơ của họ.

Vì mô hình này không phù hợp với tỉnh bang hoặc các ứng cử viên, Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) thông báo rằng vào đầu năm 2021, họ sẽ khởi chạy hệ thống Bày tỏ nguyện vọng (EOI). Các tỉnh bang khác, như Manitoba và Saskatchewan, đã có hệ thống EOI để quản lý lượng đơn đăng ký.

Các ứng viên tiềm năng sẽ được cho điểm dựa trên hồ sơ EOI của họ. Điểm sẽ được phân bổ dựa trên các yếu tố khác nhau như trình độ học vấn và khả năng ngôn ngữ. Ontario sau đó sẽ đưa ra lời mời cho những ứng viên có điểm số cao nhất để nộp đơn xin đề cử tỉnh bang.

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) phân bổ số lượng nhập cư 3

Các loại chương trình nhập cư mà Ontario đang xem xét xây dựng hệ thống EOI bao gồm:

  • Lời mời làm việc: Người lao động nước ngoài, Sinh viên quốc tế, Người lao động theo yêu cầu.
  • Tốt nghiệp thạc sỹ.
  • Tốt nghiệp tiến sỹ.

Hệ thống mới sẽ cho phép Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) tổ chức các đợt công bố kết quả tổng quát và có mục tiêu, tùy thuộc vào nhu cầu của họ. Đây đã là những gì Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) thực hiện thông qua diện ưu tiên nguồn nhân lực.

Tỉnh bang dự kiến sẽ ra mắt hệ thống mới EOI vào đầu năm 2021.

Tìm hiểu thêm về Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) trên website của Chính phủ tại đây.