Những người hiện đang trong tình trạng tạm trú (TR) với Giấy phép làm việc (Work Permit) và đang chờ kết quả 1 trong 6 chương trình nhập cư Canada muốn gia hạn thời gian ở lại Canada có thể nộp đơn xin Giấy phép làm việc mở (Open Work Permit) mới.

Canada đã phát hành hướng dẫn về cách người lao động thiết yếu và sinh viên quốc tế có thể nộp đơn xin giấy phép lao động mở.

Các hướng dẫn mới từ Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) dành cho những người đã nộp đơn xin chuyển đổi từ tạm trú mới đến thường trú (TR đến PR). Bộ đã công bố các hướng dẫn chính thức trực tuyến.

Các chương trình được ra mắt vào tháng 5 năm 2021, chương trình nhập cư Canada mới đã được tạo ra để cung cấp các lộ trình nhập cư cho sinh viên quốc tế tốt nghiệp, những người lao động cần thiết và những người nói tiếng Pháp ở Canada.

Những người được phép đăng ký các chương trình mới đã có giấy tờ cư trú tạm thời tại Canada, chẳng hạn như Giấy phép làm việc hoặc Giấy phép học tập (Study Permit). Giấy phép lao động mở mới dành cho những người đã đăng ký các chương trình này nhưng Giấy phép dành cho việc tạm trú của họ sắp hết hạn. Giấy phép làm việc mở hoạt động giống như một giấy phép làm việc mở bắc cầu, cho phép người nộp đơn ở lại Canada trong khi IRCC đưa ra quyết định về đơn đăng ký của họ.

Những Giấy phép làm việc này sẽ có hiệu lực cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Nếu vợ chồng, người bạn đời chung sống, hoặc con cái phụ thuộc của đương đơn trên 18 tuổi đang ở Canada, họ cũng có thể nộp đơn xin giấy phép.

Giấy phép làm việc mở cho ứng viên 6 chương trình nhập cư Canada mới

Áp dụng cho những chương trình nhập cư Canada nào?

Giấy phép lao động mới áp dụng cho con đường TR đến PR. 3 trong số 6 chương trình đó có giới hạn đầu vào và dành cho người nói tiếng Anh, 3 chương trình còn lại dành cho người nói tiếng Pháp và không có giới hạn về đơn đăng ký.

Các chương trình cùng với hạn ngạch của chúng được liệt kê như sau:

  • Sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp. (40.000 đơn) – Đã đạt giới hạn đơn
  • Người lao động trong lĩnh vực y tế. (20.000 đơn)
  • Người lao động trong các ngành nghề khác. (30.000 đơn) – Đã đạt giới hạn đơn
  • Sinh viên quốc tế nói tiếng Pháp đã tốt nghiệp. (Không giới hạn đơn)
  • Người lao động trong lĩnh vực y tế nói tiếng Pháp. (Không giới hạn đơn)
  • Người lao động trong các ngành nghề khác nói tiếng Pháp. (Không giới hạn đơn)

Các chương trình mới dự kiến ​​sẽ kết thúc vào ngày 5 tháng 11 năm 2021 hoặc cho đến khi IRCC nhận được số lượng đơn đăng ký tối đa cho mỗi chương trình. Cho đến nay, chỉ có chương trình sinh viên tốt nghiệp quốc tế và chương trình người lao động thiết yếu trong các ngành nghề không chăm sóc sức khỏe đã được lấp đầy.

Ứng viên nhập cư Canada có thể nộp đơn khi nào?

IRCC cho biết bạn có thể nộp đơn đăng ký tối đa 4 tháng trước khi tình trạng tạm thời hiện tại của bạn hết hạn. Các thành viên trong gia đình có thể nộp đơn bất cứ lúc nào. Bạn cũng có thể đăng ký bất kỳ lúc nào nếu bạn đang ở trạng thái duy trì tạm trú hoặc nếu bạn đủ điều kiện để khôi phục trạng thái của mình.

Làm thế nào để nộp đơn nhập cư Canada?

Cách duy nhất để đăng ký là trực tuyến. Bạn không thể nộp đơn tại một cửa khẩu nhập cảnh. Nếu bạn không thể nộp đơn trực tuyến, vì khuyết tật hoặc vì kết nối internet của bạn, IRCC cũng cung cấp một tùy chọn để chấp nhận đơn đăng ký giấy.

Bước 1. Chuẩn bị các thiết bị

Để đăng ký trực tuyến, bạn cần có máy quét hoặc máy ảnh. Bạn cũng sẽ cần có thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng để thanh toán các nguồn cấp dữ liệu.

Ngoài ra, để xem hướng dẫn hướng dẫn của IRCC để giúp bạn điền vào các biểu mẫu, bạn sẽ cần tải xuống Adobe Acrobat Reader trên máy tính của mình.

Bước 2. Thanh toán phí của bạn

Bạn sẽ cần phải trả $155 CAD phí gia hạn Giấy phép làm việc trên trang web của chính phủ. Vì bạn được miễn phí 100 đô la cho người có giấy phép lao động mở, nên bạn phải thanh toán trước khi nộp đơn trực tuyến.

Bước 3. Đăng nhập vào tài khoản IRCC

Để bắt đầu đăng ký, bạn cần có tài khoản với IRCC. Bạn có thể sử dụng tài khoản này để gửi đơn đăng ký và kiểm tra trạng thái của mình.

