Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) đã tổ chức vòng mời dành cho tất cả các chương trình thuộc hệ thống Express Entry lần thứ 11 năm 2023.

Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) đã phát hành tổng cộng 3.500 Lời mời nộp đơn (ITA) cho các ứng viên trong vòng mời dành cho tất cả các chương trình thuộc hệ thống Express Entry. Các ứng viên yêu cầu điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) tối thiểu là 483.

Trong tất cả các chương trình của vòng mời, các ứng viên được xem xét từ Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC), Chương trình tay nghề liên bang ( FSWP) và Chương trình tay nghề liên bang nhóm thợ (FSTP).

Vòng mời lần này diễn ra sau vòng mời vào ngày 12/4 , trong đó 3.500 ứng viên đã nhận được Lời mời nộp đơn (ITA) trong vòng mời toàn chương trình. Những ứng viên cần điểm CRS tối thiểu ít nhất là 486.

Vòng mời vào ngày 12/4 chỉ mời một nửa số ứng viên được chào đón trong vòng mời vào ngày 15/3 , ngày 23/3 và ngày 29/3 , tất cả đều mời 7.000 ứng viên cho mỗi vòng mời. Vòng mời cũng nâng điểm CRS tối thiểu từ 481 lên 486. Quy mô vòng mời và điểm CRS cao hơn phù hợp hơn với các vòng mời trước vào năm 2022 và đầu năm 2023.

image 3

Cột mốc quan trọng của vòng mời Express Entry trong tháng 3

Tháng 3/2023 đã có hơn 21.000 ITA được phát hành chỉ trong 1 tháng . Đây là số lượng ITA cao thứ hai được phát hành trong lịch sử của Express Entry.

Số lượng ITA cao nhất được phát hành trong 1 tháng là khi 27.332 ứng viên CEC được mời trong một vòng mời vào tháng 2/2021 .

Vòng mời đầu tiên vào tháng 3 cho 7.000 ứng viên là vòng mời lớn nhất từ ​​​​trước đến nay đối với tất cả các chương trình. Hai vòng mời tiếp theo lặp lại con số này với tổng số 21.000 ứng viên được mời trong 2 tuần và tổng số 21.667 ITA được phát hành hàng tháng. 667 ITA còn lại đã được phát hành trong vòng mời ngày 1/3 với mục tiêu là các ứng cử viên Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP).

Tổng cộng, có 4 vòng mời Express Entry vào tháng 3, mỗi tuần một đợt. Điều này là bất thường vì các vòng mời thường chỉ diễn ra 2 tuần 1 lần vào Thứ Tư.

image 4

Express Entry là gì?

Express Entry là hệ thống quản lý hồ sơ cho 3 chương trình nhập cư Canada: Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC), Chương trình tay nghề liên bang (FSWP) và Chương trình tay nghề liên bang nhóm thợ (FSTP). Các ứng viên của Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) trong nhóm hệ thống Express Entry đã đủ điều kiện tham gia ít nhất một trong các chương trình này.

Express Entry sử dụng hệ thống dựa trên điểm, Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS), để xếp hạng hồ sơ của ứng viên. Các ứng viên đạt điểm cao nhất sẽ nhận được Lời mời nộp đơn (ITA) và sau đó có thể đăng ký thường trú.

Sau khi ứng viên nộp đơn, một viên chức IRCC sẽ xem xét đơn đăng ký và quyết định xem họ có được chấp thuận hay không. Khi điều này hoàn tất, nếu được chấp thuận, ứng viên hiện là thường trú nhân của Canada và tiến một bước gần hơn để trở thành công dân Canada.

image 5

Kế hoạch mức độ nhập cư 2023 – 2025

Kế hoạch mức độ nhập cư 2023-2035 là một bản kế hoạch rất quan trọng, Bộ Di trú Canada sẽ căn cứ vào đó để chào đón một số lượng người nhập cư vào Canada trong thời gian tới.

Canada vừa công bố Kế hoạch mức độ nhập cư 2023-2025. 

  • Canada sẽ đặt mục tiêu chào đón 465.000 người nhập cư mới vào năm 2023. 
  • Mục tiêu sẽ tăng lên 485.000 người nhập cư mới vào năm 2024. 
  • Đến năm 2025, số lượng người nhập cư đến Canada sẽ đạt 500.000 người. 

Canada đã phá kỷ lục nhập cư từ trước đến nay khi chào đón hơn 405.000 người nhập cư vào năm 2021 và đang tìm cách chào đón gần 432.000 người nhập cư trong năm 2022.

Kế hoạch mức độ nhập cư như một hướng dẫn cho Bộ Di trú Canada chào đón người nhập cư đến quốc gia này mỗi năm. Các mục tiêu nhập cư của Canada bao gồm phát triển nền kinh tế, đoàn tụ gia đình và cung cấp quyền tị nạn cho những người tị nạn nước ngoài.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn

https://okvip.deals/