Nằm ở phía Tây Canada, Alberta là quê hương của 2 thành phố lớn nhất Calgary & Edmonton, và là nơi đông dân nhất trong ba ‘tỉnh bang đồng bằng’ của đất nước. Tỉnh bang cũng nổi tiếng là một trong những phần đẹp nhất của Bắc Mỹ, với các công viên quốc gia nổi tiếng, chẳng hạn như Banff & Jasper.

Chương trình ưu tiên đề cử tỉnh bang Alberta là gì?

Tỉnh bang này điều hành Chương trình ưu tiên đề cử tỉnh bang Alberta (AAIP), tiền thân là Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta (AINP). Thông qua chương trình này, những người nhập cư tiềm năng và phù hợp giữa các kỹ năng và kinh nghiệm làm việc mà tỉnh bang cần có thể nhận được Giấy chứng nhận đề cử của tỉnh bang Alberta.

Các diện nhập cư của tỉnh bang Alberta

Nếu bạn muốn nhập cư vào Alberta, bạn hiện có tám lựa chọn sau:

Diện người lao động

 • Diện cơ hội Alberta (Alberta Opportunity Stream) dành cho những người lao động có tay nghề hiện đang làm việc trong một ngành nghề đủ điều kiện ở Alberta.
 • Diện Express Entry Alberta (Alberta General Express Entry Stream) dành cho các ứng viên trong hệ thống Express Entry (EE) có điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) ít nhất là 300 và hiện đang làm việc trong một ngành nghề đủ điều kiện.
 • Diện công nghệ tăng tốc của Alberta (Alberta Accelerated Tech Pathway) thuộc dòng Express Entry và dành cho những ứng viên hiện đang làm việc trong ngành công nghệ của Alberta hoặc những người đã nhận được lời mời làm việc từ ngành đó trong 38 ngành nghề được tỉnh bang xác định.
 • Diện đổi mới nông thôn (Rural Renewal Stream) dành cho các ứng viên có lời mời làm việc từ một nhà tuyển dụng ở Alberta để làm việc trong một cộng đồng nông thôn ở Alberta.

Diện doanh nhân 

 • Diện trang trại (Farm Stream) dành cho những người muốn điều hành một doanh nghiệp nông nghiệp ở Alberta.
 • Diện doanh nhân sau đại học (Graduate Entrepreneur Stream) dành cho sinh viên tốt nghiệp quốc tế của một tổ chức sau trung học được chỉ định ở Alberta, những người muốn bắt đầu kinh doanh ở Alberta.
 • Diện doanh nhân nước ngoài tốt nghiệp (Foreign Graduate Entrepreneur Stream) dành cho công dân nước ngoài đã tốt nghiệp bên ngoài Canada và muốn bắt đầu kinh doanh ở Alberta.
 • Diện doanh nhân Nông thôn (Rural Entrepreneur Stream) dành cho các doanh nhân muốn thành lập doanh nghiệp hoặc thành lập doanh nghiệp trong cộng đồng nông thôn ở Alberta.

Tóm tắt các tùy chọn AAIP

LoạiLà một luồng cần thiết đối với tỉnh bang?Luồng có phù hợp với Express Entry không?Hiện tại có nhận hồ sơ không?Kết nối với tỉnh bang
Diện cơ hội của AlbertaĐúngKhôngĐúngCó kinh nghiệm làm việc tại tỉnh
Diện Express Entry KhôngĐúngĐúngCó kinh nghiệm làm việc tại tỉnh bang hoặc;Có cha mẹ, con, anh chị em là thường trú nhân hoặc công dân Canada của Alberta
Diện công nghệ tăng tốcĐúngĐúngĐúngLàm việc toàn thời gian ở Alberta hoặc có lời mời làm việc toàn thời gian ở Alberta
Diện đổi mới nông thônĐúngKhôngĐúngPhải có ý định và có thể cư trú và làm việc trong cộng đồng được chỉ định ở Alberta
Diện trang trạiKhôngKhôngĐúngKhông áp dụng
Diện doanh nhân tốt nghiệp tại tỉnh bangKhôngKhôngĐúngHoàn thành giáo dục ở Alberta
Diện doanh nhân tốt nghiệp nước ngoàiKhôngKhôngĐúngKhông áp dụng
Diện doanh nhân nông thônKhôngKhôngĐúngPhải có thư hỗ trợ cộng đồng từ một cộng đồng nông thôn Alberta tham gia

Điều kiện tham gia

hOMk dfSDIWablYLIcMhBxDSDm gREKcRFVUYcE1MwcjrlfRfpqj4dZbT9Cpkj9 vY rx VueBj8dLT7hC2Bn1BoQg c2rJvNBpStMxK2o kvhy1Sm9eVeKA8rjkL6aSfd

Diện cơ hội của Alberta 

Công dân nước ngoài làm việc tại Alberta và sinh viên tốt nghiệp quốc tế đã hoàn thành chương trình học tại một tổ chức sau trung học đã được phê duyệt của Alberta đủ điều kiện để đăng ký đề cử cấp tỉnh bang theo Diện cơ hội.

