Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan mời 535 ứng viên nhập cư

Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan mời 535 ứng viên nhập cư

Tỉnh đã mời các ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở một trong 81 ngành nghề cần thiết

Một cuộc rút thăm mới được tổ chức bởi Saskatchewan vào ngày 24 tháng 9 đã mời 535 ứng viên nhập cư nộp đơn xin thường trú.

Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) gửi giấy mời cho các ứng viên trong Entry Express và Nghề nghiệp thuộc diện cần thiết.

SINP đã mời 2.740 ứng viên Nghề nghiệp theo Yêu cầu trong năm nay. Cùng với 2.245 ứng viên được mời đăng ký đề cử cấp tỉnh thông qua tiểu mục Saskatchewan Express Entry, tổng số thư mời được cấp vào năm 2020 hiện chỉ còn dưới 5.000.

Để được chọn, các ứng viên cần phải nộp hồ sơ  Bày tỏ sự quan tâm (EOI) với SINP.

SINP sử dụng hệ thống EOI để mời các ứng cử viên nhập cư có tiềm năng phát triển mạnh ở tỉnh nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh để thường trú.

Các ứng viên quan tâm phải tạo hồ sơ EOI và chứng minh năng lực của họ để ổn định cuộc sống ở Saskatchewan bằng cách liệt kê kinh nghiệm làm việc, giáo dục, khả năng ngôn ngữ, tuổi tác và mối quan hệ của họ với tỉnh bang.

SINP sử dụng năm yếu tố này để đánh giá các ứng viên và cho họ điểm 100 trên thang điểm công nhân lành nghề quốc tế  .

Các ứng cử viên đạt điểm cao nhất sau đó sẽ được nhận thư mời nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh cho việc thường trú tại Canada.

Điểm tối thiểu được yêu cầu trong lễ rút thăm ngày 24 tháng 9 là 82 cho cả hai hạng mục phụ.

Không cần lời mời làm việc để nhận được lời mời từ Saskatchewan. Tuy nhiên, các ứng viên cần có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong một nghề có kỹ năng đủ điều kiện liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của họ.

Các ứng cử viên được mời trong cả hai hạng mục cũng có Đánh giá Chứng chỉ Giáo dục, cho biết mức độ so sánh bằng cấp, văn bằng và chứng chỉ của người nước ngoài với chứng chỉ của Canada.

Danh mục phụ Express Entry

Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan mời 535 ứng viên nhập cư

Trong lần gửi giấy mời mới nhất, Saskatchewan đã phát hành 278 lời mời cho các ứng viên có hồ sơ trong nhóm Express Entry liên bang.

Các chương trình nhập cư tiểu mục bang Saskatchewan được liên kết với hệ thống Express Entry thuộc liên bang, trong đó quản lý hồ sơ của các ứng cử viên cho ba của chương trình nhập cư kinh tế chính của Canada theo diện lành nghề liên bang, diện tay nghề cao liên bang và diện kinh nghiệm Canada

Nếu các ứng cử viên trong nhóm Express Entry liên bang cũng điền vào EOI cho Saskatchewan và họ đạt 82 điểm trên Bảng đánh giá điểm của SINP, họ có thể đã được chọn trong đợt rút thăm ngày 24 tháng 9.

Các ứng viên Express Entry nộp đơn và nhận được đề cử cấp tỉnh từ tỉnh Saskatchewan được tặng thêm 600 điểm vào điểm Hệ thống Xếp hạng Toàn diện  (CRS) của họ ở cấp liên bang và được đảm bảo một cách hiệu quả về lời mời đăng ký thường trú tại Canada.

Danh mục phụ Nghề nghiệp theo yêu cầu

Danh mục phụ Nghề nghiệp theo Yêu cầu dành cho các ứng viên nhập cư không có hồ sơ Express Entry liên bang.

Đã có 257 ứng cử viên Nghề nghiệp theo Yêu cầu được mời đăng ký đề cử cấp tỉnh và giống như hạng mục phụ Express Entry, các ứng cử viên cần có số điểm cấp tỉnh là 82 để được chọn.

Lễ bốc thăm ngày 24 tháng 9 đã đưa ra lời mời cho các ứng viên trong 81 nghề nghiệp bao gồm quản lý cấp cao, đại diện bán hàng và vận hành máy móc cùng những người khác.