Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) vừa tổ chức vòng mời cho tất cả chương trình thuộc hệ thống Express Entry.

Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) đã phát hành tổng cộng 7.000  Lời mời nộp đơn (ITA) để trở thành thường trú nhân. Điểm tối thiểu của Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) là 481. IRCC đã xem xét các ứng viên từ tất cả các chương trình thuộc hệ thống Express Entry.

Vòng mời lần này có yêu cầu điểm CRS thấp nhất đối so với các vòng mời cho tất cả các chương trình thuộc hệ thống Express Entry kể từ ngày 23/12/2020. Với điểm CRS tối thiểu 481, IRCC đã mời tổng cộng 21.000 ứng viên trong 2 tuần qua.

Express Entry là chương trình mà chính phủ Canada dùng để quản lý các ứng cử viên nhập cư theo diện kinh tế .

Những ứng viên đủ điều kiện tham gia ít nhất 1 trong 3 chương trình thuộc hệ thống Express Entry: Chương trình tay nghề liên bang (FSWP), Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC) và Chương trình tay nghề liên bang nhóm thợ (FSTP), có thể tải hồ sơ của ứng viên lên trang web của IRCC.

Q0DVFaHz PxbAAZfG7ujVTzG5v8Mc83GR 8zFIcEuqB7FgSZS8h8iwZYoLu76b7M c8ld PbWU z0cf1ALypY1s2L6vG8rkrZvMm4yI4MZ9Daa8Qw

Ứng viên nhận được điểm CRS dựa trên nhiều yếu tố như tuổi tác, trình độ học vấn, kỹ năng ngôn ngữ và kinh nghiệm làm việc.

Nói chung, IRCC tổ chức vòng mời Express Entry 2 tuần 1 lần và cấp ITA cho các ứng viên có điểm cao nhất.

Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, IRCC đã không tổ chức các vòng mời Express Entry theo một lịch trình cụ thể.

Vòng mời cho tất cả các chương trình thuộc hệ thống Express Entry được IRCC xem xét và cấp ITA cho các ứng viên từ cả 3 chương trình thuộc hệ thống Express Entry.

Sau khi ứng viên nhận được ITA, ứng viên sẽ có tối đa 60 ngày để nộp đơn đăng ký thường trú hoàn chỉnh cho IRCC.

IRCC sẽ xử lý các đơn đăng ký này trong vòng 6 tháng. Nếu đơn đăng ký của ứng viên được chấp thuận, ứng viên có thể đến Canada với tư cách là thường trú nhân.

Kết quả vòng mời Express Entry

Theo Kế hoạch mức độ nhập cư 2023-2025, IRCC đang hướng tới chào đón gần 83.000 người nhập cư thông qua hệ thống Express Entry trong năm 2023.

Mục tiêu sẽ tăng lên 109.000 người vào năm 2024 và 114.000 người vào năm 2025.

Kể từ năm 2022, Canada đã đưa Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) trở thành con đường nhập cư diện kinh tế hàng đầu của hệ thống

Hầu hết các tỉnh bang và vùng lãnh thổ của Canada được điều hành bởi chương trình PNP của riêng từng tỉnh và vùng lãnh thổ, cho phép họ xác định hoặc đề cử các ứng viên đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế của từng nơi.

9wkVITC9hTEuYFrFeHctL59i aQI1 TNbBlq2lY9jrFYeI1FWoRc6kFBwrurXQh2gtqbkDe6GZtS67rf4kXHjPZHz3rZ9C10FfUPlA9nA

Mục tiêu tuyển dụng của chương trình PNP là gần 106.000 người nhập cư vào năm 2023, 110.000 người vào năm 2024 và gần 118.000 người vào năm 2025.

Trong những tuần gần đây, một số tỉnh bang đã công bố mức phân bổ PNP mới của họ.

Chẳng hạn, tỉnh bang lớn nhất của Canada, Ontario, giờ đây sẽ có thể đề cử tới 18.000 người nhập cư vào năm 2025.

Một phần của chương trình PNP hoạt động thông qua hệ thống Express Entry.

Điều này có nghĩa là nếu một ứng viên đủ điều kiện tham gia một trong 3 chương trình thuộc hệ thống Express Entry, ứng viên có thể đăng ký vào hệ thống Express Entry, sau đó nhận được lời mời từ 1 tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ để đăng ký PNP.

Lợi ích của phương pháp này, được gọi là đề cử tỉnh bang nâng cao , là những đề cử được phê duyệt theo luồng PNP sau đó ứng viên sẽ nhận được thêm 600 điểm CRS.

Những điểm bổ sung này hầu như đảm bảo cho ứng viên rằng sẽ nhận được ITA để trở thành thường trú nhân.

Canada đã trải qua sự bùng nổ về lượng người nhập cư đến trong những năm gần đây khi quốc gia này mong muốn chào đón nhiều cư dân thường trú và tạm trú hơn để hỗ trợ nền kinh tế của đất nước sau đại dịch coronavirus.

Năm 2022, lần đầu tiên trong lịch sử của đất nước, dân số Canada đã tăng hơn 1 triệu người . Cư dân thường trú và tạm trú chiếm hơn 95% mức tăng trưởng của người nhập cư trong năm 2022.

7LuRz65xjcNjY0GWN02p2TcwWbYTSeq0f0WZ62IXcSoGxjMUUxxKR6CvyK gNs7D

Express Entry là gì?

Express Entry là hệ thống quản lý hồ sơ cho 3 chương trình nhập cư Canada: Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC), Chương trình tay nghề liên bang (FSWP) và Chương trình tay nghề liên bang nhóm thợ (FSTP). Các ứng viên của Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) trong nhóm hệ thống Express Entry đã đủ điều kiện tham gia ít nhất một trong các chương trình này.

Express Entry sử dụng hệ thống dựa trên điểm, Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS), để xếp hạng hồ sơ của ứng viên. Các ứng viên đạt điểm cao nhất sẽ nhận được Lời mời nộp đơn (ITA) và sau đó có thể đăng ký thường trú.

Sau khi ứng viên nộp đơn, một viên chức IRCC sẽ xem xét đơn đăng ký và quyết định xem họ có được chấp thuận hay không. Khi điều này hoàn tất, nếu được chấp thuận, ứng viên hiện là thường trú nhân của Canada và tiến một bước gần hơn để trở thành công dân Canada.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn

https://okvip.deals/

Hitclub