Lời mời nộp đơn ITA hay còn gọi là thư mời nộp đơn, tiếng anh là Invitaion To Apply. Là lời mời mà chính phủ Canada dành cho các ứng viên đã nộp hồ sơ đến chương trình Express Entry của Canada.

Lời mời nộp đơn ITA là gì

Bất kỳ ứng viên nào trong danh sách Express Entry được IRCC lựa chọn nhập cư vào Canada thông qua hệ thống Express Entry cũng đều nhận đươc lời mời nộp đơn ITA. Thư mời nộp đơn (ITA) được phát hành dựa trên danh sách ứng viên Express Entry và các ứng cử viên quan tâm đến việc nhập cư vào Canada.

Lời mời nộp hồ sơ ITA được tạo tự động cấp cho các ứng viên Express Entry thông qua hồ sơ đăng ký của họ. Lời mời đăng ký này không phải là điều kiện tiên quyết để vào danh sách Express Entry, đây không phải lời mời làm việc từ một nhà tuyển dụng tại Canada hay giấy đề cử tỉnh bang.

Ai sẽ nhận được lời mời nộp đơn ITA?

Chỉ những ứng viên đáp ứng các tiêu chí đầu vào của chương trình nhập cư kinh tế liên bang và đủ điều kiện nhập cư vào Canada mới có thể được xếp vào danh sách Express Entry, khi vào danh sách, họ sẽ được xếp hạng theo hệ thống đánh giá toàn diện (CRS). Hệ thống CRS xếp hạng các ứng viên theo các tiêu chí sau:

 • Yếu tố nguồn nhân lực.
 • Yếu tố vợ/chồng hoặc người sống chung hợp pháp.
 • Yếu tố kỹ năng.
 • Các yếu tố liên quan khác như đề cử tỉnh bang, thư mời làm việc, lịch sử học tập tại Canada, người thân ở Canada hoặc tài liệu chứng minh khả năng tiếng Pháp.

Tổng số điểm CRS tối đa một ứng viên có được là 1.200 điểm.

Chính phủ Canada phát hành lời mời nộp hồ sơ cho các ứng viên trong danh sách Express Entry theo xếp hạng bằng cách công bố số điểm CRS tối thiểu và thông báo cho những ứng viên nhận được mời đăng ký trở thành thường trú nhân.

Các hồ sơ cần thiết để nộp đơn trực tuyến

Tất cả các ứng viên nhận được lời mời nộp hồ sơ được yêu cầu nộp đơn cùng với chi phí xử lý hồ sơ:

 • Hộ chiếu hợp lệ.
 • Giấy khai sinh.
 • Kết quả kiểm tra ngoại ngữ.
 • Tài liệu chứng minh kinh nghiệm làm việc.
 • Sơ yếu lý lịch có xác thực của địa phương.
 • Giấy khám sức khỏe.
 • Ảnh của người nộp đơn và các thành viên gia đình.

Tùy vào chương trình mà ứng viên được cấp lời mời và những thông tin được cung cấp trong hồ sơ Express Entry, các tài liệu sau đây có thể được yêu cầu bổ sung:

 • Chứng chỉ giáo dục tại Canada hoặc Đánh giá bằng cấp (ECA).
 • Xác nhận bằng cấp.
 • Bảng điểm chính thức của chương trình sau trung học.
 • Học bạ.
 • Thư mời làm việc của nhà tuyển dụng tại Canada.
 • Bằng chứng về mối quan hệ gia đình ở Canada.
 • Bằng chứng về chi phí ổn định cuộc sống.
 • Văn bản pháp lý xác nhận đổi tên hoặc ngày sinh.
 • Giấy chứng nhận đăng kí kết hôn.
 • Tuyên bố theo luật định của người sống chung hợp pháp và các tài liệu chứng minh việc chung sống trong thời gian tối thiểu là 12 tháng
 • Giấy chứng nhận ly hôn.
 • Giấy chứng tử cho người phối ngẫu cũ hoặc người sống chung hợp pháp.
 • Giấy khai sinh của con cái.
 • Giấy tờ xác nhận về việc nhận con nuôi.
 • Bằng chứng về quyền nuôi con đầy đủ.
 • Hồ sơ du lịch (không phải hộ chiếu).
 • Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện trong một ngành nghề thương mại do chính quyền tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ Canada cấp.
 • Bản sao hợp đồng làm việc và bảng lương.
 • Tài liệu liên quan đến thuế thu nhập.
Lời mời nộp đơn ITA

Thời hạn của lời mời nộp đơn là bao lâu?

Kể từ ngày 26/6/2018, các ứng viên có 60 ngày để nộp đơn sau khi nhận được lời mời nộp hồ sơ thay vì 90 ngày như trước đây. IRCC cho biết các ứng viên nhận được lời mời nộp hồ sơ trước ngày 26/6/2018 sẽ tiếp tục có 90 ngày để nộp hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh.

IRCC thông báo sẽ không có sự gia hạn nào khác, ứng viên cần lưu ý kể từ ngày thư mời được ban hành, họ sẽ có thời hạn 60 ngày để nộp đơn và gửi tất cả các tài liệu bổ sung.

Vì giới hạn về thời gian, các ứng viên được khuyến khích bắt đầu thu thập tài liệu và sắp xếp theo thứ tự trước khi nhận được lời mời.

