Bước đầu tiên trong chương trình nhập cư diện tay nghề liên bang là đăng ký hồ sơ vào hệ thống Express Entry.

Dựa trên thông tin do các ứng viên cung cấp, danh sách các ứng viên thuộc diện tay nghề liên bang sẽ được đánh giá và cho điểm theo Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS).

Theo định kỳ, Chính phủ Canada công bố kết quả và gửi lời mời nộp hồ sơ (ITA) cho các ứng viên được xếp hạng cao nhất trong danh sách Express Entry và công bố điểm số CRS tối thiểu cho mỗi đợt. Điểm CRS không cố định và các ứng viên có thể thực hiện một số công việc nhằm cải thiện số điểm của mình.

Điều kiện tham gia


Người lao động nước ngoài có thể bắt đầu quá trình nhập cư theo Chương trình nhập cư diện tay nghề liên bang bằng cách xác định liệu họ có đáp ứng các điều kiện tối thiểu của chương trình hay không. Các yêu cầu tối thiểu bao gồm:

  • Một năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian (hoặc tương đương) được trả lương trong 10 năm tại một lĩnh vực nghề nghiệp được phân loại theo hệ thống phân loại ngành nghề quốc gia (NOC) thuộc cấp độ 0, A hoặc B.
  • Trình độ ngôn ngữ xác định tương đương với Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) cấp độ 7 bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp trên tất cả các kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết).
  • Chứng chỉ giáo dục đào tạo tại Canada (chứng chỉ hoặc bằng cấp) hoặc một báo cáo đánh giá bằng cấp nước ngoài (ECA).

IRCC xác định khả năng của ứng viên thuộc chương trình nhập cư diện tay nghề liên bang dựa trên một hệ thống điểm duy nhất. Tuy nhiên, chỉ những ứng viên được xếp hạng cao nhất trong dánh sách Express Entry mới được phát thư mời đăng ký nộp hồ sơ để trở thành thường trú nhân tại Canada. 

Các ứng viên trong nhóm Express Entry, bao gồm cả các ứng viên thuộc chương trình diện tay nghề chuyên môn và chương trình dành cho diện có kinh nghiệm tại Canada, đều được đánh giá, cho điểm và xếp hạng dựa trên hệ thống CRS. 

Để đủ điều kiện nộp đơn theo chương trình nhập cư diện tay nghề liên bang, các ứng viên tiềm năng phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về công việc, khả năng ngôn ngữ, học vấn và đạt được ít nhất 67 điểm trên tối đa 100 điểm của chương trình

Hệ thống bao gồm các yếu tố lựa chọn của chương trình sẽ đánh giá các ứng viên dựa trên các yếu tố bao gồm tuổi tác, học vấn, kinh nghiệm làm việc, việc làm được sắp xếp, khả năng ngôn ngữ và khả năng thích ứng.

Yếu tố lựa chọn


Các yếu tố lựa chọn của chương trình nhập cư diện tay nghề liên bang được liệt kê dưới đây:

Các yếu tố

Điểm

Học vấn

Tối đa 25 điểm

Trình độ ngôn ngữ

Tối đa 28 điểm

Kinh nghiệm làm việc

Tối đa 15 điểm

Tuổi tác

Tối đa 12 điểm

Sắp xếp việc làm

Tối đa 10 điểm

Khả năng thích ứng

Tối đa 10 điểm

Chi phí ổn định cuộc sống


Nếu được mời nộp hồ sơ, người lao động nước ngoài phải chứng minh rằng họ có đủ điều kiện tài chính để ổn định cuộc sống tại Canada cùng với các thành viên gia đình. Chi phí ổn định cuộc sống không cần chứng minh đối với những người đang làm việc hợp pháp tại Canada hoặc những người đã được sắp xếp công việc.

Kiểm tra y tế


IRCC khuyến khích các ứng viên chương trình nhập cư diện tay nghề liên bang và những người phụ thuộc của họ hoàn thành kiểm tra y tế ngay khi ITA được ban hành. Kết quả kiểm tra y tế phải có giá trị tại thời điểm nộp đơn xin thường trú đến khi nhập cảnh Canada. Người nộp đơn cũng phải nộp giấy lý lịch tư pháp là một phần của quy trình nhập cư Canada để chứng minh rằng họ được chấp nhận vào Canada. 

Thời gian xử lý


IRCC đặt mục tiêu xử lý hồ sơ thuộc chương trình nhập cư diện tay nghề liên bang hoàn chỉnh trong vòng 6 tháng.

Chi phí xử lý


Bảng dưới đây phác thảo chi phí xử lý cho chương trình nhập cư diện tay nghề liên bang:

Hạng mục

Số tiền

Người nộp đơn chính ($550 phí xử lý hồ sơ + $490 quyền thường trú)

$1,040

Người phối ngẫu hoặc người sống chung hợp pháp (chi phí xử lý $550 + $490 quyền thường trú)

$1,040

Con cái phụ thuộc của người nộp đơn chính dưới 22 tuổi và không phải là vợ/chồng hoặc người sống chung hợp pháp, hoặc 22 tuổi trở lên không thể nuôi sống bản thân kể từ trước 22 tuổi, do thể chất hoặc tình trạng hiện tại.

$150 mỗi đứa trẻ 

*Lệ phí được liệt kê bằng Đô la Canada. 

Người lao động diện tay nghề Quebec


Người lao động nước ngoài quan tâm đến việc xin thường trú theo chương trình nhập cư diện tay nghề liên bang phải có ý định sống bên ngoài tỉnh bang Quebec.

Chính phủ Quebec điều hành hệ thống nhập cư riêng biệt ngoài hệ thống Express Entry của liên bang và yêu cầu những người lao động phải xin Giấy chứng chỉ lựa chọn dànhh cho nhập cư Quebec (CSQ).

Tìm hiểu thêm về chương trình tay nghề liên bang (FSWP) trên website Chính phủ tại đây.