Toronto là thành phố đông dân nhất ở Canada và là thủ phủ của tỉnh bang Ontario. Thành phố Toronto có một số trường tiểu học, trung học và sau trung học. Ngoài những cơ sở đó, thành phố cũng có một số trường chuyên khoa và trường bổ túc, cung cấp trường học cho các nghề thủ công cụ thể, hoặc cung cấp hỗ trợ giáo dục bổ sung. 

Giáo dục tiểu học và trung học 

Bốn hội đồng trường học ở Toronto cung cấp các bậc giáo dục tiểu học, trung học, giáo dục người lớn công lập như Conseil Scolaire Catholique MonAvenir, Conseil scolaire Viamonde (CSV), Toronto Catholic District School Board (TCDSB), và Toronto District School Board (TDSB).

CSV và TDSB là hội đồng trường công lập thế tục, trong khi MonAvenir và TCDSB là hội đồng trường công lập riêng biệt. CSV và MonAvenir là hội đồng trường dạy tiếng Pháp đầu tiên, trong khi TCDSB và TDSB là hội đồng trường dạy tiếng Anh đầu tiên.

TDSB điều hành nhiều trường nhất trong số bốn hội đồng trường có trụ sở tại Toronto, với 451 trường tiểu học, 105 trường trung học và năm trung tâm học tập dành cho người lớn. TCDSB điều hành 163 trường tiểu học, 29 trường trung học, ba cơ sở kết hợp và một trung tâm học tập dành cho người lớn. CSV điều hành 11 trường tiểu học và ba trường trung học trong thành phố. MonAvenir điều hành chín trường tiểu học, và ba trường trung học ở Toronto.

Số lượng hội đồng trường học có trụ sở tại Toronto và các tổ chức hoạt động của hội đồng trường là kết quả của sự sắp xếp hợp hiến được tìm thấy trong Hiến pháp Canada. Các trường dạy tiếng Pháp ở Toronto được bảo vệ hợp hiến theo Mục 23 của Hiến chương về Quyền và Tự do của Canada. 

Thế tục 

Giáo dục thế tục là một hệ thống giáo dục công tách biệt giữa tôn giáo và nhà nước hoặc ở các quốc gia có chính phủ đứng trung lập hoặc không theo tôn giáo nào 

Hai hội đồng trường công lập thế tục hoạt động tại Toronto là Conseil scolaire Viamonde và Toronto District School Board. Cả hai hội đồng trường học đều được thành lập vào năm 1998. Trước năm 1998, mỗi đô thị ở Metropolitan Toronto đều có hội đồng trường công lập dạy tiếng Anh. 

A picture containing outdoor, grass, tree, skyDescription automatically generated

Riêng biệt 

Trong các khu vực pháp lý của Canada, trường học riêng biệt được điều hành bởi một cơ quan dân sự – một hội đồng trường học riêng biệt – với nhiệm vụ được ghi trong Hiến pháp Canada (cho ba tỉnh bang) hoặc trong luật liên bang (cho ba lãnh thổ) 

Hai hội đồng trường công lập riêng biệt hoạt động ở Toronto là Conseil scolaire catholique MonAvenir và Hội đồng Trường Công giáo Toronto. Cơ sở trước điều hành các trường dạy tiếng Pháp đầu tiên ở Toronto, trong khi cơ sở sau điều hành các trường dạy tiếng Anh đầu tiên trong thành phố. Trước khi Toronto hợp nhất vào năm 1998, các trường riêng biệt tiếng Anh và tiếng Pháp ở Metropolitan Toronto được quản lý bởi Hội đồng trường riêng biệt. Các trường tách biệt tiếng Pháp được điều hành bởi một đơn vị Pháp ngữ của Metropolitan. 

