fbpx

Lịch sử Canada

Lịch sử Canada

Lịch sử Canada bao gồm các giai đoạn từ sự xuất hiện của người bản địa Paleo-Indians hàng ngàn năm trước cho đến ngày nay. Trước khi trở thành thuộc địa của châu Âu, các vùng đất bao gồm Canada ngày nay là nơi sinh sống của các dân tộc bản địa nhiều thiên niên kỷ.

Với các mạng lưới thương mại riêng biệt, niềm tin tâm linh và cách thức tổ chức xã hội, một số nền văn minh lâu đời đã bị tàn lụi bởi những người châu Âu đầu tiên đến lục địa này. Lịch sử Canada với các nền văn minh tàn lụi đã được phát hiện qua các cuộc điều tra khảo cổ học.

Từ cuối thế kỷ 15, các cuộc thám hiểm của người Pháp và người Anh đã khám phá, chiếm thuộc địa tại nhiều nơi khác nhau ở lục địa Bắc Mỹ, nơi ngày nay là Canada.

Thuộc địa của New France được tuyên bố chủ quyền vào năm 1534 với các khu định cư lâu dài bắt đầu từ năm 1608. Pháp nhượng gần như tất cả tài sản của mình ở Bắc Mỹ cho Vương quốc Anh vào năm 1763 sau thất bại của Pháp trong Chiến tranh Bảy năm. Tỉnh bang Quebec của Anh ngày nay được chia thành Thượng Canada và Hạ Canada vào năm 1791 và được thống nhất vào năm 1841.

Năm 1867, Province of Canada được sát nhập với hai thuộc địa khác của Anh là tỉnh bang New Brunswick và tỉnh bang Nova Scotia và thành lập Liên minh, một quốc gia tự trị mang tên Canada. Quốc gia mới mở rộng bằng cách kết hợp các phần khác của lục địa Bắc Mỹ thuộc Anh, kết thúc việc mở rộng khi sát nhập tỉnh bang Newfoundland and Labrador vào năm 1949.

Mặc dù chính phủ có trách nhiệm đã tồn tại trong lịch sử Canada từ năm 1848, Vương Quốc Anh vẫn tiếp tục thiết lập các chính sách đối ngoại và quốc phòng của mình cho đến khi Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc. 

Lịch sử Canada 1

Việc thông qua Quy chế Westminster vào năm 1931 công nhận rằng Canada đã trở thành một quốc gia bình đẳng với Vương quốc Anh. Sau khi Hiến pháp được thông qua vào năm 1982, sự phụ thuộc cuối cùng vào quốc hội Anh đã được gỡ bỏ. 

Canada ngày nay bao gồm 10 tỉnh bang và 3 vùng lãnh thổ. Quốc gia được vận hành bởi nền dân chủ nghị viện và một chế độ quân chủ lập hiến với Nữ hoàng Elizabeth II là nguyên thủ quốc gia.

Qua nhiều thế kỷ, các yếu tố của người bản địa, Pháp, Anh và các phong tục nhập cư gần đây đã kết hợp để tạo thành một nền văn hóa đa dạng trong lịch sử Canada.

Đất nước này cũng bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi người láng giềng về ngôn ngữ, địa lý và kinh tế là Hoa Kỳ. Kể từ khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, người dân Canada đã ủng hộ chủ nghĩa đa phương về phát triển kinh tế xã hội.