Chính phủ Canada đã thông báo dánh sách 11 cộng đồng tại Canada được chọn tham gia Chương trình nhập cư thí điểm nông thôn và phía Bắc (RNIP).

Chương trình nhập cư thí điểm nông thôn và phía Bắc (RNIP) được đề xuất để giúp các vùng sâu xa nhỏ hơn và cộng đồng nông thôn thu hút lao động nước ngoài ở nhiều cấp trình độ, kỹ năng khác nhau và cung cấp cho họ nơi thường trú.

Lực lượng lao động tại các cộng đồng nông thôn của Canada có hơn 4 triệu người Canada và chiếm gần 30% GDP quốc gia, theo số liệu do Bộ Di trú, tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cung cấp.

Mục tiêu của Chương trình nhập cư thí điểm nông thôn và phía Bắc (RNIP) là giúp các cộng đồng này ngăn chặn tình trạng thiếu lao động trong thị trường lao động địa phương do tỷ lệ sinh giảm, tỷ lệ nghỉ hưu tăng và sự di cư của thanh niên đến các khu vực đông dân hơn ở Canada.

11 cộng đồng được chỉ định tham gia Chương trình nhập cư thí điểm nông thôn và phía Bắc (RNIP) đã được lên danh sách 14/6/2019. Các cộng đồng này được đặt tại Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta và British Columbia, Ontario.

Chương trình nhập cư thí điểm nông thôn và phía Bắc (RNIP) chỉ định 11 cộng đồng tham gia 1

Các cộng đồng tham gia Chương trình nhập cư thí điểm nông thôn và phía Bắc (RNIP)

Alberta

British Columbia

Manitoba

Ontario

Saskatchewan

IRCC cho biết 11 cộng đồng đã được lựa chọn dựa trên nhu cầu kinh tế của họ và sự hiện diện của các nguồn lực và đối tác cộng đồng để quản lý thí điểm, và sẽ đóng vai trò lập bảng kế hoạch chi tiết cho nhưng khu vực còn lại của đất nước.

Mỗi cộng đồng sẽ làm việc với một tổ chức phát triển kinh tế địa phương để tuyển dụng và đánh giá các ứng cử viên nhập cư dựa trên nhu cầu kinh tế địa phương và cơ hội việc làm và chứng thực các ứng cử viên được chọn cho thường trú.

Các cộng đồng được chọn có thể ở vị trí để bắt đầu xác định các ứng cử viên nhập cư sớm nhất là vào mùa thu này và những người được chọn dự kiến ​​sẽ bắt đầu đến Canada 2020.

IRCC cho biết các tiêu chí liên bang nêu rõ ai sẽ đủ điều kiện nộp đơn vào thí điểm sẽ được cung cấp vào cuối năm 2019.

Điều kiện tham gia Chương trình nhập cư thí điểm nông thôn và phía Bắc (RNIP)

Để được xem xét cho Chương trình định cư thí điểm nông thôn và phía Bắc (RNIP), các ứng viên tiềm năng phải đáp ứng các tiêu chí chung liên bang cũng như các yêu cầu được thiết lập bởi cộng đồng cụ thể nơi ứng viên mong muốn định cư lâu dài.

Chương trình nhập cư thí điểm nông thôn và phía Bắc (RNIP) chỉ định 11 cộng đồng tham gia 2

Các tiêu chí chung của liên bang Chương trình định cư thí điểm nông thôn và phía Bắc (RNIP) bao gồm:

  • Có đề nghị từ 1 trong những cộng đồng được chỉ định.
  • Có 1 năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong 3 năm qua (tối thiểu 1.560 giờ) hoặc đã tốt nghiệp từ một tổ chức sau trung học trong cộng đồng.
  • Có 1 lời mời làm việc tại một trong những cộng đồng được chỉ định.
  • Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ ngôn ngữ tương ứng với nhóm ngành nghề (NOC) có lời mời làm việc.
  • Có đủ tiền để nuôi sống bản thân và hỗ trợ gia đình trong giai đoạn đầu.
  • Có ý định ổn định cuộc sống lâu dài trong cộng đồng.

Ngoài ra, ứng viên còn phải đáp ứng một số khuyến nghị của cộng đồng như đáp ứng nhu cầu lao động của cộng đồng, có mối quan hệ với cộng đồng…

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0967.998.998
Email: canadaplaza@canada.vn