Giáo dục sau trung học 

Đại học 

Có năm trường đại học công lập có trụ sở tại Toronto. Bốn trường đại học có trụ sở tại trung tâm thành phố: Đại học OCAD, Đại học Toronto Metropolitan, Đại học University of l’Ontario français và Đại học Toronto. Đại học Toronto cũng điều hành hai cơ sở vệ tinh, Đại học Toronto Scarborough, nằm ở phía đông của thành phố có trụ sở tại Scarborough và Đại học Toronto Mississauga nằm ở thành phố lân cận Mississaug. Đại học York nằm ở phần phía bắc của thành phố có trụ sở tại North York. 

BeUedtTAcHsZCNHhL8gOnX1VQ5G65k2UqSvkthR3Wi Yludef89kAyHpvj9j9yQJ1pMuvaeBLDH9V52ky9cU ufzK5rVS7zAric5PXD nI6 Vw3lj861qNnuHgAFJZKuZN880tyfRfevX lQzo4syjm 2HR3 KSZrhSIj9XzrSOHbpu7yrhwW7LjWQ

Có hai trường đại học tư nhân nằm ở Toronto, Đại học Tyndale và Đại học Yorkville. Đại học Yorkville là một trường đại học vì lợi nhuận với các cơ sở ở trung tâm thành phố Toronto và thành phố lân cận Vaughan, Đại học Yorkville có trụ sở tại nhiều tỉnh bang và điều hành các cơ sở bổ sung ở Fredericton và Vancouver; ban đầu được thành lập tại New Brunswick. Cả hai trường đại học tư đều được tỉnh bang cấp thẩm quyền trao bằng cấp học giả nhất định thông qua sự đồng ý của Bộ trưởng. 

Cao đẳng 

Ở Canada, thuật ngữ cao đẳng thường được dùng để chỉ một trường kỹ thuật, nghệ thuật ứng dụng hoặc khoa học ứng dụng. Bốn trường cao đẳng công lập có cơ sở chính đặt tại Toronto là Cao đẳng Centennial, Cao đẳng George Brown, Cao đẳng Humber và Cao đẳng Seneca. Ngoài ra, thành phố cũng là nơi đặt cơ sở vệ tinh của Collège Boréal, một trường cao đẳng có trụ sở tại Sudbury, Ontario. Từ năm 1995 đến năm 2001, trường cao đẳng ngôn ngữ Pháp, Collège des Grands-Lacs hoạt động ở trung tâm thành phố Toronto. Sau khi đóng cửa vào năm 2001, Collège Boréal đảm nhận quyền kiểm soát các chương trình Grands-Lacs. Nhìn chung, năm trường cao đẳng hoạt động với 29 cơ sở trải khắp thành phố Toronto.

A large brick buildingDescription automatically generated with low confidence

Trường dạy nghề 

Một số trường dạy nghề hoặc cao đẳng nghề tư thục sau trung học hoạt động ở Toronto bao gồm Học viện Khoa học Dược phẩm Ứng dụng, Học viện Y tế & Kinh doanh Quốc gia, Đại học Nghệ thuật, Kinh doanh và Công nghệ Oxford, Cao đẳng Nghệ thuật Biểu diễn Randolph, Trường Sân khấu Khiêu vũ Toronto, Viện Công nghệ Dược phẩm Toronto và Trường Cao đẳng TriOS. Các chương trình dạy nghề tại các trường cao đẳng nghề tư nhân có trụ sở tại Toronto được phê duyệt thông qua Đạo luật các trường cao đẳng nghề tư nhân của tỉnh bang. 

Trường tôn giáo 

A picture containing text, outdoor, grass, skyDescription automatically generated

Toronto có năm trường cao đẳng và chủng viện tư nhân dựa trên tín ngưỡng đã được chính quyền tỉnh bang trao quyền cấp bằng cấp một phần. Viện Nghiên cứu Cơ đốc giáo, Chủng viện Thánh Philip và Chủng viện Baptist Toronto và Trường Cao đẳng Kinh thánh có trụ sở tại Old Toronto; trong khi đó Viện Nghiên cứu Do Thái cao cấp và Cao đẳng Talpiot có trụ sở tại Bắc York. 

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn

https://okvip.deals/

Hitclub