Làm thế nào nó hoạt động:

Các ứng viên quan tâm đến Diện cơ hội của Alberta phải hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến thông qua cổng thông tin trực tuyến AAIP. Sau đó, các ứng viên sẽ được yêu cầu nộp các tài liệu cụ thể tùy thuộc vào tình huống cá nhân của ứng viên và trả phí đăng ký trực tuyến.

Yêu cầu tối thiểu:

 • Phải có giấy phép lao động hợp lệ;
 • Phải làm việc trong một ngành nghề đủ điều kiện ở Alberta phù hợp với kinh nghiệm làm việc của bạn;
 • Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) tối thiểu 4.0 hoặc 5.0 tùy thuộc vào nghề nghiệp
 • Tối thiểu bằng THPT;
 • Tối thiểu 12 tháng kinh nghiệm làm việc tại Alberta trong vòng 18 tháng hoặc tối thiểu 24 tháng kinh nghiệm làm việc tại Canada trong 30 tháng sinh sống.

Diện Express Entry của Alberta

Diện Express Entry cho phép Alberta đề cử những cá nhân đã có hồ sơ trong hệ thống Express Entry Canada. Những cá nhân đã thể hiện mối quan hệ với Alberta và có các kỹ năng cần thiết để đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh có thể được tỉnh bang mời nộp đơn.

Các ứng viên Express Entry nhận được đề cử tỉnh bang từ Alberta sẽ được thưởng thêm 600 điểm CRS. Điều này thực tế đảm bảo nhận được lời mời đăng ký thường trú trong vòng mời thuộc hệ thống Express Entry tiếp theo.

Làm thế nào nó hoạt động:

Diện Express Entry của Alberta chỉ hoạt động theo lời mời. Các ứng viên có hồ sơ Express Entry có thể nhận được Thông báo quan tâm (NOI) từ chính phủ Alberta trực tiếp trong hệ thống liên bang. Các ứng viên được mời sau đó có một khoảng thời gian giới hạn để cho tỉnh bang biết rằng ứng viên quan tâm đến việc được xem xét lựa chọn theo diện này.

Nếu được chọn, các ứng viên sẽ nhận được yêu cầu từ AAIP để đăng ký đề cử tỉnh bang bằng cách gửi tất cả các tài liệu cần thiết thông qua cổng thông tin trực tuyến AAIP.

Yêu cầu tối thiểu:

 • Phải thuộc hệ thống Express Entry;
 • Phải thể hiện sự quan tâm đến việc nhập cư vĩnh viễn vào Alberta;
 • Phải làm việc trong một ngành nghề hỗ trợ sự phát triển và đa dạng hóa kinh tế của Alberta;
 • Điểm hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) tối thiểu là 300.

Diện công nghệ tăng tốc của Alberta

Diện Công nghệ Tăng tốc của Alberta là một chương trình nhập cư nhanh dành cho các chuyên gia công nghệ có hồ sơ trong hệ thống Express Entry của chính phủ liên bang và đủ điều kiện tham gia Diện Express Entry của Alberta. Các cá nhân đã xác định rằng đã đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện được mời gửi biểu mẫu trực tuyến trên cổng thông tin AAIP để được đánh giá theo diện này. AAIP xác minh rằng ứng viên đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện tối thiểu và nếu đúng như vậy, AINP mời ứng viên đăng ký đề cử tỉnh bang. 

Làm thế nào nó hoạt động:

Các ứng viên có thể bắt đầu quy trình đăng ký theo lộ trình cấp tốc nếu ứng viên hiện đang làm việc hoặc có lời mời làm việc với một nhà tuyển dụng ngành công nghệ ở Alberta trong một ngành công nghệ đủ điều kiện và đáp ứng các yêu cầu theo diện Alberta Express Entry. Để làm như vậy, ứng viên phải gửi biểu mẫu trực tuyến qua trang web AAIP. Nếu ứng viên đáp ứng các tiêu chí của diện, các ứng viên sẽ nhận được lời mời từ AAIP để đăng ký đề cử tỉnh bang bằng cách gửi tất cả các tài liệu cần thiết thông qua cổng thông tin trực tuyến AAIP.

