Ontario là tỉnh bang đông dân nhất của Canada, gần 40% người Canada sống tại Ontario. Ontario cũng là nơi có thủ đô Ottawa của Canada và thành phố lớn nhất Canada là Toronto. Về nhiều mặt, Ontario là trung tâm của đời sống kinh tế, xã hội và chính trị của Canada.

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) là chương trình nhập cư chủ lực của tỉnh bang này. Thông qua chương trình này, những người nhập cư tương lai với các kỹ năng và kinh nghiệm mà tỉnh bang cần có thể nhận được đề cử của tỉnh bang Ontario.

Diện ưu tiên nguồn nhân lực


Diện ưu tiên nguồn nhân lực của Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) bao gồm 5 tiểu mục và phân thành 2 loại: Express Entry và sinh viên quốc tế.

Ontario Express Entry

Các diện thuộc Express Entry của Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) phù hợp với hệ thống Express Entry của chính phủ liên bang. Các ứng viên chỉ có thể đăng ký các tiểu mục chương trình này nếu họ có hồ sơ Express Entry và nếu họ đã nhận được lời mời đăng ký đề cử tỉnh bang.

Ontario Express Entry ưu tiên nguồn nhân lực

Diện này cho phép Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) đề cử những cá nhân đủ điều kiện tham gia Express Entry của liên bang  và những người có trình độ học vấn cần thiết, kinh nghiệm làm việc, khả năng ngôn ngữ và các đặc điểm khác để hòa nhập vào thị trường lao động của Ontario.

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) cũng sử dụng diện ưu tiên vốn con người để công bố kết quả các chương trình công nghệ. Kết quả chương trình này thường dành cho các ứng viên Express Entry có kinh nghiệm làm việc trong 6 ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghệ.

Diện tay nghề nói tiếng Pháp

Diện này cho phép Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) đề cử các ứng viên Express Entry có khả năng nói tiếng Pháp cũng như khả năng tiếng Anh tốt. Ngoài ra, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, khả năng ngôn ngữ và các đặc điểm khác có thể giúp họ hòa nhập vào thị trường lao động và cộng đồng của Ontario.

Diện tay nghề nhóm thợ

Diện tay nghề nhóm thợ của Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) hướng đến các đối tượng có kinh nghiệm làm việc liên tục hoặc gần đây tại Ontario.

Sinh viên quốc tế

Hai diện sinh viên quốc tế của Ontario hướng đến các đối tượng là sinh viên quốc tế gần đây đã lấy bằng thạc sỹ hoặc tiến sỹ từ một trường đại học đủ điều kiện của Ontario. 

Diện Thạc sĩ

Diện này nhắm mục tiêu đến những cá nhân đã tốt nghiệp thạc sỹ từ một trường đại học đủ điều kiện của Ontario. Không yêu cầu phải có mời làm việc.

Diện Tiến sỹ

Diện này nhắm mục tiêu đến những cá nhân đã tốt nghiệp tiến sỹ từ một trường đại học đủ điều kiện của Ontario. Không yêu cầu phải có mời làm việc.

Diện lời mời làm việc


Thông qua các diện tay nghề và sinh viên quốc tế, các nhà tuyển dụng Ontario có thể đề cử người lao động nước ngoài hoặc sinh viên quốc tế với lời mời làm việc đủ điều kiện tại Ontario. Ứng viên tiềm năng có thể đang sống ở nước ngoài hoặc ở Canada vào thời điểm nộp đơn.

Diện tay nghề 

Diện này cung cấp cho người lao động nước ngoài lời mời làm việc trong một ngành nghề ở Phân loại ngành nghề quốc gia (NOC) O, A, B ở Ontario.

Diện sinh viên quốc tế

Diện này hỗ trợ sinh viên quốc tế nhận được lời mời làm việc tại Ontario để làm việc và định cư với tư cách là thường trú nhân tại tỉnh bang. 

Diện lao động theo yêu cầu

Diện này hướng đến các đối tượng là người lao động nước ngoài với lời mời làm việc trong các ngành nghề có nhu cầu cụ thể, chẳng hạn như nông nghiệp hoặc xây dựng, thường là những ngành nghề thiếu hụt lao động tại Ontario.

Diện doanh nhân


Diện này được thiết kế để thu hút những cá nhân đang tìm cách thực hiện một sáng kiến ​​kinh doanh mới hoặc mua lại một doanh nghiệp hiện có ở Ontario. Những người nộp đơn thành công sẽ nhận được thư hỗ trợ giấy phép làm việc tạm thời và dựa trên thỏa thuận thực hiện để thành lập doanh nghiệp ở Ontario. Nếu các thỏa thuận đầu tư và tạo việc làm nêu trong thỏa thuận thực hiện được tuân thủ, các doanh nhân sẽ có cơ hội được đề cử làm thường trú nhân Canada.