Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã tiến hành vòng mời dựa trên danh mục Express Entry đầu tiên cho các ngành nghề vận tải.

Điều này xảy ra khi Canada thực hiện một bước nữa nhằm giải quyết các lĩnh vực của thị trường lao động quốc gia với một số khoảng trống và thiếu hụt việc làm đáng chú ý nhất của đất nước này.

Tại sao ngành nghề Giao thông vận tải được lựa chọn vào hạng mục của hệ thống Express Entry?

6 hạng mục được chọn để lựa chọn dựa trên hạng mục Express Entry bao gồm các ngành nghề đang có sự thiếu hụt đáng kể trên thị trường lao động Canada.

nLICmLILi wJnpPZXk4vLK60z2 xeiqVQditG9 Lj9QcxfrWoO0vhshCpf o27Tig zx7Ve93GScP5ec m3gFG2MhKR5liWt GDdm76HaQUvi6BabYHx7w4We1MuVPDmursj

Một phần của quá trình ra quyết định này cũng liên quan đến việc tham vấn của IRCC với các đối tác chính phủ, chính quyền các tỉnh bang và vùng lãnh thổ cũng như các bên liên quan khác ở cấp quốc gia.

Trong suốt các cuộc tham vấn này “các hoạt động thương mại, vận tải và thiết bị cũng như các ngành nghề liên quan được khoảng 16% số người được hỏi coi là lĩnh vực có nhu cầu lớn nhất”.

Nghề nghiệp đủ điều kiện để lựa chọn dựa trên danh mục trong danh mục Giao thông vận tải

10 ngành nghề sau đây đủ điều kiện cho danh mục Giao thông vận tải theo Express Entry:

  • Thợ lắp ráp máy bay và thanh tra lắp ráp máy bay
  • Tài xế xe tải vận tải
  • Người điều khiển giao thông đường sắt và người điều tiết giao thông đường biển
  • Cán bộ kỹ sư, vận tải thủy
  • Sĩ quan boong, vận tải thủy
  • Kiểm soát viên không lưu và các nghề liên quan
  • Phi công hàng không, kỹ sư bay và người hướng dẫn bay
  • Cơ khí máy bay và thanh tra máy bay
  • Toa tàu nam/nữ
  • Các nhà quản lý trong vận tải

Các lựa chọn nhập cư vào Canada với tư cách là nhân viên Giao thông vận tải

Ngoài lựa chọn dựa trên danh mục Express Entry, phần sau đây sẽ phác thảo một số cách khác mà người lao động trong ngành giao thông vận tải có thể khám phá việc nhập cư vào Canada.

F ntPV7aRXtR ttGEZ8KUMgI6BVtNEIFEr GCovoXa3gczkdUAmHURhrHXNMLd5qcibQnWfoyiR7 Zgt7vO8t7CM43vojgYS7c5X9SaA6b2FNkwnYWcSngwmUeW6stJhDjty9TPjGXEYzXUVdZAS07g

Vòng mời hệ thống Express Entry tiêu chuẩn

Mặc dù các vòng mời theo danh mục là một cách cụ thể để những người có kinh nghiệm làm việc trong ngành Giao thông vận tải đến Canada, nhưng những cá nhân này cũng đủ điều kiện để nhập cư vào quốc gia này thông qua các vòng mời hệ thống Express Entry tiêu chuẩn.

Những vòng mời này ưu tiên điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) của ứng viên thay vì kinh nghiệm làm việc cụ thể, xem xét các đơn xin nhập cư từ 3 chương trình nhập cư kinh tế: Chương trình tay nghề liên bang (FSWP), Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC) và Chương trình tay nghề liên bang nhóm thợ (FSTP).

Để đăng ký nhập cư Canada thông qua Express Entry, ứng viên tiềm năng phải tự đánh giá xem có đủ điều kiện tham gia 1 trong 3 chương trình nêu trên hay không.

Tại thời điểm này, các ứng viên đủ điều kiện có thể tải hồ sơ lên ​​trang web IRCC và chờ quyết định.

Vòng mời Chương trình Express Entry “tiêu chuẩn” sử dụng hệ thống dựa trên điểm để xếp hạng hồ sơ ứng viên với nhau. Hồ sơ của bạn sẽ được chấm điểm và xếp hạng cùng với tất cả các ứng viên khác trong nhóm.

Các ứng viên có điểm CRS trên mức thang điểm sẽ nhận được Lời mời nộp đơn (ITA) trong đợt vòng mời Express Entry tiêu chuẩn, điều này sẽ cho phép người nhận ITA nộp đơn xin thường trú tại Canada.

Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) và hơn thế nữa

Các Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) được điều hành bởi chính quyền địa phương ở 11 trong tổng số 13 tỉnh bangvà vùng lãnh thổ của Canada (không bao gồm Quebec và Nunavut). Các cách khác mà người lao động vận tải có thể nhập cư vào Canada bao gồm Chương trình Nhập cư Đại Tây Dương (AIP) và Chương trình Nhập cư Thí điểm diện Nông thôn và Miền Bắc (RNIP). 

Các chương trình trên cho phép bất kỳ tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ nào thực hiện các sáng kiến ​​này lựa chọn những công nhân có tay nghề cao mà chính quyền địa phương cảm thấy sẽ giúp giải quyết những khoảng trống trên thị trường việc làm địa phương một cách tốt nhất. Những cá nhân này sau đó sẽ nhận được lời mời nhập cư vào tỉnh bang/vùng lãnh thổ đó từ chính quyền địa phương.

Theo đó, trong trường hợp ngành nghề Giao thông vận tải, các ứng viên nhập cư nộp đơn vào một chương trình được thực hiện ở khu vực có khoảng cách lao động đặc biệt lớn trong ngành nghề vận tải sẽ có cơ hội tốt để được chọn nhập cư vào Canada.

Các lựa chọn liên bang và tỉnh bang khác

AIP là một chương trình khuyến khích nhập cư vào 4 tỉnh bang tạo nên “Canada Đại Tây Dương” – Nova Scotia, New Brunswick, Newfoundland và Labrador, hoặc Đảo Hoàng tử Edward. Nói tóm lại, AIP giúp các nhà tuyển dụng địa phương tìm kiếm nhân tài nước ngoài mà ứng viên có thể thuê để giúp lấp đầy khoảng trống trên thị trường lao động, đồng thời giúp đỡ những người mới đến khu vực trong quá trình chuyển đổi sang cuộc sống ở đất nước này bằng cách cung cấp cho họ một kế hoạch định cư được xây dựng sẵn khi họ đến Canada. RNIP là một sáng kiến ​​nhập cư “hướng đến cộng đồng” hiện có 11 cộng đồng tham gia trên khắp Canada. Thông qua chương trình nhập cư này , “các cộng đồng tham gia đi đầu trong việc thu hút những người nhập cư mới và kết nối họ với các vị trí tuyển dụng tại địa phương, thúc đẩy một cộng đồng thân thiện và kết nối những người mới đến với các thành viên lâu đời của cộng đồng và các dịch vụ định cư địa phương”.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn

https://okvip.deals/