Yêu cầu tối thiểu:

 • Phải có hồ sơ trong hệ thống Express Entry;
 • Phải thể hiện sự quan tâm đến việc nhập cư vĩnh viễn vào Alberta;
 • Điểm hệ thống xếp hạng Toàn diện (CRS) tối thiểu là 300;
 • Phải đang làm việc hoặc nhận được lời mời làm việc trong ngành công nghệ đủ điều kiện ở Alberta.

Diện đổi mới nông thôn

oUFGl6epyRoeio3Tk 8Pi0phL78AimnzsCxXrxraQzHLDkxuzvwKWHZTyYcunAvxUzyczIm1dYi5iIK2cGM4 qfnc2ftpWoZ6AuleYmqAXH 83hwVcZLdV3XqhhXmRCZ1SBt Ep7JSEwSbHhouO8dAU

Diện đổi mới nông thôn dành cho các ứng viên có lời mời làm việc từ một nhà tuyển dụng ở Alberta để làm việc trong các cộng đồng nông thôn ở Alberta.  

Làm thế nào nó hoạt động:

Diện này hướng đến cộng đồng nông thôn, có nghĩa là các ứng viên trước tiên phải nhận được sự hỗ trợ của một cộng đồng tham gia ở Alberta. Các cộng đồng được chỉ định hoạt động để thu hút và giữ chân người nước ngoài, người sử dụng lao động đưa ra lời mời làm việc cho ứng viên và cộng đồng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng ứng viên đáp ứng các tiêu chí của diện. Một lá thư hỗ trợ sau đó được cung cấp cho người nước ngoài. Sau khi công dân nước ngoài nhận được sự chứng thực, ứng viên sẽ nộp đơn đăng ký cho AAIP.

Yêu cầu tối thiểu:

 • Phải có lời mời làm việc toàn thời gian hợp lệ hoặc hợp đồng lao động từ một chủ lao động ở Alberta để làm việc trong một nghề nghiệp đủ điều kiện trong một cộng đồng được chỉ định;
 • Phải tối thiểu 12 tháng kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong một ngành nghề đủ điều kiện trong 18 tháng trước khi nộp đơn. Kinh nghiệm làm việc này có thể là sự kết hợp của kinh nghiệm ở Alberta, những nơi khác ở Canada hoặc nước ngoài;
 • Phải đáp ứng yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu;
 • Trình độ học vấn tối thiểu ở trường trung học tương đương với tiêu chuẩn giáo dục của Canada;
 • Phải chứng minh rằng ứng viên có đủ tiền để hỗ trợ bản thân và tất cả các thành viên trong gia đình, những người sẽ chuyển đến cộng đồng được chỉ định;

Diện trang trại

Diện Trang trại chính là Nông dân Tự làm chủ dành cho các ứng viên quan tâm đến việc nhập cư vào Alberta để mua hoặc bắt đầu kinh doanh nông nghiệp.

Làm thế nào nó hoạt động:

Các ứng viên quan tâm trước tiên phải gửi kế hoạch kinh doanh cho chính phủ Alberta và chờ nhận quyết định. AAIP đưa ra quyết định dựa trên sự tham vấn với Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Alberta để đảm bảo rằng kế hoạch kinh doanh là khả thi và dự án đáp ứng nhu cầu của ngành nông nghiệp Alberta. Nếu nhận được quyết định tích cực, thì ứng viên phải thu thập các tài liệu cần thiết và điền vào các biểu mẫu được yêu cầu cho cả chính phủ Alberta và Bộ di trú, tị nạn và quốc tịch Canada (IRCC).

Yêu cầu tối thiểu:

 • Kỹ năng quản lý trang trại;
 • Đủ nguồn lực tài chính (đầu tư tối thiểu $500.000 CAD);
 • Kế hoạch đầu tư 

Diện doanh nhân tốt nghiệp

Diện Doanh nhân Sau đại học Quốc tế của Alberta dành cho sinh viên quốc tế tốt nghiệp các trường sau trung học đã được phê duyệt của Alberta, những người quan tâm đến việc thành lập hoặc điều hành một doanh nghiệp ở Alberta.

Làm thế nào nó hoạt động:

Các ứng viên quan tâm trước tiên phải gửi Thư bày tỏ nguyện vòng (EOI) thông qua cổng thông tin trực tuyến AAIP. Ứng viên sẽ nhận được điểm EOI trong vòng 30 ngày và những ứng viên có thứ hạng cao nhất sẽ được yêu cầu nộp Đơn đăng ký kinh doanh.

