Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) đã tổ chức vòng mời hệ thống Express Entry lần thứ 7 vào ngày 15/03/2023. Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) đã gửi lời mời cho 7.000 ứng viên có điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) tối thiểu là 490.

Số lượng Lời mời nộp đơn (ITA) trong vòng mời đã vượt qua kỷ lục trước đó là 5.500 ứng viên được mời trong lần vòng mời cho tất cả các chương trình vào ngày 18/1. Trong vòng mời cho tất cả các chương trình, các ứng viên được xem xét từ cả 3 chương trình của hệ thống Express Entry: Chương trình tay nghề liên bang (FSWP) , Chương trình tay nghề liên bang nhóm thợ (FSTP) và Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC).

Vòng mời lần này phá vỡ mô hình theo chương trình cụ thể đã diễn ra trong 2 tháng qua. Kể từ vòng mời toàn bộ chương trình gần đây nhất, đã có 4 vòng dành riêng cho từng chương trình gồm: 3 vòng dành cho Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) và 1 vòng dành cho các ứng viên cho Chương trình tay nghề liên bang (FSWP). Vòng mời gần đây nhất chỉ dành cho chương trình PNP và chỉ có 697 ứng viên nhận được ITA vào ngày 1/3 .

Trước năm 2023, tất cả các vòng mời của hệ thống Express Entry từ tháng 7 đến tháng 11/2022 đều là các vòng mời dành cho tất cả các chương trình và đã chào đón hơn 1.000 ứng viên cho mỗi vòng mời và tăng lên khi điểm CRS tối thiểu giảm.

sXaACPnQRzZ2EMFt2tfFUAevDoRWvsofBdM1u82

IRCC phát hành dữ liệu Express Entry 2021

IRCC đã tóm tắt dữ liệu của hệ thống Express Entry cho năm 2021.

Bắt đầu từ tháng 12/2020, các vòng mời cho tất cả các chương trình đã bị tạm dừng để giảm bớt tình trạng tồn đọng do các hạn chế đi lại và đóng cửa biên giới liên quan đến COVID-19. IRCC tiếp tục cấp ITA cho các ứng viên trong Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC) và Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) cho đến tháng 9/2021 khi các vòng mời của CEC cũng bị tạm dừng.

Nhìn chung, đã có 114.431 ITA được phát hành vào năm 2021 và không có vòng mời của hệ thống Express Entry cho toàn chương trình vào năm 2021. Tất cả 42 vòng mời của hệ thống Express Entry đều dành riêng cho Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) và Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC) và không có Lời mời nộp đơn (ITA) nào được cấp cho Chương trình tay nghề liên bang (FSWP) hoặc Chương trình tay nghề liên bang nhóm thợ (FSTP ).

ITA đã được cấp cho người nhận trong độ tuổi từ 20-29 chiếm 64% trong số ITA được phát hành. Theo Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS), các ứng viên trong độ tuổi này nhận được 100 điểm CRS. Các độ tuổi trên 30 sẽ nhận ít điểm CRS hơn.

No5i5HgTFdtIwb PRWGQWgpMU6cI6OfOfGO MRXPp9ZOVJqkVtMcyWvIGXMHZxZQX7hSGV4jjCHnhkpER01NFV mOhkiSvsyR1I7jAOKT1tm33TYGEM1o0Endnk2Ns1CX YAmfo KjtWk7jenn9hokM

Do tạm dừng các vòng mời nên phần lớn ITA đã được cấp cho các ứng viên đã sống ở Canada với tư cách là cư dân tạm thời. Tuy nhiên, vẫn có một số ITA được cấp cho các ứng viên sống ở nước ngoài. 5 quốc tịch hàng đầu được cấp ITA là:

  • Canada: 102.806 ITA đã phát hành
  • Ấn Độ: 3.826 ITA đã phát hành
  • Nigeria: 1.432 ITA đã phát hành
  • Hoa Kỳ: 806 ITA đã ban hành
  • Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa: 687 ITA đã ban hành

Express Entry là gì?

Express Entry là hệ thống quản lý hồ sơ cho 3 chương trình nhập cư Canada: Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC), Chương trình tay nghề liên bang (FSWP) và Chương trình tay nghề liên bang nhóm thợ (FSTP). Các ứng viên của Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) trong nhóm hệ thống Express Entry đã đủ điều kiện tham gia ít nhất một trong các chương trình này.

Express Entry sử dụng hệ thống dựa trên điểm, Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS), để xếp hạng hồ sơ của ứng viên. Các ứng viên đạt điểm cao nhất sẽ nhận được Lời mời nộp đơn (ITA) và sau đó có thể đăng ký thường trú.

Sau khi ứng viên nộp đơn, một viên chức IRCC sẽ xem xét đơn đăng ký và quyết định xem họ có được chấp thuận hay không. Khi điều này hoàn tất, nếu được chấp thuận, ứng viên hiện là thường trú nhân của Canada và tiến một bước gần hơn để trở thành công dân Canada.

CX7UYA7OAtZV9xqdF5g2EtC0C9D03o5UxXyaRSZnBtzTwhxl9wEC8 1o0E Of

Canada công bố Kế hoạch mức độ nhập cư giai đoạn 2023 – 2025

Kế hoạch mức độ nhập cư 2023-2035 là một bản kế hoạch rất quan trọng, Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) sẽ căn cứ vào đó để chào đón một số lượng người nhập cư vào Canada trong thời gian tới.

Canada vừa công bố Kế hoạch mức độ nhập cư 2023-2025. 

  • Canada sẽ đặt mục tiêu chào đón 465.000 người nhập cư mới vào năm 2023. 
  • Mục tiêu sẽ tăng lên 485.000 người nhập cư mới vào năm 2024. 
  • Đến năm 2025, số lượng người nhập cư đến Canada sẽ đạt 500.000 người.

Kế hoạch mức độ nhập cư như một hướng dẫn cho Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada chào đón người nhập cư đến quốc gia này mỗi năm. Các mục tiêu nhập cư của Canada bao gồm phát triển nền kinh tế, đoàn tụ gia đình và cung cấp quyền tị nạn cho những người tị nạn nước ngoài.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn

https://okvip.deals/

Hitclub