Một số chương trình nhập cư không yêu cầu cung cấp bản gốc kết quả kiểm tra ngôn ngữ

Một số chương trình nhập cư không yêu cầu cung cấp bản gốc kết quả kiểm tra ngôn ngữ 1

4 chương trình nhập cư Canada hiện đang chấp nhận bản sao kết quả kiểm tra ngôn ngữ thay vì bản gốc.

Bộ Nhập Cư, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) giờ đây đã làm rõ rằng họ sẽ chấp nhận bản sao của các bài kiểm tra ngôn ngữ cho Chương trình định cư thí điểm Đại Tây Dương (AIPP), Chương trình định cư thí điểm nông nghiệp thực phẩm (AFIP), Chương trình định cư thí điểm vùng nông thôn và phía bắc (RNIP) và Chương trình Thị thực khởi nghiệp (Start-up Visa).

Chương trình định cư thí điểm Đại Tây Dương (AIPP)

AIPP là một chương trình nhập cư nhanh chóng dành cho người nước ngoài với lời mời làm việc tại 1 trong 4 tỉnh bang vùng Đại Tây Dương của Canada: New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island và Newfoundland and Labrador.

Chủ lao động Canada thuê người nhập cư thông qua chương trình này có thể bỏ qua yêu cầu Đánh giá tác động của việc thuê mướn lao động nước ngoài (LMIA). Khi người lao động nước ngoài chấp nhận lời mời làm việc, chủ lao động kết nối họ với một tổ chức cung cấp dịch vụ định cư được chỉ định.

Nếu chủ lao động cần người lao động nước ngoài vội vàng, họ có thể xin giấy phép làm việc tạm thời để người nhập cư sớm có thể đến Canada nhanh nhất có thể. Để có được giấy phép lam việc, công dân nước ngoài sẽ cần phải cam kết nộp đơn xin thường trú tại Canada trong vòng 90 ngày kể từ ngày nộp đơn xin giấy phép làm việc tạm thời.

Trong số các yêu cầu đối với chương trình, ứng viên buộc phải đáp ứng điểm kiểm tra ngôn ngữ CLB tối thiểu cấp độ 4

Một số chương trình nhập cư không yêu cầu cung cấp bản gốc kết quả kiểm tra ngôn ngữ 2

Chương trình định cư thí điểm nông nghiệp – thực phẩm (AFIP)

AFIP dành cho người nước ngoài làm việc trong một số ngành nghề nhất định trong lĩnh vực thực phẩm, nông nghiệp của Canada.

Các ứng viên đủ điều kiện có lời mời làm việc toàn thời gian 12 tháng trong lĩnh vực chế biến thịt, thu hoạch, sản xuất và các vị trí giám sát trang trại.

Các ứng viên AFIP cần đáp ứng điểm chuẩn ngôn ngữ CLB cấp độ 4.

Chương trình định cư thí điểm nông thôn và phía Bắc (RNIP)

RNIP dành cho người nước ngoài muốn định cư tại một trong những cộng đồng tham gia chương trình trên khắp Canada.

Cho đến nay, có 9 cộng đồng tham gia chương trình chấp nhận hồ sơ của các ứng viên. Mỗi đô thị có yêu cầu đầu vào riêng, nhưng trước tiên các ứng viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn của chính phủ liên bang.

Về phía chính phủ liên bang, yêu cầu ngôn ngữ cho các chương trình RNIP phụ thuộc vào lời mời làm việc. Những người làm việc có mã Phân loại ngành nghề quốc gia (NOC) loại 0 hoặc A cần điểm chuẩn ngôn ngữ (CLB) cấp độ 6. Đây là những nghề quản lý và nghề nghiệp đòi hỏi bằng đại học.

Đối với ngành nghề NOC B thuộc lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật, ứng viên cần điểm ngôn ngữ CLB tối thiểu cấp độ 5.

Và đối với các ngành nghề thuộc NOC C và D, ứng viên cần tối thiểu CLB cấp độ 4.

Chương trình thị thực khởi nghiệp dành cho doanh nhân

Các doanh nhân nước ngoài muốn khởi nghiệp tại Canada có thể tham gia chương trình Thị thực khởi nghiệp.

Để được xem xét nhập cư theo chương trình này, các ứng viên cần chứng minh việc kinh doanh của họ được hỗ trợ bởi một tổ chức được chỉ định tại Canada. Tổ chức đó có thể là quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc nhóm nhà đầu tư thiên thần.

Yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu phải là CLB cấp độ 5.

Một số chương trình nhập cư không yêu cầu cung cấp bản gốc kết quả kiểm tra ngôn ngữ 3