Đơn đăng ký kinh doanh phải được hoàn thành trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được email yêu cầu ứng viên gửi. Ứng viên cũng phải gửi tất cả các tài liệu cần thiết

Yêu cầu tối thiểu:

 • Ít nhất 2 năm học toàn thời gian ở Alberta;
 • Giấy phép làm việc sau đại học (PGWP) hợp lệ tại thời điểm nộp đơn;
 • Trình độ Tiêu chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) tối thiểu là 7.0;
 • Phải thành lập một doanh nghiệp mới hoặc vận hành một doanh nghiệp hiện có với ít nhất 34% quyền sở hữu;

Diện doanh nhân tốt nghiệp nước ngoài

Thị thực khởi nghiệp dành cho sinh viên tốt nghiệp nước ngoài của Alberta dành cho sinh viên tốt nghiệp quốc tế được đào tạo ở nước ngoài muốn thành lập một doanh nghiệp mới thành lập ở Alberta và trở thành thường trú nhân của Canada.

Làm thế nào nó hoạt động:

Nếu ứng viên quan tâm đến chương trình này, ứng viên phải làm việc với một cơ quan được chỉ định. Cơ quan này sẽ cấp cho ứng viên thư giới thiệu nếu ứng viên đáp ứng các yêu cầu.

Sau đó, ứng viên sẽ phải gửi thư giới thiệu của mình cùng với Thư bày tỏ nguyện vọng (EOI) thông qua Cổng thông tin AAIP.

Cơ quan cũng sẽ cung cấp một báo cáo bằng văn bản về đánh giá đối với kế hoạch kinh doanh được đề xuất của ứng viên. Ứng viên phải gửi báo cáo này với đơn đăng kí.

Yêu cầu tối thiểu:

 • Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm làm việc toàn thời gian về quản lý hoặc sở hữu doanh nghiệp;
 • Phải có kế hoạch kinh doanh với tài chính dự kiến;
 • Phải có trình độ học vấn sau trung học từ một tổ chức nước ngoài và có Đánh giá chứng chỉ giáo dục (ECA). Bằng cấp phải được hoàn thành trong vòng 10 năm qua;
 • Một bài thuyết trình dài 10 phút chỉ gồm các slide giải thích về doanh nghiệp và nêu chi tiết những gì nhà đầu tư muốn xem;
 • Trình độ Tiêu chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) tối thiểu là 5.0;
 • Phải có ít nhất 34% quyền sở hữu nếu doanh nghiệp nằm ở trung tâm đô thị hoặc ít nhất 51% quyền sở hữu nếu nằm ở bên ngoài Calgary hoặc Edmonton;
 • Phải đầu tư tối thiểu $100.000 đô la cho một trung tâm đô thị hoặc $50.000 đô la cho một khu vực. Nhiều điểm hơn được trao cho các khoản đầu tư cao hơn
 • Phải có thư giới thiệu từ cơ quan được AAIP phê duyệt;
 • Phải có đủ tiền để thành lập doanh nghiệp và hỗ trợ bản thân và gia đình ở Canada.

Diện doanh nhân nông thôn

Diện Doanh nhân Nông thôn dành cho những ứng viên muốn khởi nghiệp tại các cộng đồng nông thôn ở Alberta.  

Làm thế nào nó hoạt động:

Diện này hướng đến cộng đồng, có nghĩa là các doanh nhân muốn thành lập doanh nghiệp ở vùng nông thôn Alberta trước tiên phải liên hệ với cộng đồng tham gia và lên kế hoạch cho chuyến thăm khám phá. Sau chuyến thăm khám phá, doanh nhân phải cung cấp một đề xuất kinh doanh bao gồm thông tin về doanh nghiệp và lợi ích cho cộng đồng. Một lá thư hỗ trợ sau đó được cung cấp cho doanh nhân. Sau khi công dân nước ngoài nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng, ứng viên sẽ gửi Thư bày tỏ nguyện vọng (EOI) cho AAIP.

Yêu cầu tối thiểu:

 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm với tư cách là chủ sở hữu hay quản lý doanh nghiệp đang hoạt động hoặc tối thiểu 4 năm kinh nghiệm với tư cách là quản lý cấp cao trong vòng 10 năm qua;
 • Tối thiểu THPT tương đương với tiêu chuẩn của Canada với Đánh giá chứng chỉ giáo dục (ECA);
 • Có mức Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) tối thiểu là 4.0 cho mỗi kỹ năng tiếng Anh hoặc (NCLC) là 4.0 cho mỗi kỹ năng tiếng Pháp;
 • Phải có giá trị ròng tối thiểu là $300.000 đô la.
 • Khoản đầu tư tối thiểu $200.000 USD từ vốn sở hữu của chính ứng viên;
 • Phải có Thư hỗ trợ cộng đồng từ một cộng đồng nông thôn Alberta tham gia.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn

https://okvip.deals/