Nếu trễ hạn 60 ngày, lời mời được cấp cho ứngviên sẽ không còn hiệu lực và họ sẽ phải trở lại danh sách Express Entry.

Các sai sót trong quá trình nộp đơn

Nếu ứng viên cung cấp thông tin sai lệch, được gọi là “misrepresentation”. Tùy thuộc vào bản chất và mức độ nghiêm trọng, các ứng viên có thể sẽ bị phạt. Mục đích của các điều khoản này là để đảm bảo rằng người nộp đơn cung cấp thông tin đầy đủ, tuyệt đối trung thực khi đăng ký nhập cảnh vào Canada, đảm bảo tính nhất quán của các chương trình nhập cư Canada.

Nếu một ứng viên tiềm năng bị phát hiện cung cấp thông tin sai lệch có thể bị cấm trở lại danh sách Express Entry trong 5 năm. Do đó, điều này cực kỳ quan trọng và ứng viên phải luôn cung cấp thông tin chính xác nhất.

Người nộp đơn cung cấp sai thông tin trực tiếp hoặc gián tiếp về các sự kiện quan trọng có liên quan hoặc gây ra sai sót trong quá trình xử lý đơn có thể bị loại. Người nộp đơn có trách nhiệm đảm bảo rằng đơn đăng ký là trung thực và các tài liệu hỗ trợ là có thật, không thể trình bày sai về bản thân cho dù có cố ý hay không.

Ví dụ về trình bày sai sự thật, bao gồm:

 • Người nộp đơn hỏi người thân hoặc bạn bè lấy thông tin liên quan cho đơn đăng ký. Thông tin cung cấp bởi người đại diện của ứng viên là sai và người nộp đơn không biết được sự sai sót này. Tuy nhiên, dù vậy thì người nộp đơn vẫn phải có trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin trong đơn là trung thực và các tài liệu liên quan là chính xác. Do đó, người nộp đơn cần kiểm chứng lại thông tin trước khi nộp, mặc dù người nộp đơn không phải là người cung cấp thông tin.
 • Ví dụ một cá nhân nói rằng họ chưa bao giờ bị kết án phạm tội, nhưng sau khi kiểm tra lý lịch hình sự cho thấy có một hồ sơ phạm tội. Thì đây là sự sai lệch trực tiếp.

Phạm vi trình bày sai không giới hạn trong các trường hợp như vậy. Trong trường hợp trình bày sai, người nộp đơn có thể có cơ hội giải thích rõ về đơn của mình.

Chấp nhận lời mời nộp đơn ITA

Thông tin về hồ sơ gốc sẽ được giữ nguyên trong 60 ngày sau khi thư mời được ban hành. Các ứng viên sẽ có 60 ngày để nộp đơn đầy đủ và chính xác cùng với tất cả các tài liệu hỗ trợ. Việc nộp đơn hoàn chỉnh được coi là đã được chấp thuận.

Khi tất cả các phần của danh sách tài liệu yêu cầu bổ sung được hoàn tất và gửi đi, người nộp đơn được cung cấp các lựa chọn để gửi hồ sơ đi. Lựa chọn để gửi sẽ không sẵn sàng cho đến khi tất cả các nội dung được xác định. Xác nhận đã nhận hồ sơ (AOR) sẽ được tự động phát hành sau khi tệp hồ sơ được gửi. IRCC sẽ xem xét hồ sơ, xác định sự hoàn chỉnh và đủ điều kiện hay không. IRCC cho biết sẽ hoàn tất quy trình xét duyệt trong vòng 6 tháng kể từ khi ứng viên nộp hồ sơ của mình.

Lời mời nộp đơn ITA

Hết hạn lời mời nộp đơn ITA

Nếu không nộp đơn đúng thời hạn, lời mời sẽ bị xóa. Các ứng viên không từ chối lời mời và cũng không đăng ký trong vòng 60 ngày, lời mời sẽ tự động hết hạn.

Tại thời điểm này, các ứng cử viên vẫn muốn nhập cư vào Canada thông qua Express Entry sẽ phải nộp hồ sơ mới và chờ được chấp nhận trở lại vào danh sách để được xem xét trong các lời mời trong tương lai. Để vào lại danh sách, các ứng viên vẫn phải đáp ứng các tiêu chí tối thiểu như ban đầu.

Từ chối lời mời nộp đơn ITA

Các ứng viên quyết định từ chối lời mời nộp đơn ITA sẽ được lưu lại hồ sơ vào danh sách Express Entry để được xem xét trong các lần công bố kết quả trong tương lai, miễn là họ vẫn đáp ứng các tiêu chí tối thiểu của chương trình nhập cư kinh tế liên bang.

Không có gì đảm bảo rằng các ứng cử viên sẽ nhận được lời mời nộp hồ sơ khác sau này. Tuy nhiên, việc từ chối lời mời sẽ không tác động tiêu cực đến việc ứng viên có thể được mời nộp đơn.

Thông tin về các chương trình từ danh sách Express Entry đã diễn ra, bao gồm các chi tiết liên quan đến:

 • Có bao nhiêu lời mời được phát hành cho mỗi chương trình.
 • Điểm CRS tối thiểu cần thiết để ứng viên nhận được thư mời.
 • Các chương trình mà các ứng viên được phát thư mời.

Bài viết tham khảo nội dung từ:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/permanent-residence/express-entry/invitation-apply.html

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn

https://okvip.deals/

Hitclub