Chương trình thí điểm nhập cư lĩnh vực nông nghiệp thực phẩm (Agri-Food Immigration Pilot – AFIP) là một chương trình nhập cư thử nghiệm của chính phủ Canada. Chương trình chấp nhận đơn đăng ký kể từ ngày 15/05/2020 đến ngày 14/05/2023. 

Chương trình thí điểm nhập cư lĩnh vực nông nghiệp thực phẩm (AFIP) lên kế hoạch chào đón có 2.750 người nhập cư mỗi năm. Vào thời điểm này, chương trình này sẽ chủ yếu nhắm vào đối tượng những người đã ở Canada do hạn chế về nhập cảnh của chính phủ.

Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm là một thành phần quan trọng của nền kinh tế Canada và đóng góp hơn $110 tỷ mỗi năm cho GDP của đất nước.

Để thu hút và giữ chân những người lao động cần thiết nhằm duy trì và tăng sản lượng sản xuất, chính phủ Canada đã giới thiệu Chương trình thí điểm nhập cư lĩnh vực nông nghiệp thực phẩm (AFIP), thử nghiệm trong 3 năm để tạo điều kiện cho người lao động nước ngoài trở thành thường trú nhân.

Ngành nghề tham gia Chương trình thí điểm nhập cư lĩnh vực nông nghiệp thực phẩm (AFIP)

Các ngành nghề đủ điều kiện để tham gia Chương trình thí điểm nhập cư lĩnh vực nông nghiệp thực phẩm (AFIP) bao gồm:

 • Chế biến thịt:
  • Bán lẻ.
  • Bán thịt công nghiệp.
  • Chế biến thực phẩm.
 • Thu hoạch để sản xuất nấm và sản xuất cây trồng trong nhà kính.
 • Làm việc trong nông trại để sản xuất nấm quanh năm, sản xuất cây trồng trong nhà kính hoặc chăn nuôi.
 • Giám sát nông trại trong lĩnh vực chăn nuôi, chuyên ngành chế biến thịt, sản xuất nấm quanh năm, sản xuất cây trồng trong nhà kính.
Chương trình thí điểm nhập cư lĩnh vực nông nghiệp thực phẩm (AFIP) 1

Yêu cầu Chương trình thí điểm nhập cư lĩnh vực nông nghiệp thực phẩm (AFIP)

Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các ngành nghề trên cũng phải đáp ứng các yêu cầu và điều kiện sau đây để được xem xét thường trú tại Canada theo Chương trình thí điểm nhập cư lĩnh vực nông nghiệp thực phẩm (AFIP).

 • 12 tháng kinh nghiệm làm việc toàn thời gian, không theo mùa vụ tại Canada trong Chương trình làm việc tạm thời dành cho người nước ngoài ở một trong những ngành nghề đủ điều kiện.
 • Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada CLB quy đổi tương đương cấp độ 4.
 • Trình độ học vấn tương đương với giáo dục trung học hoặc cao hơn.
 • Lời mời làm việc toàn thời gian, không xác định thời hạn, không theo mùa vụ ở Canada, bên ngoài Quebec, múc lương bằng hoặc cao hơn mức lượng hiện tại.

LMIA 2 năm cho nhà tuyển dụng

Chủ lao động đủ điều kiện trong lĩnh vực chế biến thịt sử dụng Chương trình thí điểm nhập cư lĩnh vực nông nghiệp thực phẩm (AFIP) sẽ được ban hành Giấy phép thuê lao động nước ngoài (LMIA) thời hạn 2 năm.

Để đủ điều kiện, các nhà chế biến thịt sẽ được yêu cầu phác thảo kế hoạch hỗ trợ người lao động nước ngoài tạm thời trở thành thường trú nhân.

Chương trình thí điểm nhập cư lĩnh vực nông nghiệp thực phẩm (AFIP) 2

Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) cho biết, Hiệp hội các nhà chế biến thịt sẽ yêu cầu thư hỗ trợ từ công đoàn của họ và các nhà chế biến thịt không nằm trong các hội nhóm sẽ phải đáp ứng các yêu cầu bổ sung để đảm bảo thị trường lao động và người lao động nhập cư được bảo vệ.

Tìm hiểu thêm chương trình thí điểm nhập cư lĩnh vực nông nghiệp thực phẩm trên website chính phủ tại đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn