Công dân nước ngoài ở Canada có tình trạng cư trú tạm thời và thời gian cư trú sắp hết hạn có thể gia hạn thời gian lưu trú tại Canada.

Những cư dân tạm thời không thể rời khỏi Canada do các hạn chế của coronavirus có thể nộp đơn để gia hạn tình trạng của họ. Trong đơn xin gia hạn thời gian lưu trú của họ, cần cung cấp cho Bộ Di trú, tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) lý do tại sao họ cần ở lại Canada.

Người nộp đơn phải đăng ký trực tuyến và đáp ứng các yêu cầu, bao gồm cả việc trả phí sinh trắc học nếu cần tại thời điểm đó cần bổ sung nội dung này. IRCC cho biết người muốn gia hạn thời gian lưu trú nên nộp đơn trước khi tình trạng cư trú tạm thời hiện tại của họ hết hạn.

Những người có đơn xin gia hạn hiện đang được thực hiện sẽ được hưởng lợi từ việc duy trì và được phép ở lại Canada cho đến khi có quyết định về đơn của họ. Điều này có nghĩa là những người nộp đơn này không bắt buộc phải xử lý nhanh.

Không có trường hợp miễn phí cho các đơn đăng ký tạm trú hoặc gia hạn, ngoại trừ các trường hợp miễn lệ phí cụ thể được thực hiện theo chính sách công.

Các nhân viên xuất nhập cảnh được hướng dẫn kiểm tra xem hành trình hàng không quốc tế đã đóng cửa chưa và liệu các chuyến bay thương mại đến quốc gia xuất phát hoặc điểm đến của đương đơn có khả dụng hay không. Họ cũng được thông báo rằng nếu sinh trắc học không được thu thập như một phần của hồ sơ, bất kỳ khoản phí nào đã trả cho dịch vụ đó sẽ được hoàn lại.

Người cư trú tạm thời tại Canada có thể gia hạn thời gian lưu trú 1

Điều gì xảy ra nếu trạng thái cư trú hợp lệ của tôi đã hết hạn?

Cư dân tạm thời có thể xin phục hồi trong vòng 90 ngày sau khi tình trạng của họ hết hạn. Họ phải trả phí xử lý và phục hồi liên quan nếu có.

Để đủ điều kiện khôi phục tình trạng cư trú hợp lệ, công dân nước ngoài cần phải ở Canada với tình trạng tạm thời hợp lệ trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 5 năm 2021 và bị mất tình trạng hợp lệ trong thời gian này. Họ cũng cần phải ở lại Canada kể từ lần nhập cảnh đầu tiên. Ngoài ra còn có một khoản phí xử lý là $200 CAD.

Nếu người nộp đơn đủ điều kiện để phục hồi, nhân viên nhập cư sẽ đánh giá đơn của họ. Nếu người nộp đơn đáp ứng tất cả các yêu cầu, viên chức sẽ cấp một hồ sơ du khách hoặc giấy phép thích hợp nêu rõ các điều kiện cho tình trạng phục hồi. Sau đó, họ sẽ gửi tài liệu qua đường bưu điện cho người nộp đơn.

Tuy nhiên, nếu người nộp đơn không đủ điều kiện để phục hồi, thì người được ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Di Trú Canada sẽ quyết định cách giải quyết cho trường hợp đó. Điều này có thể có nghĩa là 1 trong 3 điều: người ủy quyền sẽ chuyển vụ việc đến một phiên điều trần về việc chấp nhận, phát lệnh khởi hành hoặc cho phép công dân nước ngoài ở lại Canada.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0967.998.998
Email: canadaplaza@canada.vn