CIC News đã nhận được một văn bản thông báo của IRCC cung cấp thông tin về Chương trình Thí điểm lấy quốc tịch thành hộ chiếu. Thông qua chương trình thí điểm, Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) sẽ mời 100 người xin cấp quốc tịch nộp đơn xin hộ chiếu trong quá trình xử lý quốc tịch.

Chương trình Thí điểm triển khai một mẫu đơn xin cấp hộ chiếu mới, hợp lý hóa sử dụng thông tin đã được thu thập bởi chương trình công dân. Sau khi các đơn đăng ký được xử lý, hộ chiếu sẽ được IRCC in ra để chuyển hướng lưu lượng truy cập từ các văn phòng Việc làm và Phát triển Xã hội Canada (ESDC).

IRCC hy vọng sẽ đơn giản hóa quy trình đăng ký hộ chiếu để mở đường cho một mô hình tích hợp trong tương lai.

Một số lời mời đã được gửi qua email cho các ứng viên đủ điều kiện. Những email này cung cấp thông tin về việc nộp đơn xin cấp hộ chiếu, các tài liệu cần thiết khác và nơi gửi đơn. Sau khi người nộp đơn hoàn thành Lời tuyên thệ nhập tịch và IRCC nhận được đơn xin cấp hộ chiếu, hộ chiếu sẽ được xử lý trong vòng 20 ngày làm việc.

Bối cảnh của Chương trình Thí điểm

Mục tiêu của chương trình là xác định tính khả thi của việc liên kết các chương trình quốc tịch và hộ chiếu. IRCC có kế hoạch đào tạo nhân viên công dân của IRCC về lĩnh vực kinh doanh hộ chiếu để giúp giảm áp lực gia hạn hộ chiếu và cho phép những người Canada mới tiếp cận hộ chiếu Canada một cách hợp lý.

sQcysVFdh7JDeQSvDQ q4ptKHnBzPgn GFstGgMI z22UKFqD5efRLQuvSis KYEPiw5rNTiiBOJ3o8yAV78qzYME0lxwm TMX5PYX9gVnUCSVNe2dZetCwVFZ43vdscEkF 3oagLlRXaiwACvpl748

Vào năm 2022, cả hai chương trình cấp quốc tịch và hộ chiếu đều có thời gian xử lý kéo dài, khiến cả hai chương trình không đáp ứng được các tiêu chuẩn dịch vụ đã thiết lập. Mặc dù đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc giảm lượng hồ sơ đăng ký, nhưng những công dân mới là những người gặp phải sự chậm trễ trong cả hai chương trình.

Kết quả thí điểm sẽ được đánh giá để có thể phát triển mô hình hộ chiếu và quốc tịch tích hợp. Các đề xuất về việc triển khai rộng rãi hơn sẽ được đưa ra vào cuối tháng 12/2023.

Tiêu chí đủ điều kiện nhập quốc tịch Canada là gì?

Để đủ điều kiện nhập quốc tịch Canada , bạn cần đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Là thường trú nhân
  • Đáp ứng đủ các yêu cầu hiện diện thực tế của Canada
  • Nộp thuế của bạn (nếu cần)
  • Vượt qua bài kiểm tra quốc tịch Canada (nếu bạn trong độ tuổi từ 18-54)
  • Chứng minh kỹ năng ngôn ngữ của bạn (nếu bạn trong độ tuổi 18-54)
0MOczEeBAhSb0GX1b 2Kb1yKVumdKBzRMqOhMa3XSRdIdZ6Ed Q47tULj3XvBOzKTWewVKK MfypvcTlIt PiCCf3rJQtMpQYVqSoJRmhFGFMZ1o1GBjDtBdE3iHWXdfzMFes9tP215 LnDQd H3w2s

Để đáp ứng các yêu cầu về sự hiện diện thực tế của Canada, bạn phải sống ở Canada trong 3 năm qua trong vòng 5 năm qua trước khi đăng ký quốc tịch.

Nếu bạn đã sống ở Canada với tư cách là cư dân tạm thời hoặc người được bảo vệ trước khi trở thành thường trú nhân, bạn có thể sử dụng một phần thời gian đó để đáp ứng yêu cầu hiện diện thực tế của mình. Mỗi ngày bạn ở Canada với tư cách là cư dân tạm thời hoặc người được bảo vệ trong năm năm qua có thể được tính là nửa ngày. Bạn có thể sử dụng tối đa 365 ngày với tư cách là người cư trú tạm thời hoặc người được bảo vệ theo yêu cầu hiện diện thực tế của bạn.

Những ứng viên hoàn thành bài kiểm tra quốc tịch và phỏng vấn sẽ được mời tham dự một buổi lễ nhập tịch . Tại buổi lễ, người nộp đơn được yêu cầu hát quốc ca Canada và đọc Lời tuyên thệ nhập tịch Canada bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp trước một thẩm phán. Sau khi hoàn thành, họ sẽ được cấp quốc tịch Canada.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn

https://okvip.deals/