Khi bạn đã đăng nhập, bạn cần đi tới phần Bắt đầu nộp đơn trên trang chào mừng của tài khoản. Sau đó nhấp vào Đăng ký để đến Canada. Sau đó, cuộn xuống phần Tôi không có mã tham chiếu cá nhân. Nhấp vào nút Thị thực du học, Giấy phép học tập hoặc làm việc. Cuối cùng, trên trang tiếp theo, chọn công việc.

Giấy phép làm việc mở cho ứng viên 6 chương trình nhập cư Canada mới

Bước 4. Nhận danh sách kiểm tra tài liệu

Khi tài khoản của bạn được tạo, bạn sẽ phải trả lời một số câu hỏi để có được danh sách kiểm tra tài liệu được cá nhân hóa.

Giả sử rằng bạn muốn làm việc tạm thời hơn sáu tháng. Ngoài ra, cả người lao động và sinh viên đều phải chọn công nhân khi được hỏi Tình trạng nhập cư hiện tại của bạn ở Canada là gì?. Đối với sinh viên, đây là biện pháp tạm thời trong khi IRCC cập nhật hệ thống đơn đăng ký.

Khi bạn được hỏi tình huống nào áp dụng cho mình, hãy chọn Tôi đang nộp đơn xin Giấy phép làm việc mở theo chính sách công đang hoạt động hoặc chương trình thí điểm do IRCC công bố.

Sau đó, bạn sẽ được hỏi Có các khoản phí liên quan đến đơn đăng ký này. Bạn sẽ trả phí của bạn là bạn có được miễn phí không? ” Trả lời là Không, tôi được miễn trả phí cho đơn đăng ký. Mặc dù bạn đã thanh toán khoản phí $155 CAD của mình, bạn được miễn phí trả phí cho người có Giấy phép làm việc mở.

Bước 5. Điền vào các biểu mẫu

Hướng dẫn của IRCC sẽ giúp bạn điền vào các biểu mẫu sau khi bạn có danh sách kiểm tra tài liệu của mình.

Một trong những tài liệu bắt buộc sẽ là biểu mẫu IMM 5710, được gọi là Đơn xin thay đổi điều kiện hoặc gia hạn thời gian lưu trú hoặc ở lại Canada của tôi với tư cách công nhân. Trong phần Chi tiết về công việc dự định ở Canada, trong Hộp 1, hãy chọn Giấy phép làm việc mở. Sau đó, trong Hộp 4, nhập PP OWP theo lộ trình TRPR vào hộp Chức danh. Sau đó, trong hộp Mô tả ngắn gọn về nhiệm vụ, hãy nhập tên của chương trình PR mà bạn đã đăng ký. Ví dụ: Chính sách công đối với công dân nước ngoài ở Canada với kinh nghiệm làm việc gần đây của Canada trong các ngành nghề thiết yếu.

Đối với Thời hạn làm việc dự kiến, bạn có thể yêu cầu ngày kết thúc không muộn hơn ngày 21 tháng 12 năm 2022. Tuy nhiên, bạn không thể yêu cầu ngày hết hạn hộ chiếu của mình.

Bước 6. Tải lên các tài liệu chính xác

Đối với người nộp đơn chính, một số tài liệu bạn cần bao gồm bản sao biên lai lệ phí của bạn, một số loại bằng chứng rằng bạn đã làm việc hợp pháp khi nộp đơn chẳng hạn như Giấy phép làm việc, bằng chứng về kết quả kiểm tra ngôn ngữ, bản sao hộ chiếu của bạn, một bản điện tử ảnh và một Mẫu Thông tin Gia đình.

Bạn cũng có thể cần khám sức khỏe hoặc các giấy tờ khác như giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy khai sinh cho bất kỳ thành viên nào trong gia đình đi cùng.

Các thành viên gia đình ở Canada sẽ có danh sách kiểm tra tài liệu riêng của họ. Trong số các tài liệu sẽ có Mẫu đơn chung cho Canada được gọi là IMM 0008. Mẫu đơn này phải hiển thị tên của thành viên gia đình như được liệt kê trong đơn của người nộp đơn chính. Nó có thể được tải lên trong Thông tin khách hàng.

Sau khi nộp đơn

Sau khi bạn nộp đơn, nhân viên di trú cuối cùng sẽ xem xét đơn của bạn. Họ sẽ kiểm tra lịch sử tuân thủ của chủ nhân của bạn để đảm bảo rằng họ không đủ điều kiện. Ngoài ra, bạn đủ điều kiện để được cấp giấy phép lao động.

Nếu họ xác định đơn của bạn chưa hoàn thiện, họ sẽ trả lại mà không cần xử lý. Họ cũng có thể yêu cầu bạn gửi thêm thông tin.

Tuy nhiên, nếu bạn đủ điều kiện, họ sẽ gửi giấy phép lao động qua đường bưu điện đến địa chỉ Canada mà bạn đã cung cấp cho họ. Giấy phép làm việc sẽ cho biết loại công việc bạn có thể làm, chủ lao động bạn có thể làm việc, bạn có thể làm việc ở đâu và bạn có thể làm việc trong bao lâu.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn