Một trong những cách để đo lường mức độ hòa nhập của một số nhóm người tị nạn tại Canada là xem xét cách họ hoạt động trên thị trường lao động.

Cơ quan thống kê Canada đã tiến hành một nghiên cứu về những người tị nạn đến Canada vào năm 2003. Nghiên cứu so sánh và đối chiếu 4 loại người tị nạn khác nhau, cách mỗi nhóm kiếm được việc làm như thế nào và số lượng trợ cấp xã hội cần thiết.

Những người tị nạn đến Canada thông qua Chương trình tái định cư cho người tị nạn và nhân đạo được lựa chọn ở nước ngoài với tư cách là những người tị nạn được chính phủ hỗ trợ hoặc là những người tị nạn được tư nhân bảo trợ. 

Những người tị nạn nhập cảnh vào Canada thông qua Chương trình Tị nạn Tại Canada. Người tị nạn là người đã nộp đơn xin tị nạn nhưng chưa nhận được sự cho phép chính thức từ chính phủ.

Bộ Di trú, tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cung cấp giấy phép làm việc mở cho những người tị nạn để họ có thể làm việc trong khi chờ quyết định về yêu cầu của họ. Những người đến từ nước ngoài có quyền truy cập vào các dịch vụ định cư do liên bang tài trợ cả trước khi đến và ngay sau khi hạ cánh.

Các nhà nghiên cứu đã so sánh những người tị nạn đã trở thành thường trú nhân với những người tị nạn được chính phủ hỗ trợ, những người tị nạn được tư nhân bảo lãnh và những người yêu cầu bồi thường cuối cùng không trở thành thường trú nhân trong thời gian nghiên cứu. Dữ liệu đến từ hồ sơ nhập cảnh và dữ liệu thuế.

Những người tị nạn được bảo lãnh tư nhân và những người có PR sở hữu tỷ lệ việc làm cao

Trong 5 năm đầu tiên sau khi nhập cảnh hoặc đưa ra yêu cầu, những người tị nạn do tư nhân bảo lãnh có tỷ lệ việc làm cao nhất. Điều này có thể một phần là do mạng lưới bảo lãnh của họ và vì họ có nhiều khả năng nói tiếng Anh hoặc tiếng Pháp khi nhập cảnh so với những người tị nạn được chính phủ hỗ trợ.

Kết quả kinh tế dài hạn của những người tị nạn ở Canada 1

Những người tị nạn có được thường trú đạt gần ngang hàng với những người tị nạn do tư nhân bảo trợ sau 4 năm. Đến năm thứ 6, họ có tỷ lệ việc làm cao nhất.

Tỷ lệ người tị nạn được chính phủ hỗ trợ, những người báo cáo thu nhập việc làm tăng đều đặn trong 4 đến 5 năm đầu tiên, cuối cùng ổn định ở mức 72,4% trong 13 năm sau khi nhập cảnh Những người tị nạn khôngtrở thành thường trú nhân đã báo cáo thu nhập với tỷ lệ khoảng 50% trong suốt thời kỳ.

Những người tị nạn do tư nhân bảo lãnh có thu nhập cao nhất

Trong số những người có việc làm, thu nhập tăng đáng kể đối với tất cả các nhóm nghiên cứu ngoại trừ những người tị nạn không trở thành thường trú nhân, mặc dù nhóm này có mức tăng thu nhập vừa phải.

Những người tị nạn do tư nhân bảo lãnh vẫn là những người có thu nhập cao nhất trong suốt 13 năm, tiếp theo là những người tị nạn đã trở thành thường trú nhân. Những người tị nạn được bảo lãnh này đã có thu nhập trung bình hơn $35,000 sau 11 năm.

Những người tị nạn được chính phủ hỗ trợ bắt đầu là những người có thu nhập thấp nhất, nhưng cuối cùng đã vượt qua thu nhập của những người không thường trú sau 4 năm.

Tỷ lệ trợ cấp xã hội giảm dần đối với tất cả các nhóm

Sau 5 đầu tiên, khoảng 2/3 số người tị nạn có thường trú và những người không nhận trợ cấp xã hội. Mặc dù những tỷ lệ này thấp hơn những người tị nạn được chính phủ hỗ trợ, nhưng chúng lại cao hơn những người tị nạn do tư nhân bảo lãnh.

Tỷ lệ trợ cấp xã hội thấp trong số những người tị nạn do tư nhân bảo trợ có thể là do các điều kiện của việc bảo trợ người tị nạn. Các nhà tài trợ phải đồng ý cung cấp dịch vụ chăm sóc, chỗ ở, hỗ trợ định cư và hỗ trợ cho người tị nạn trong thời gian bảo lãnh, thường là 1 năm. 

Sau 5 đầu tiên này, tỷ lệ trợ giúp xã hội tăng từ 18,4% lên 24,1%. Tuy nhiên, đến năm thứ 5 những người tị nạn do tư nhân bảo trợ thấy tỷ lệ trợ cấp xã hội giảm xuống dưới tỷ lệ của năm đầu tiên.

Kết quả kinh tế dài hạn của những người tị nạn ở Canada 2

Để so sánh, tỷ lệ trợ cấp xã hội cao ở những người tị nạn do chính phủ trợ giúp giảm đáng kể sau 5 đầu tiên, từ 91,6% xuống 68,5% trong năm thứ hai. Điều này có thể là do Chương trình hỗ trợ người tị nạn, một chương trình trợ giúp xã hội cung cấp hỗ trợ thu nhập cho những người tị nạn mới để trang trải chi phí năm đầu tiên ở Canada. 

Nhóm này luôn có tỷ lệ trợ cấp xã hội cao nhất so với 4 nhóm người tị nạn khác. Đến năm 13, khoảng 27,2% người tị nạn được chính phủ hỗ trợ đã yêu cầu trợ cấp xã hội.

Trong số những người nhận trợ cấp xã hội, thu nhập bình quân của mỗi thành viên trong gia đình là từ 4.000 đến 6.000 sau 13 năm.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn

https://okvip.deals/

Hitclub